fbpx
top

Ansatte i NOAS

På sekretariatet arbeider vi hovedsakelig med rettshjelp til asylsøkere og politisk påvirkning.

Sekretariatet

Sanja Adjulovic

Fungerende generalsekretær
Telefon: 95873543

Ansvarsområde: Faglig og administrativ ledelse.

Linda Våge

økonomi- og administrasjonssjef

Ansvarsområde: Økonomi og administrasjon, medlemsutvikling og prosjektutvikling.

Hannah Tørres (i permisjon)

rettspolitisk seniorrådgiver

Ansvarsområde: samfunnskontakt, påvirkningsarbeid, policy- og utredningsarbeid.

Rettshjelp- og veiledning

Andreas Furuseth

juridisk seniorrådgiver

Ansvarsområde: Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Fagansvar: Afghanistan, Somalia.

Jon Ole Martinsen

seniorrådgiver/talsperson
Telefon: 40493689

Ansvarsområde: Pressekontakt, policy- utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Fagansvar: Etiopia, Iran, LHBT, konvertitter.

Florentina Grama

juridisk seniorrådgiver

Ansvarsområde: Administrativt ansvar for saksbehandling. Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Fagansvar: Eritrea, Sudan.

Elin Berstad Mortensen

seniorrådgiver

Ansvarsområde: Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Fagansvar: Barnefaglig ansvar, enslige mindreårige, Afghanistan, Somalia.

Marek Linha

juridisk seniorrådgiver

Ansvarsområde: Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Fagansvar: Irak, Pakistan, Somalia, statsløse, Syria.

Henrik Svartås

juridisk seniorrådgiver

Ansvarsområde: Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Fagansvar: Iran, Etiopia, Eritrea, Sudan, Sør-Sudan, Amerika, konvertittsaker og LHBTIQ+-saker.

Valentina Soto

seniorrådgiver

Ansvarsområde: Policy- og utredningsarbeid, og rettshjelp til asylsøkere. Fagansvar: Irak, statsløse, Syria, Amerika, Ukraina, Balkan, Pakistan, Øvrige Asia, Dublin-saker og saker som behandles i 48 timers prosedyre.

Sveinung Liland Hartveit

juridisk rådgiver

Ansvarsområde: Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Fagansvar: Afghanistan, Somalia, tidl. Sovjet og øvrige Afrika.

Jila Hassanpour

rådgiver

Ansvarsområde: Saks- og situasjonsavklaring til asylsøkere med avslag. Språkkompetanse: Kurdisk, farsi, norsk, engelsk.

Edris Omer

rådgiver

Ansvarsområde: Saks- og situasjonsavklaring til asylsøkere med avslag.
Språkkompetanse: arabisk, tigrinja, tigre, engelsk, norsk.

Paula Tolonen

spesialrådgiver (frivillig)