fbpx
top

Annette A. Thommessens minnefond

Om minnefondet og hedersprisen

Annette A. Thommessen (1932 -1994) stiftet NOAS i 1984 og ledet organisasjonen helt frem til sin bortgang. Minnefondet og -prisen ble opprettet for å hedre hennes minne, og bidra til at hennes engasjement og arbeid for asylsøkere i Norge blir ført videre.

Fondet har som formål å stimulere til økt rettssikkerhet for asylsøkere og flyktninger og forståelse for asylsøkeres og flyktningers situasjon i Norge. Fondet kan alene, eller sammen med andre samarbeidspartnere, utdele en årlig pris til en eller flere personer eller organisasjoner som har utvist et engasjement og/eller stått for et arbeid som faller innenfor fondets formål.

Minnefondets vedtekter finner du her (PDF).

Prismottakere

Dette er Nora Thommessen, barnebarnet til Annette, prisvinneren Kristina Quintano og
generalsekretær i NOAS, Pål Nesse.

2022

Hederspris gikk til Kristina Quintano som i 20 år har fortalt omverdenen om grove menneskerettighetsbrudd og menneskeliv som går tapt i Middelhavet. «Med hennes vitneutsagn tvinges vi til å se det vi helst vil fortrenge. Hun er en kritisk røst som avslører handlingslammede myndigheter», sa styreleder i Annette Thommessens minnefond Brynjulf Risnes under prisdelingen. Gjennom Facebook-bloggen Budbringeren fra helvete, bøker og media har hun dokumentert at mennesker blir presset tilbake i strid med menneskerettighetene – såkalte pushbacks. Hun informerer også om vold mot flyktninger langs fluktruten, og situasjonen i helsefarlige leirer på greske øyer.

Trude Jacobsen og Dråpen i Havet

2021

Hederspris gikk til Trude Jacobsen og Dråpen i Havet for sitt genuine og konkrete engasjement for hjelp og beskyttelse til flyktninger på de greske øyene. «En ting er å ønske det, en annen ting er å faktisk gjøre det. Dette er en kvinne som skaper begeistring med stor kapasitet og gjennomføringsevne», sa Nora Thommessen under prisutdelingen. På samme måte som Annette Thommessen på mange måter var NOAS, er også denne organisasjon og personen tett vevet sammen. Prisvinneren 2022 er både personen Trude Jacobsen og organisasjonen Dråpen i Havet.

Utdeling-av-Annette-Thommessens-hederspris-1200x800

2019

Hederspris gikk til journalistene Anders Sømme Hammer, Maren Sæbø og Nilas Johnsen. De tre journalistene utfører et viktig samfunnsoppdrag ved å opplyse norsk offentlighet om forhold som bidrar til flukt, formidle flyktningenes egne historier, og vise oss konsekvenser av norsk og europeisk politikk overfor mennesker på flukt. Stengte grenser og EU-Tyrkia-avtalen gjør at langt færre asylsøkere kommer til Europa og videre til Norge. I denne situasjonen er det et stort behov for journalistikk om de faktiske forhold som driver mennesker på flukt, hva mange opplever av utnytting og overgrep underveis, og hvilke umulige situasjoner mange flyktninger strander i. Les mer om prisutdelingen her.

Annette Thommessens datter Ingrid A. Thommessen overrekker Solbakken prisen.

2018

Hederspris ble delt ut til Ståle Solbakken. Ståle Solbakken har vist et modig engasjement for et rausere samfunn. Både gjennom hans bok Løvehjerte, og den offentlige debatt utfordrer han både politikere og andre til en mer åpen og inkluderende holdning til mennesker på flukt. Han har også vist hvordan fotball bør og kan være en viktig integreringsarena for flyktninger og asylsøkere.

2017

En hederspris ble delt ut til Vergeforeningen Følgesvennen for deres oppriktige, frivillige engasjement for barn og unge i en særdeles sårbar situasjon. Styret i Annette Thommessens Minnefond ønsket med prisen å hedre Vergeforeningens engasjement og innsats, takke de mange hundre frivillige verger og representanter for deres viktige arbeid og samtidig sette søkelyset på enslige mindreårige asylsøkeres situasjon og rettigheter i Norge.

utdeling-til-nettside

2016

En minnepris og en hederspris ble delt ut. Minneprisen ble gitt til Refugees Welcome: Da mottaksapparat og forvaltning knelte under de høye asylankomstene  høsten 2015, tok Refugees Norway initiativ og innsats til innsamling, utdeling og praktisk hjelp til flyktninger over hele landet. Du kan lese hele begrunnelsen her. Reidun Brunvatne mottok Annette Thommessens hederspris. Brunvatne er lege og har gjennom hele sitt yrkesliv vist et sterkt engasjement for flyktningers og asylsøkeres psykiske helse og har bidratt til kompetanseheving og bevisstgjøring på feltet. Du kan lese hele begrunnelsen her.

F.v. Ingrid A. Thommessen, datter av Annette Thommessen og styremedlem i Minnefondet, Endre Leine, representant for mannskapet på Bourbon Orca, og Wenche Lyngholm, styreleder i Minnefondet.

2015

Annette Thommessens minnepris 2015 ble tildelt mannskapet på Bourbon Orca, for deres redningsoperasjoner og viktige varslerjobb overfor norske og internasjonale myndigheter. Bildet viser f.v. Ingrid A. Thommessen, Endre Leine i Bourbon Offshore og Wenche Lyngholm, styreleder i Minnefondet. Les begrunnelsen for prisudelingen her og et referat fra utdelingen her.

Prisvinnere_web

2014

To hederspriser ble delt ut. En til nestleder Anne Margrete Hatlelid og beboer Daniel Fishaye Tekleab ved Årdal mottak for deres initiativ til møter mellom asylsøkere og lokalbefolkning i Årdal i etterkant av de grufulle bussdrapene i Årdal. Og en til stortingspolitikerne Karin Andersen, Geir Jørgen Bekkevold, og Trine Skei Grande for deres personlige engasjement for asylsøkeres rettigheter og situasjon. Bildet viser f.v. Bekkevold, Tekleab, Ole Jørgen Krohn-Nydal, Hatlelid, Nils Thommessen, Skei Grande og Andersen. Les begrunnelsen for prisutdelingen her.

Minnepris-2013_web

2013

Annette Thommessens minnepris 2013 ble tildelt de frivillige medarbeiderne på helsesenteret for papirløse migranter. Minnefondet delte samtidig ut en hederspris til barnepsykiater og samfunnsdebattant Aina Basilier Vaage. Bildet viser Aina Basilier Vaage sammen med Ingrid A. Thommessen, Annette Thommessens datter. Les begrunnelsen for pristildelingen her

Minnepris-2012_web

2012

Annette Thommessens minnepris 2012 ble tildelt filmskaper Margreth Olin og Neda Ibrahim som, sammen med sin familie, er representant for de lengeværende, papirløse barna i Norge. Bildet viser viser f.v. Johannes Heggland, daværende styreleder i Minnefondet og i NOAS, Neda, Margreth Olin og Nils Thommessen, Annette Thommessens sønn. Les begrunnelsen for pristildelingen her.

Minnepris-2011_web

2011

Prisen ble tildelt kampanjen for papirløse, Ingen Mennesker er Ulovlige, ved initiativtakerne Jon Ole Martinsen fra Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger (SEIF) og Rune Berglund Steen fra Antirasistisk Senter. Bildet viser f.v. Jon Ole Martinsen, Nils Thommessen og Rune Berglund Steen. Les mer her.

Minnepris-2010_web

2010

Annette Thommessens Minnepris for 2010 ble tildelt prosjektet Kulturell Veving, kjent fra engasjementet omkring saken til Fathia Ahmed Omar, den somaliske kvinnen som i 2010 ble sendt ut av Norge sammen med sin sønn.  En spesiell hederspris ble i tillegg tildelt advokatene Jonas Myhre og Arild Humlen, for deres arbeid i Advokatforeningen med å etablere et rettshjelpstilbud til asylsøkere med avslag. Bildet viser f.v. advokat Arild Humlen, Anne-Kathrine Vabø, Kari Anne K. Drangsland (fra prosjektet «Kulturell Veving») og advokat Jonas Myhre. Les mer her.

Minnepris-2009_web

2009

Annette Thommessens Minnepris for 2009 ble tildelt Støttegruppa for Bilal og Hawre og ordfører i Tromsø, Arild Hausberg, for deres ekte og uselviske engasjement som på en svært vellykket måte har bidratt til å skape forståelse for MUFeres situasjon i Norge. Les mer her.

Minnefondets styre

Brynjulf Risnes, styreleder 
Risnes har erfaring både fra forvaltningen, blant annet i Finansdepartementet, og som forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). I dag arbeider han med straffe- og utlendingsrett i Matrix Advokater. Han har også sittet i Advokatforeningens lovutvalg for asyl- og utlendingsrett og Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg. Risnes er i tillegg godt kjent med NOAS’ rettshjelpsarbeid. Han er blant annet med i NOAS’ Domstolsprosjekt, der vi i samarbeid med flere advokatfirmaer prøver utvalgte asylsaker for retten.


Nora Løke Thommessen, styremedlem 
Nora Løke Thommessen er utdannet siviløkonom med fokus på bærekraft fra Bocconi universitet i Milano og Handelshøyskolen i København. Hun jobber i dag som merkevaresjef for den miljøvennlige såpe- og kroppspleie serien Klar, i Orkla. Annette Thommessen var Noras bestemor.


Stine Renate Håheim, styremedlem 

 

 

 

 


Hege Newth, styremedlem