Familier må få beskyttelse sammen

Vil du at familier skal få beskyttelse sammen? Støtt NOAS’ arbeid og spre filmen «Mamma»!

Se filmen
NOAS jobber for asylsøkeres og flyktningers rettssikkerhet.
Vi møter alle nyankomne og gir juridisk bistand til asylsøkere med avslag.
Vi tilbyr også rettshjelp og veiledning i søknad om familieinnvandring, permanent oppholdstillatelse, statsborgerskap og avslag etter søknad om assistert retur.
I nesten halvparten av sakene vi har gått videre med de tre siste årene har vi fått endret vedtakene.

Nyheter

– Regjeringen svikter flyktninger

Flere systemsvikter utgjør en alvorlig trussel mot flyktningers rettssikkerhet. Til tross for regjeringens gjentatte løfter om bedre ordninger, blir ingenting gjort.

Et grunnprinsipp

– Jeg vil ikke illustrere loven eller rettsvesenet som ideal, men heller forsøke å aktivere rettssystemet for å belyse det fra innsiden, sier Marianne Heier.

Er rettssikkerheten i fare?

De siste månedene er det kommet frem en rekke saker på utlendingsfeltet som viser hvordan norsk praksis, i en streben etter å være «streng», tar for lett på hensynet til rettssikkerhet.