fbpx
top

Ansatte i NOAS

NOAS har to avdelinger. På sekretariatet arbeider vi hovedsakelig med rettshjelp til asylsøkere og politisk påvirkning. Informasjons- og veiledningsprogrammet tilbyr informasjon og veiledning til asylsøkere som nylig har kommet til Norge. Informasjonsprogrammet har kontorer på ankomstsenter på Råde og ankomsttransitt for enslige mindreårige asylsøkere på Mysebu i Østfold.

Sekretariatet

Pål Nesse

Generalsekretær
Telefon: 90744130

Ansvarsområde: Faglig og administrativ ledelse.

Camilla Risan

fungerende økonomi- og administrasjonssjef
Telefon: 92013836
E-post: car@noas.org

Ansvarsområde: Økonomi og administrasjon, medlemsutvikling og prosjektutvikling.

Mona Reigstad Dabour

politisk seniorrådgiver
Telefon: 48022166

Ansvarsområde: Politisk påvirkning, utredning og kommunikasjon.

Jon Ole Martinsen

seniorrådgiver/talsperson (i permisjon til 10.6)
Telefon: 40493689

Ansvarsområde: Pressekontakt, policy- utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Fagansvar: Etiopia, Iran, LHBT, konvertitter.

Christina Endresen

kommunikasjonsrådgiver

Ansvarsområde: Pressekontakt, kommunikasjon- og profileringsarbeid, innholdsproduksjon og sosiale medier.

Sanja Adjulovic

Sanja Adjulovic

Avdelingsleder – rettshjelp og veiledning
Telefon: 95873543

Ansvarsområde: Faglig og administrativ ledelse. Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Fagansvar: Statsløse, Irak, Syria, Pakistan, Øvrige Asia, Balkan, Dublin-saker og saker som behandles i 48 timers prosedyre

Andreas Furuseth

Andreas Furuseth

juridisk seniorrådgiver

Ansvarsområde: Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Fagansvar: Afghanistan, Somalia.

Florentina Grama

juridisk seniorrådgiver

Ansvarsområde: Administrativt ansvar for saksbehandling. Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Fagansvar: Eritrea, Sudan.

Elin Berstad Mortensen

rådgiver

Ansvarsområde: Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Fagansvar: Barnefaglig ansvar, enslige mindreårige, Afghanistan, Somalia.

Siril Berglund

rådgiver

Ansvarsområde: Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Fagansvar: Barnefaglig ansvar, lengeværende barn.

Marek Linha

juridisk seniorrådgiver

Ansvarsområde: Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Fagansvar: Irak, Pakistan, Somalia, statsløse, Syria.

Anela Ferati

juridisk rådgiver

Ansvarsområde: Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Fagansvar: Eritrea, Sudan.

Ingvald Bertelsen

rådgiver

Ansvarsområde: Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere.

Edris Omer

rådgiver i veiledningstjenesten

Ansvarsområde: Saks- og situasjonsavklaring til asylsøkere med avslag.
Språkkompetanse: arabisk, tigrinja, tigre, engelsk, norsk.

Jila Hassanpour

rådgiver i veiledningstjenesten

Ansvarsområde: Saks- og situasjonsavklaring til asylsøkere med avslag. Språkkompetanse: Kurdisk, farsi, norsk, engelsk.

Razita Kaimova

leder for førstelinjen

Ansvarsområde: Ledelse i førstelinjen.  Språkkompetanse: tsjetsjensk, russisk, norsk, engelsk.

Abdulwahab Said

nestleder i førstelinjen
Telefon: 95140991

Ansvarsområde: Besvare henvendelser til NOAS, klientmottak og forberedelse for saksbehandling. Veiledning og opplæring av medarbeidere i førstelinjen. Språkkompetanse: norsk, somalisk, engelsk.

Paula Tolonen

spesialrådgiver (frivillig)

Mina Bjerke Tawanda

rådgiver i førstelinjen

Ansvarsområde: Besvare henvendelser til NOAS, klientmottak og forberedelse for saksbehandling.

Språkkompetanse: norsk, engelsk

Maia Birtles

rådgiver i førstelinjen

Ansvarsområde: Besvare henvendelser til NOAS, klientmottak og forberedelse for saksbehandling.

Språkkompetanse: norsk, engelsk, italiensk

Celine Torres

rådgiver i førstelinjen

Ansvarsområde: Besvare henvendelser til NOAS, klientmottak og forberedelse for saksbehandling.

Språkkunnskaper: Norsk, engelsk og tagalog

Abdullahi Esse

rådgiver i førstelinjen
Ansvarsområde: Besvare henvendelser til NOAS, klientmottak og forberedelse for saksbehandling.

Språkkompetanse: norsk, engelsk og somalisk

 

Informasjons-og veiledningsprogrammet

Solvei Skogstad

avdelingsleder

Ansvarsområde: Informasjons- og veiledningsarbeidet. Språkkompetanse: engelsk, spansk.

Karwan Aref

nestleder

Ansvarsområde: Informasjon og veiledning til nyankomne asylsøkere. Språkkompetanse: arabisk, kurdisk, farsi, engelsk.

Aziz Ghanizadeh

rådgiver

Ansvarsområde: Informasjon og veiledning til nyankomne asylsøkere. Språkkompetanse: dari, farsi, russisk.

Mohammed Fitwi

rådgiver

Ansvarsområde: Informasjon og veiledning til nyankomne asylsøkere. Språkkompetanse: arabisk, tigrinja, amharisk, engelsk.

Nabila Raih-Butt

rådgiver

Ansvarsområde: Besvare henvendelser til NOAS, klientmottak og forberedelse for saksbehandling.

Språkkompetanse: norsk, engelsk, arabisk, fransk