Rikets tilstand på asylfeltet 2019

Rikets tilstand på asylfeltet er en årlig statusrapport om Norges behandling av asylsøkere, laget av NOAS - Norsk organisasjon for asylsøkere.

Les rapporten
NOAS jobber for asylsøkeres og flyktningers rettssikkerhet.
Vi møter alle nyankomne og gir juridisk bistand til asylsøkere med avslag.
Vi tilbyr også rettshjelp og veiledning i søknad om familieinnvandring, permanent oppholdstillatelse, statsborgerskap og avslag etter søknad om assistert retur.
I nesten halvparten av sakene vi har gått videre med de tre siste årene har vi fått endret vedtakene.

Nyheter

NOAS jobber hjemmefra

På grunn av korona-viruset jobber vi hjemmefra og holder vi kontoret stengt for oppmøte på ubestemt tid. Telefonen er åpen fra 9.30-11.30 og 12.30-15.30 mandager, tirsdager og torsdager. Vi kommer med oppdateringer.

Veiledning etter avslag

Veiledning etter avslag

NOAS tilbyr veiledning til asylsøkere som har avslag på sin asylsøknad. Veiledningstjenesten varer frem til 31.12.2020.

ID-løse barn

Webinar: ID-løse barn – UTSATT

Er det greit at 301 barn med oppholdstillatelse i Norge er utestengt fra samfunnsdeltakelse på ubestemt tid?

Med livet på vent

ID-løse barn stenges ute fra samfunnsdeltakelse

301 barn lever i dag som identitetsløse, på siden av det norske samfunnet. Nå slår NOAS, Redd Barna og Norsk Folkehjelp alarm.