Familier må få beskyttelse sammen

Vil du at familier skal få beskyttelse sammen? Støtt NOAS’ arbeid og spre filmen «Mamma»!

Se filmen
NOAS jobber for asylsøkeres og flyktningers rettssikkerhet.
Vi møter alle nyankomne og gir juridisk bistand til asylsøkere med avslag.
Vi tilbyr også rettshjelp og veiledning i søknad om familieinnvandring, permanent oppholdstillatelse, statsborgerskap og avslag etter søknad om assistert retur.
I nesten halvparten av sakene vi har gått videre med de tre siste årene har vi fått endret vedtakene.

Nyheter

Rettssikker innvandringspolitikk, sa du?

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland skrev i Dagbladet 5. februar at «en restriktiv, rettssikker og ansvarlig innvandringspolitikk ligger fast». Mye mangler dessverre hva gjelder rettssikkerhet. Men det hjelper om Mæland følger opp regjeringens egne løfter i Granavolden-plattformen.

Rapportlansering: Barnets beste i utvisningssaker

Utlendingsdirektoratets (UDIs) vurderinger av barnets beste i utvisningssaker har grove mangler viser rapport som NOAS og Redd Barna lanserer 4. mars.

Forslag til Annette Thommessens hederspris

Nå kan du nominere den eller de du mener fortjener Annette Thommessens hederspris i 2020!