fbpx
top

Rettshjelp

Bruk denne lenken for å sende fullmakten via sikker e-post

NOAS gir gratis rettshjelp i:

  • Asylsaker: Vi ser på sakene til asylsøkere som har fått avslag fra Utlendingsdirektoratet (UDI) eller Utlendingsnemnda (UNE). Vi gjennomgår alle sakene vi får tilsendt.
  • Familieinnvandring: NOAS gir veiledning og rettshjelp i saker der referansepersonen er overføringsflyktning eller har søkt asyl i Norge og på bakgrunn av søknad om asyl har fått innvilget oppholdstillatelse i Norge, eller der søkeren er asylsøker i Norge eller befinner seg i en flyktningslignende situasjon i et annet land.
  • Permanent oppholdstillatelse: NOAS gir veiledning og rettshjelp til personer som er overføringsflyktning eller har søkt asyl i Norge og på bakgrunn av søknad om asyl har fått innvilget oppholdstillatelse i Norge.
  • Statsborgerskap: NOAS gir veiledning og rettshjelp til personer som er overføringsflyktning eller har søkt asyl i Norge og på bakgrunn av søknad om asyl har fått innvilget oppholdstillatelse i Norge.
  • Avslag etter søknad om assistert retur: NOAS gir veiledning og rettshjelp etter avslag etter søknad om assistert retur
  • Engangsløsning: NOAS gir veiledning og rettshjelp i saker hvor asylsøkere med lang botid i Norge,mer enn 16 år, har fått avslag på søknaden om beskyttelse, og som heller ikke har fått oppholdstillatelse på humanitært grunnlag

Hvis du ønsker hjelp i andre typer utlendingssaker kan du kontakte Jussbuss, SEIF, Rettshjelpsentralen eller Rettssenteret.