fbpx
top

Organisasjon

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) er en uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider for respekt og rettssikkerhet for asylsøkere og flyktninger. Vi gir asylsøkere informasjon, veiledning og juridisk bistand, og engasjerer oss i flyktningpolitiske spørsmål.

Les NOAS’ verdier, visjon og mål her (PDF). Les NOAS’ vedtekter her (PDF). 

Organisering

NOAS har totalt om lag 21 ansatte. Vi gir informasjon, veiledning og rettshjelp til asylsøkere og vi er en sentral aktør i norsk asyldebatt.

  • Les mer om vårt arbeid her.
  • Les NOAS’ årsrapporter her

NOAS’ arbeid er i stor grad prosjekt- og oppdragsbasert. Vi finansieres av statlig støtte, prosjektstøtte, medlemskontingent og gaver.

NOAS har kontor i Torggata 22 i Oslo.

NOAS er en medlemsorganisasjon og øverste organ er den årlige generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger et styre som er ansvarlig for organisasjonens virksomhet. Styret ansetter generalsekretær, som leder organisasjonens daglige arbeid. Se oversikt over styret her.

Historikk

NOAS ble etablert i 1984 av Annette A. Thommessen, som ledet organisasjonen fram til 1994. I 1984 var asylsøkere et nokså ukjent fenomen i Norge. Antallet asylsøkere økte kraftig i løpet av NOAS’ ti første leveår – i 1993 søkte cirka 12 000 personer asyl i Norge. Helt siden da har NOAS vært en viktig stemme for asylsøkere og flyktninger i Norge.

NOAS hadde også fra 2005 – 2023 i oppdrag å gi informasjon og veiledning til nyankomne asylsøkere i Norge. Informasjonsprogrammet var en egen avdeling i NOAS, og hadde fra 2015 kontorer på Ankomstsenter på Råde og ankomsttransitt for enslige mindreårige asylsøkere på Mysebu i Østfold.

For å hedre Annette A. Thommessens minne og bidra til at hennes engasjement og arbeid for asylsøkere i Norge blir ført videre, ble Annette A. Thommessens Minnefond opprettet. Hvert år deler minnefondet ut en hederspris.