Rikets tilstand på asylfeltet 2019

Rikets tilstand på asylfeltet er en årlig statusrapport om Norges behandling av asylsøkere, laget av NOAS - Norsk organisasjon for asylsøkere.

Les rapporten
NOAS jobber for asylsøkeres og flyktningers rettssikkerhet.
Vi møter alle nyankomne og gir juridisk bistand til asylsøkere med avslag.
Vi tilbyr også rettshjelp og veiledning i søknad om familieinnvandring, permanent oppholdstillatelse, statsborgerskap og avslag etter søknad om assistert retur.
I nesten halvparten av sakene vi har gått videre med de tre siste årene har vi fått endret vedtakene.

Nyheter

NOAS har åpent

NOAS åpner kontoret

Vi åpner kontoret for fremmøte 09.30-1130 og 12.30-15.30 mandag, tirsdag og torsdag hver uke. Telefonen er åpen i samme tidsrom.

Statsløshetsindeksen

Statsløshetsindeksen oppdatert

NOAS har på oppdrag fra European Network on Statelessness (ENS) utforsket og samlet sammenlignbare opplysninger om statsløshet i Norge.

Hvor ble det av rettshjelpen?

I kampen for å beholde det norske statsborgerskapet står innvandrere maktesløse tilbake for den sterke staten. Stortinget har innført nye regler om tilbakekall av statsborgerskap. Til tross for klare intensjoner om styrket rettssikkerhet, vil mange stå igjen uten tilgang til fri rettshjelp.

Moria: For lite, for sent

Regjeringen har sviktet barna i Moria-leiren i Hellas. Situasjonen i leiren har vært graverende over svært lang tid, og barn har ikke fått grunnleggende menneskerettigheter ivaretatt. Etter den katastrofale brannen i leiren, skal regjeringen endelig evakuere sårbare ut av den inhumane situasjonen. Men det burde vært langt flere enn 50.