fbpx
top

Yemane Teferi døde etter å ha bodd på asylmottak i 25 år.

Regelverket må endres for å sikre en grense for hvor lenge mennesker kan leve uten rettigheter i Norge.

Velkommen til NOAS!

NOAS arbeider for å styrke flyktninger og asylsøkeres rettssikkerhet. Vi gir fri rettshjelp til asylsøkere som har fått avslag på asylsøknaden. I tillegg tilbyr vi informasjon og veiledning til asylsøkere som nylig har kommet til Norge. NOAS arbeider også for at norske myndigheter skal følge FNs anbefalinger og respektere menneskerettighetene.

Telefon:

+47 22 36 56 60

Epost:

noas@noas.org
Send en sikker (kryptert) epost her.

Adresse:

Torggata 22,
0183 Oslo

Åpningstider

Se våre åpningstider her