fbpx
top

Lengeværende barn

Lengeværende barn er barn som har bodd flere år i Norge uten oppholdstillatelse. Etter dagens praksis må barn som utgangspunkt må ha bodd fire og et halvt år i Norge og gått minst ett år på skole for å få oppholdstillatelse. I mange saker kreves enda lengre oppholdstid fordi barnets beste veies opp mot såkalte innvandringsregulerende hensyn. Regjeringen endret i desember 2014 de ordinære reglene for lengeværende barn. Les mer om dette her.

Engangsløsningen

1. juli i år ble det i tillegg innført en engangsløsning som gjelder for noen av de lengeværende barna. Hvem som omfattes av engangsløsningen, kan du lese mer om her.

Utsendte barn som får saken behandlet på nytt
Familier som ble tvangsutsendt mellom 1. juli 2014 og 18. mars 2015 og som hadde vært i Norge i mer enn fire år da de ble sendt ut, kan få en ny vurdering av saken sin. Les mer om dette her.

Rettshjelpsdugnad

NOAS har startet en rettshjelpsdugnad som tilbyr familier med lengeværende barn gratis rettshjelp.

Vi prioriterer sakene til barn som har bodd mer enn fire år i Norge og har minst ett års skolegang, og saker hvor engangsløsningen er aktuell. Vi arbeider også med sakene til de tvangsutsendte familiene som får saken sin behandlet på nytt. NOAS behandler først sakene til barna med lengst oppholdstid. Barn som er under skolealder eller som har mindre enn fire års oppholdstid har ikke grunnlag for å få oppholdstillatelse i dag, og disse sakene vil ikke bli prioritert. Vår mulighet til å bistå i disse sakene beror på hvor mye støtte rettshjelpsdugnaden får. Alle familier som registrerer saken hos oss, vil få en individuell tilbakemelding. Les mer om rettshjelpsdugnaden her.

Mer informasjon om hvilken informasjon vi trenger og hvordan du skal gå fram hvis du vil sende en sak til rettshjelpsdugnaden, finner du her.

Vi har mål om å nå alle lengeværende barn gjennom rettshjelpsdugnaden. For å få dette til trenger vi midler. Send NOASbarn til 2160 og gi kroner 100 eller gi ønsket beløp til konto 6012 05 72701. Pengene går direkte til rettshjelpsprosjektet.