fbpx
top

Rettshjelp til lengeværende barn

NOAS gir rettshjelp i asylsaker. Hvis du ønsker hjelp i forbindelse med familiegjenforening, utvisning, visum eller statsborgerskap, kan du kontakte Juss-Buss.

Vi gjennomgår alle asylsaker som kommer inn til oss for å vurdere om det er noe vi kan hjelpe med. Hvis du har en asylsak som ikke gjelder lengeværende barn, finner du mer informasjon om hvordan du kan gå fram for å sende saken til NOAS her.

Rettshjelp til lengeværende barn
NOAS har startet en rettshjelpsdugnad som tilbyr familier med lengeværende barn gratis rettshjelp. Vi prioriterer sakene til barn som har bodd mer fire år i Norge og har minst ett års skolegang, og saker hvor engangsløsningen er aktuell. Les mer om engangsløsningen her.

NOAS behandler først sakene til barna med lengst oppholdstid. Barn som er under skolealder eller som har mindre enn fire års oppholdstid har ikke grunnlag for å få oppholdstillatelse i dag, og disse sakene vil ikke bli prioritert. Vår mulighet til å bistå i disse sakene beror på hvor mye støtte rettshjelpsdugnaden får. Alle familier som registrerer saken hos oss, vil få en individuell tilbakemelding.

I saker som gjelder lengeværende barn trenger vi en annen type dokumenter enn i saker som gjelder beskyttelse. I saker som gjelder lengeværende barn trenger vi følgende dokumenter:

 • Avslagene fra Utlendingsnemnda (UNE). Siste avslag er det viktigste.
 • Tidligere omgjøringsbegjæringer og dokumenter som er sendt til UNE.

Vi trenger også svar på følgende spørsmål:

 • Er det sendt inn informasjon til UNE som ikke har blitt vurdert ennå? (Er det en omgjøringsbegjæring til behandling?)
 • Er det en advokat involvert i arbeidet nå?
 • Hvilke id-dokumenter er levert til UNE? Er det aktuelt å skaffe flere id-dokumenter, for eksempel pass? Hvis det er søkt om pass, trenger vi kvittering på det.

Det er også ønskelig med informasjon om følgende forhold:

 • Barnets tilknytning. Det er ønskelig med uttalelser fra for eksempel skole og fritidsaktiviteter.
 • Hvilke språkkunnskaper har barna? (Norsk + foreldrenes morsmål)
 • Barnas + foreldrenes fysiske og psykiske helsetilstand. Hvis det er alvorlige helseproblemer, vil vi gjerne ha oppdatert dokumentasjon på det.
 • Har familien vært i kontakt med barnevernet? I så fall vil vi gjerne ha dokumenter derfra.
 • Er det andre forhold som påvirker omsorgssituasjonen? Rusproblemer er for eksempel svært relevant informasjon.
 • Informasjon om retursituasjonen vil også komme godt med. Vi trenger ikke generell landinformasjon, men det er fint med informasjon om hvorvidt familien vil måtte returnere til hjemstedet eller en annen del av landet, familie/nettverk i området de returnerer til, og om de tilhører en gruppe som er spesielt utsatt ved retur/spesielle forhold som gjør dem særlig sårbare. For informasjon om disse forholdene kan det være nyttig for NOAS å se papirene fra den opprinnelige asylsaken, særlig intervju.

Hvis det er aktuelt med engangsløsning (se mer informasjon her), trenger vi ikke informasjon om disse nederste punktene. I disse sakene gjøres det ikke en bredere vurdering av barnas tilknytning, omsorgssituasjon, retursituasjon etc.

Hvis du ønsker at NOAS skal se på asylsaken din, må du sende oss kopi av dokumentene i asylsaken din. Hvis det er noen dokumenter du ikke har kan du skaffe kopi fra din advokat. Hvis dette ikke er mulig, kan du kontakte oss for hjelp til å hente inn dokumenter.

Du kan sende dokumentene til oss enten per post eller per faks:
Postadresse: NOAS, Torggata 22, 0183 Oslo
Faks: 22 36 56 61

Vi går gjennom saken din så snart vi kan. NOAS mottar svært mange saker fra lengeværende barn i disse dager, og det kan ta litt tid før vi får fulgt opp alle sakene. Vi vil prioritere sakene til familier med lengst oppholdstid, eller de som kommer fra land hvor det er særlig stor sjanse for tvangsretur. Alle som registrerer saken sin hos oss får en individuell tilbakemelding.