fbpx
top

Ansatte i NOAS

NOAS har to avdelinger. På sekretariatet arbeider vi hovedsakelig med rettshjelp til asylsøkere og politisk påvirkning. Informasjons- og veiledningsprogrammet tilbyr informasjon og veiledning til asylsøkere som nylig har kommet til Norge. Informasjonsprogrammet har kontorer på ankomstsenter på Råde og ankomsttransitt for enslige mindreårige asylsøkere på Mysebu i Østfold.

Sekretariatet

Pål Nesse

Generalsekretær
Telefon: 90744130

Ansvarsområde: Faglig og administrativ ledelse.

Linda Våge

økonomi- og administrasjonssjef

Ansvarsområde: Økonomi og administrasjon, medlemsutvikling og prosjektutvikling.

Mona Reigstad Dabour

rettspolitisk seniorrådgiver
Telefon: 48022166

Ansvarsområde: Politisk påvirkning, utredning og kommunikasjon.

Christina Endresen

kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 99591219

Ansvarsområde: Pressekontakt, kommunikasjon- og profileringsarbeid, innholdsproduksjon og sosiale medier.

Rettshjelp- og veiledning

Sanja Adjulovic

Sanja Adjulovic

avdelingsleder – rettshjelp og veiledning
Telefon: 95873543

Ansvarsområde: Faglig og administrativ ledelse. Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Fagansvar: Statsløse, Irak, Syria, Pakistan, Øvrige Asia, Balkan, Dublin-saker og saker som behandles i 48 timers prosedyre

Andreas Furuseth

Andreas Furuseth

juridisk seniorrådgiver

Ansvarsområde: Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Fagansvar: Afghanistan, Somalia.

Jon Ole Martinsen

seniorrådgiver/talsperson
Telefon: 40493689

Ansvarsområde: Pressekontakt, policy- utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Fagansvar: Etiopia, Iran, LHBT, konvertitter.

Florentina Grama

juridisk seniorrådgiver

Ansvarsområde: Administrativt ansvar for saksbehandling. Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Fagansvar: Eritrea, Sudan.

Elin Berstad Mortensen

seniorrådgiver

Ansvarsområde: Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Fagansvar: Barnefaglig ansvar, enslige mindreårige, Afghanistan, Somalia.

Marek Linha

juridisk seniorrådgiver

Ansvarsområde: Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Fagansvar: Irak, Pakistan, Somalia, statsløse, Syria.

Edris Omer

rådgiver

Ansvarsområde: Saks- og situasjonsavklaring til asylsøkere med avslag.
Språkkompetanse: arabisk, tigrinja, tigre, engelsk, norsk.

Jila Hassanpour

rådgiver

Ansvarsområde: Saks- og situasjonsavklaring til asylsøkere med avslag. Språkkompetanse: Kurdisk, farsi, norsk, engelsk.

Razita Kaimova

rådgiver

Ansvarsområde: Ledelse i førstelinjen.  Språkkompetanse: tsjetsjensk, russisk, norsk, engelsk.

Abdulwahab Said

rådgiver
Telefon: 95140991

Ansvarsområde: Besvare henvendelser til NOAS, klientmottak og forberedelse for saksbehandling. Veiledning og opplæring av medarbeidere i førstelinjen. Språkkompetanse: norsk, somalisk, engelsk.

Paula Tolonen

spesialrådgiver (frivillig)

Olga Kutsevych

juridisk rådgiver

Ansvarsområde: Informasjon og juridisk veiledning til nyankomne asylsøkere, prosjektutvikling og sosiale medier. Språkkompetanse: ukrainsk, russisk og engelsk.

Mina Bjerke Tawanda

rådgiver

Ansvarsområde: Besvare henvendelser til NOAS, klientmottak og forberedelse for saksbehandling.

Språkkompetanse: norsk, engelsk

Hannah Tørres

juridisk rådgiver

Ansvarsområde: Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Fagansvar: Irak, Pakistan, statsløse, Syria, Øvrige Asia, Balkan, Dublin-saker og saker som behandles i 48 timers prosedyre.

Henrik Svartås

juridisk seniorrådgiver

Ansvarsområde: Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Fagansvar: Iran, Etiopia, Eritrea, Sudan, Sør-Sudan, Amerika, konvertittsaker og LHBTIQ+-saker.

Sveinung Liland Hartveit

juridisk rådgiver

Ansvarsområde: Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Fagansvar: Afghanistan, Somalia, tidl. Sovjet og øvrige Afrika.

Valentina Soto

seniorrådgiver

Ansvarsområde: Policy- og utredningsarbeid, og rettshjelp til asylsøkere. Fagansvar: Irak, statsløse, Syria, Amerika, Ukraina, Balkan, Pakistan, Øvrige Asia, Dublin-saker og saker som behandles i 48 timers prosedyre.

Cora Heidel Engelsen

praktikant

Ansvarsområde: Besvare henvendelser til NOAS, klientmottak og forberedelse for saksbehandling.

Språkkompetanse: norsk, engelsk

Irina Bjørnhaug

praktikant
Ansvarsområde: Besvare henvendelser til NOAS, klientmottak og forberedelse for saksbehandling.

Språkkompetanse: russisk, ukrainsk, rumensk, engelsk og norsk

Emilie Waldal

praktikant
Ansvarsområde: Besvare henvendelser til NOAS, klientmottak og forberedelse for saksbehandling.

Språkkompetanse: norsk, engelsk

Irena Dahl

rådgiver

Ansvarsområde: Besvare henvendelser til NOAS, klientmottak og forberedelse for saksbehandling. Språkkompetanse: Russisk, ukrainsk, engelsk, norsk, spansk, portugisisk, italiensk, arabisk, serbisk, polsk

Informasjons-og veiledningsprogrammet

Solvei Skogstad

avdelingsleder

Ansvarsområde: Informasjons- og veiledningsarbeidet. Språkkompetanse: engelsk, spansk.

Karwan Aref

nestleder

Ansvarsområde: Informasjon og veiledning til nyankomne asylsøkere. Språkkompetanse: arabisk, kurdisk, farsi, engelsk.

Aziz Ghanizadeh

rådgiver

Ansvarsområde: Informasjon og veiledning til nyankomne asylsøkere. Språkkompetanse: dari, farsi, russisk.

Mohammed Fitwi

rådgiver

Ansvarsområde: Informasjon og veiledning til nyankomne asylsøkere. Språkkompetanse: arabisk, tigrinja, amharisk, engelsk.

Hamid Omed

rådgiver

Ansvarsområde: Informasjon og veiledning til nyankomne asylsøkere. Språkkompetanse: farsi, dari, slovakisk og engelsk

Ivanna Bjørnebekk

rådgiver

Ansvarsområde: Informasjon og veiledning til nyankomne asylsøkere. Språkkompetanse: russisk, ukrainsk og engelsk.

Roman Dudnyk

juridisk rådgiver

Ansvarsområde: Informasjon og juridisk veiledning til nyankomne asylsøkere, prosjektutvikling, sosiale medier og nettverksbygging. Språkkompetanse: ukrainsk, russisk og engelsk.

Adham Alhouary

rådgiver

Ansvarsområde: Informasjon og veiledning til nyankomne asylsøkere. Språkkompetanse: arabisk, engelsk og russisk