Rikets tilstand på asylfeltet 2019

Rikets tilstand på asylfeltet er en årlig statusrapport om Norges behandling av asylsøkere.

Les rapporten
NOAS jobber for bedre rettssikkerhet for asylsøkere. Vi møter alle nye asylsøkere og gir per år rettshjelp til mer enn 1000 asylsøkere med avslått søknad. Nesten halvparten av sakene vi går videre med får positivt utfall.

Nyheter

Kontoret stengt for oppmøte

På grunn av nye smittevernregler må vi holde kontoret stengt for oppmøte. Telefonlinjen er åpen 09.30-1130 og 12.30-15.30 mandag, tirsdag og torsdag.

NOAS støtter rettshjelpsutvalgets forslag

NOAS støtter alle rettshjelpsutvalgets forslag angående utlendingssaker, som vil innebære en styrking av rettshjelpen for denne gruppen.

Wilfried Buchorn, Deputy Representative, UNHCR Norden og Baltikum, på Zoom fra Stockholm og Kai Eide, styreleder i NOAS, på SDG Actionlab i Deichman.

Samstemte om statsløshet

Innlederne på dagens seminar om statsløshet var samstemte: Norge bør innføre en definisjon av statsløshet i regelverket, en statsløshetsprosedyre og oppholdstillatelse for statsløse.

Statsløses rettigheter på stedet hvil

Siden FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) kartla statsløses situasjon i Norge i 2015, har ingen forbedringer skjedd for statsløse som kommer til Norge, ifølge NOAS-rapporten «Statsløse i norsk rettspraksis».