fbpx
top
I det minste la oss få lov til å jobbe og bidra i samfunnet, siden vi uansett ikke kan forlate Norge.

– Beshad Salimi, bodd i Norge i 14 år som statsløs uten grunnleggende rettigheter.

De får det til å skulle virke enkelt å bevise sin identitet, men vi har gjort alt vi kan og alt de har bedt oss om. Det går ikke.

– Sherzad Salimi, kurder fra Iran som er født i flyktningleir i Irak.

I det minste la oss få lov til å jobbe og bidra i samfunnet, siden vi uansett ikke kan forlate Norge.

– Beshad Salimi, bodd i Norge i 14 år som statsløs uten grunnleggende rettigheter.

De får det til å skulle virke enkelt å bevise sin identitet, men vi har gjort alt vi kan og alt de har bedt oss om. Det går ikke.

– Sherzad Salimi, kurder fra Iran som er født i flyktningleir i Irak.

I skyggen av det norske samfunnet

 I 14 år har brødrene Behzad og Sherzad Salimi bodd på mottak i Norge. De har ikke noe land å returnere til, men får heller ikke opphold i Norge. De er statsløse.

FN kritiserer Norge for å ikke løse situasjonen for statsløse her i landet.
Hvorfor gjør vi det ikke?

Ifølge FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, artikkel 15, er det en menneskerett å ha en nasjonalitet.

Alle mennesker har rett til å være statsborger i et land, og statene må ha egne lover som forhindrer at noen blir statsløse.

For å sikre dette ble det laget en egen FN-konvensjon om statsløses rettsstilling, som skulle bidra til at statsløse får samme rettigheter som flyktninger.

Stortinget ga enstemmig tilslutning til at Norge skulle ratifisere konvensjonen allerede i 1956. Men 67 år senere lever det statsløse i Norge uten rett til å jobbe, ta høyere utdanning, reise utenlands, gifte seg eller motta ordinær helsehjelp.

Statsløse er satt i en umulig situasjon. De har ikke noe land å returnere til, men får heller ikke lovlig opphold i Norge.

De blir værende i skyggen av samfunnet – uten grunnleggende rettigheter – år etter år.

Norge følger ikke FNs anbefalinger

FN-konvensjonen om statsløses rettsstilling som Norge ratifiserte for nærmere 70 år siden, blir ikke etterfulgt. Statsløse lever uten grunnleggende rettigheter i Norge.

Telefon:

+47 22 36 56 60

Epost:

post@noas.org
Send en sikker (kryptert) epost her.

Adresse:

Torggata 22,
0183 Oslo

Åpningstider

Se våre åpningstider her