Rikets tilstand på asylfeltet 2019

Rikets tilstand på asylfeltet er en årlig statusrapport om Norges behandling av asylsøkere, laget av NOAS - Norsk organisasjon for asylsøkere.

Les rapporten
NOAS jobber for asylsøkeres og flyktningers rettssikkerhet.
Vi møter alle nyankomne og gir juridisk bistand til asylsøkere med avslag.
Vi tilbyr også rettshjelp og veiledning i søknad om familieinnvandring, permanent oppholdstillatelse, statsborgerskap og avslag etter søknad om assistert retur.
I nesten halvparten av sakene vi har gått videre med de tre siste årene har vi fått endret vedtakene.

Nyheter

NOAS jobber hjemmefra

På grunn av korona-viruset jobber vi hjemmefra og holder vi kontoret stengt for oppmøte på ubestemt tid. Telefonen er åpen 12.30-15.30 mandag og torsdag. Vi kommer med oppdateringer.

Topplederstilling med et viktig samfunnsoppdrag

Vår generalsekretær gjennom ti år slutter, og vi søker hennes etterfølger. Vi søker etter en tydelig toppleder som har et sterkt engasjement for asylsøkere og menneskerettigheter.

Austenå slutter i NOAS

Etter ti år som generalsekretær slutter Ann-Magrit Austenå i NOAS (Norsk organisasjon for asylsøkere).

Flyktninger

Høyre tyner menneskerettighetene

Høyre vil med sitt innvandringsforslag presse grunnleggende menneskerettigheter som rett til familieliv til det ytterste.