fbpx
top

 Regjeringen svikter barna 

Flere rapporter har blitt skrevet, og både
forskere, psykologer og sivilsamfunnet har advart:

Barns rettigheter ivaretas ikke godt nok i utvisningssaker.
Barn påføres traumer og psykiske lidelser når mor eller far utvises.

Allikevel gjør de ikke noe med det, og lar en praksis hvor barna må lide for deres eget ønske om å straffe foreldrene få fortsette.

I flere år har vi ventet på at regjeringen skal få på plass endringer i regelverket som i større grad ivaretar hensynet til barnets beste.

Det viktigste tiltaket er å innføre andre straffereaksjoner enn utvisning – for å hindre at barn blir skilt fra mor eller far.

Nå har regjeringen omsider kommet med sine tiltak, men
de gjør så godt som ingenting for disse barna.

Telefon:

+47 22 36 56 60

Epost:

post@noas.org
Send en sikker (kryptert) epost her.

Adresse:

Torggata 22,
0183 Oslo

Åpningstider

Se våre åpningstider her