fbpx
top

Rettshjelpsdugnad for lengeværende barn

Regjeringen har innført nye regler for lengeværende barn, men tar ikke ansvar for at de aktuelle familiene får informasjon eller nødvendig juridisk bistand. Bli med på dugnaden for at alle barna skal få en skikkelig behandling av saken sin!  

Nye regler
Regjeringen og KrF og Venstre har blitt enige om at flere barn som har bodd lenge i Norge skal få oppholdstillatelse. I juli ble det innført en engangsløsning som gjaldt for noen av barna som kommer fra land Norge har returavtale med. I desember ble det innført nye ordinære regler for lengeværende barn. Reglene er kompliserte, og en rekke ulike faktorer har betydning for om familiene får opphold. Det er i utgangspunktet et krav om at barna har bodd i Norge i mer enn fire og et halvt år og gått minst ett år på skole for at tillatelse gis.

Behov for rettshjelp
Selv om det nå er innført nye regler, gjennomgår ikke myndighetene sakene til de aktuelle familiene på eget initiativ. For å få saken behandlet, må familiene selv sende inn en ny omgjøringsbegjæring. I mellomtida risikerer familier å bli sendt ut – selv om de oppfyller vilkårene for tillatelse etter de nye reglene. Høsten 2014 så vi dessverre mange eksempler på at lengeværende barn har blitt sendt ut av landet uten å få saken sin vurdert etter nye regler.

Norske myndigheter gir heller ikke familiene informasjon om de nye reglene, eller juridisk bistand som sikrer at relevant informasjon og dokumentasjon når fram til dem som fatter avgjørelse i saken. Foreldrene til de lengeværende barna får ikke lov til å jobbe, og de færreste har råd til å betale for advokathjelp. Regelverket er komplisert, og det er krevende å skrive en omgjøringsbegjæring.

Rettshjelpsdugnad
Familiene har et stort behov for rettshjelp, og sommeren 2014 ble det derfor startet en rettshjelpsdugnad. Gjennom innsamling av midler og advokater som jobber gratis, ønsker vi å gi de lengeværende barna mulighet til å få prøve saken sin på nytt, vurdert opp mot det nye regelverket. Denne innsatsen skal sikre at alle barna får samme muligheter til å ivareta sine rettigheter.

Aina Heldal Bøe er initiativtaker til rettshjelpsdugnaden. NOAS har ansvar for å administrere dugnaden, og yter den største delen av rettshjelpen. NOAS er også ansvarlig for informasjon og veiledning til de aktuelle familiene, mottakene og advokatene som bidrar i dugnaden.

Dugnaden samlet inn en million i løpet av 2014. Det er mange familier som fortsatt har behov for bistand, og alle bidrag vil være med på å styrke disse barnas rettssikkerhet.

Rettshjelpen virker
Rettshjelpsdugnaden for de lengeværende barna har hindret utsendelse av flere barnefamilier. Ved nyttår 2015 hadde rettshjelpsdugnaden oppnådd følgende resultater:

  • 102 barn (41 familier) har fått opphold etter at NOAS har skrevet omgjøringsbegjæring.
  • 44 barn (27 familier) er her lovlig mens de venter på ny behandling av saken.
  • 62 barn (32 familier) venter på svar fra UNE.
  • 53 barn (18 familier) av de vi har hatt kontakt med har blitt tvangsutsendt. NOAS skrev omgjøringsbegjæring for 25 av barna (10 familier).
  • 4 barn (2 familier) har fått avslag. NOAS kommer til å skrive ny omgjøringsbegjæring for å få en oppdatert vurdering etter nye regler.

Prosentvis oversikt over sakene NOAS har engasjert seg i (totalt 237 barn):

  • 43 prosent har fått opphold.
  • 19 prosent har lovlig opphold fram til ny vurdering.
  • 26 prosent venter på svar fra Utlendingsnemnda.
  • 12 prosent har blitt tvangsutsendt eller fått avslag.

Støtt dugnaden!
Vi har fortsatt saker liggende som må følges opp. Med de nye reglene som ble innført i desember 2014, er det behov for å bistå flere familier og sende oppdatert informasjon i sakene vi allerede jobber med. Alle bidrag er med på å styrke bistanden som gis til de lengeværende familiene. Vi håper du vil være med på dugnaden! ​

Send NOASBARN til 2160 og gi 100 kroner, eller sett inn ditt bidrag på kontonummer 6012.05.72701. Pengene vil utelukkende gå til rettshjelp til familier med lengeværende barn. Spre gjerne informasjon om dugnaden i ditt nettverk!