Rikets tilstand på asylfeltet 2019

Rikets tilstand på asylfeltet er en årlig statusrapport om Norges behandling av asylsøkere, laget av NOAS - Norsk organisasjon for asylsøkere.

Les rapporten
NOAS jobber for asylsøkeres og flyktningers rettssikkerhet.
Vi møter alle nyankomne og gir juridisk bistand til asylsøkere med avslag.
Vi tilbyr også rettshjelp og veiledning i søknad om familieinnvandring, permanent oppholdstillatelse, statsborgerskap og avslag etter søknad om assistert retur.
I nesten halvparten av sakene vi har gått videre med de tre siste årene har vi fått endret vedtakene.

Nyheter

NOAS jobber hjemmefra

På grunn av korona-viruset jobber vi hjemmefra og holder vi kontoret stengt for oppmøte på ubestemt tid. Telefonen er åpen 12.30-15.30 mandag og torsdag. Vi kommer med oppdateringer.

Likhet for loven

Rettshjelpsutvalgets forslag

Det regjeringsoppnevnte rettshjelpsutvalget la fram sin utredning 30. april. Utvalget peker på klare svakheter ved rettshjelpen i utlendingssaker.

Når Stortinget må gripe inn

UDI og UNE tolker regelverket ofte for strengt, i strid med lovgivers intensjon. Når praksisen rammer rettssikkerheten, bør Stortinget gripe inn.

Høyres kollisjonskurs

I New York taler Norges stats- og utenriksminister varmt om FN, folkeretten og internasjonalt samarbeid. Nå skyter Høyres programkomité dem i foten ved å ville skrinlegge de samme prinsippene i asylpolitikken i nytt partiprogram.