Rikets tilstand på asylfeltet 2019

Rikets tilstand på asylfeltet er en årlig statusrapport om Norges behandling av asylsøkere.

Les rapporten
NOAS jobber for bedre rettssikkerhet for asylsøkere. Vi møter alle nye asylsøkere og gir per år rettshjelp til mer enn 1000 asylsøkere med avslått søknad. Nesten halvparten av sakene vi går videre med får positivt utfall.

Nyheter

Kontoret stengt for oppmøte

På grunn av nye smittevernregler må vi holde kontoret stengt for oppmøte. Telefonlinjen er åpen 09.30-1130 og 12.30-15.30 mandag, tirsdag og torsdag.

Tegne til UNCHR-utstillingen «Min familie»

Nå kan dine barn være med på kunstutstillingen «Min familie – Betydningen av familien sett gjennom barns øyne» – i regi av UNHCR. Frist for å sende inn er 6. november.

Seminar – ID-løse barn

Er det greit at 300 barn med oppholdstillatelse i Norge er utestengt fra samfunnsdeltakelse på ubestemt tid? NOAS, Norsk Folkehjelp og Redd Barna inviterer til seminar 4. november.

Migrasjonspakt EU

EUs nye migrasjon- og asylpakt

EUs forslag til migrasjon- og asylpakt vil føre til fortsatt overbelastning av landene ved Europas yttergrenser, og legger opp til langvarig internering av mennesker på flukt.