fbpx
top

Vil du støtte NOAS fast?

Velg månedlig beløpBeløp

Ditt mobilnr

NOAS jobber for asylsøkeres og flyktningers rettssikkerhet

Stengt for oppmøte

På grunn av smittevernregler er kontoret vårt for tiden stengt for oppmøte uten avtale på forhånd.

Vi er tilgjengelig på tlf 22 36 56 60 og e-post: noas@noas.org

Telefontider

Mandag: 09:30-15.30
Tirsdag: 09:30- 15.30
Onsdag: hastelinje 12:30-15:30
Torsdag: 09:30-15:30
Fredag:   09:30-15:30

Rikets tilstand på asylfeltet

En årlig statusrapport om Norges behandling av asylsøkere.

Her finner du statistikk, asylpolitiske temaer og landinfo.

  • Stortinget behandler nå to saker som gjelder hensynet til barnets beste i utlendingssaker: en sak om lengeværende barn og en sak om utvisning.

  • Da lagmannsretten mente at Utlendingsnemnda (UNE) hadde feilbehandlet 16 saker der eritreere har søkt om familiegjenforening, anket UNE saken. Ankesaken ble avvist av Høyesterett, og dommen fra lagmannsretten blir stående. NOAS har bidratt i retten. Artikkelen er oversatt til tigrinja.

  • Rettferdigheten tapte da Høyesterett ga staten medhold i Farida-saken 3. februar.

  • FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) advarer om økende bruk av tvang og bortvisning av flyktninger og asylsøkere i Europa. Selve asylinstituttet er under angrep, ifølge UNHCR. Samtidig foreslår Stortinget å henvise asylsøkere mer aktivt til trygge tredjeland utenfor EU.