Ansatte i NOAS

NOAS har to avdelinger. På sekretariatet arbeider vi hovedsakelig med rettshjelp til asylsøkere og politisk påvirkning. Informasjons- og veiledningsprogrammet tilbyr informasjon og veiledning til asylsøkere som nylig har kommet til Norge. Informasjonsprogrammet har kontorer på ankomstsenter på Råde og ankomsttransitt for enslige mindreårige asylsøkere på Mysebu i Østfold.

Sekretariatet

Ann-Magrit Austenå

generalsekretær
Telefon: 95926448

Ansvarsområde: Faglig og administrativ ledelse.

Ragnhild Lerø

økonomi- og administrasjonssjef
Telefon: 92223719

Ansvarsområde: Økonomi og administrasjon, medlemsutvikling og prosjektutvikling.

Mona Reigstad Dabour

politisk rådgiver
Telefon: 48022166

Ansvarsområde: Politisk påvirkning, utredning, kommunikasjon.

Jon Ole Martinsen

seniorrådgiver
Telefon: 40493689

Ansvarsområde: Pressekontakt, policy- utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Fagansvar: Etiopia, Iran, LHBT, konvertitter.

Florentina Grama

juridisk rådgiver

Ansvarsområde: Administrativt ansvar for saksbehandling. Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Fagansvar: Eritrea, Sudan.

Andreas Furuseth

juridisk seniorrådgiver

Ansvarsområde: Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Fagansvar: Afghanistan, Somalia.

Marek Linha

juridisk rådgiver

Ansvarsområde: Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Fagansvar: Irak, Pakistan, Somalia, statsløse, Syria.

Cecilia Sognnæs

juridisk rådgiver

Ansvarsområde: Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Fagansvar: Afghanistan, Storskog.

Siril Berglund

rådgiver

Ansvarsområde: Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Fagansvar: enslige mindreårige asylsøkere, lengeværende barn.

Live Roaldseth Horsth

Juridisk rådgiver

Ansvarsområde: Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Fagansvar: Eritrea, Etiopia og Iran 

Sanja Adjulovic

Juridisk seniorrådgiver

Ansvarsområde: Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Fagansvar: Statsløse, Irak, Syria, Pakistan, Øvrige Asia, Balkan, Dublin-saker og saker som behandles i 48 timers prosedyre.

Eirin Hindenes

rådgiver

Ansvarsområde: Leder for veiledningstjenesten, policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere.
Fagansvar: Assistert retur, veiledning til asylsøkere med avslag

Razita Kaimova

Leder for førstelinjen

Ansvarsområde: Ledelse i førstelinjen.  Språkkompetanse: tsjetsjensk, russisk, norsk, engelsk.

Abdulwahab Said

rådgiver i førstelinjen

Ansvarsområde: Besvare henvendelser til NOAS, klientmottak og forberedelse for saksbehandling. Språkkompetanse: norsk, somalisk, engelsk.

Kristin Øvrelid Slette

medarbeider i førstelinjen (frivillig)

Ansvarsområde: Besvare henvendelser til NOAS, klientmottak og forberedelse for saksbehandling. Språkkompetanse: norsk, engelsk.

Paula Tolonen

spesialrådgiver (frivillig)

Elin Berstad Mortensen (i permisjon)

rådgiver

Ansvarsområde: Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Fagansvar: Irak, statsløse, lengeværende barn.

André Møkkelgjerd (i permisjon)

juridisk seniorrådgiver

Ansvarsområde: Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Fagansvar: Irak, Pakistan, Somalia, statsløse, Syria.

Emilie Norshus Tvedt

medarbeider i førstelinjen (frivillig)

Ansvarsområde: Besvare henvendelser til NOAS, klientmottak og forberedelse for saksbehandling. Språkkompetanse: norsk, engelsk.

Lina Josefin Eliassen Bengtsson

medarbeider i førstelinjen (praktikant)

Ansvarsområde: Besvare henvendelser til NOAS, klientmottak og forberedelse for saksbehandling. Språkkompetanse: norsk, engelsk.

Mariann Søreng

medarbeider i førstelinjen (praktikant)

Ansvarsområde: Besvare henvendelser til NOAS, klientmottak og forberedelse for saksbehandling. Språkkompetanse: norsk, engelsk.

Lena Bull

medarbeider i førstelinjen (praktikant)

Ansvarsområde: Besvare henvendelser til NOAS, klientmottak og forberedelse for saksbehandling. Språkkompetanse: norsk, engelsk.

Informasjons-og veiledningsprogrammet

Camilla Risan

avdelingsleder
E-post: car@noas.org

Ansvarsområde: Ledelse av Informasjons- og veiledningsprogrammet. Språkkompetanse: engelsk, fransk.

Karwan Aref

nestleder

Ansvarsområde: Informasjon og veiledning til nyankomne asylsøkere. Språkkompetanse: arabisk, kurdisk, farsi, engelsk.

Solvei Skogstad

fagrådgiver

Ansvarsområde: Fagutvikling i informasjons- og veiledningsarbeidet. Språkkompetanse: engelsk, spansk.

Aziz Ghanizadeh

rådgiver

Ansvarsområde: Informasjon og veiledning til nyankomne asylsøkere. Språkkompetanse: dari, farsi, russisk.

Mohammed Fitwi

rådgiver

Ansvarsområde: Informasjon og veiledning til nyankomne asylsøkere. Språkkompetanse: arabisk, tigrinja, amharisk, engelsk.