fbpx
top

RETTSHJELP I SAKER OM ASSISTERT RETUR

NOAS tilbyr rettshjelp i saker om assistert retur.

Hvilke saker NOAS kan vurdere

NOAS gir rettshjelp til personer som skal søke om assistert retur i Norge og til de som har søkt om assistert retur og har fått avslag.

Send saken din til NOAS

Hvis du vil at NOAS skal se på saken din, må du sende oss en skriftlig fullmakt, og kopi av dokumentene i saken din.


Dokumenter du må sende hvis du ønsker at NOAS skal se på saken din:

  • Fullmakt med signatur
  • Avslag fra UDI på søknad om assistert retur

Hvis du har annen dokumentasjon og/eller informasjon som du mener er viktig for saken, kan du sende det til oss.

 

 

Du kan sende dokumentene til oss enten per post:
Postadresse: NOAS, Torggata 22, 0183 Oslo

eller per sikker e-post:
https://securemail.noas.org/index.cgi?recipient=post@noas.org

Saksbehandlingstid

Vi ser på saken din så snart vi kan. For at vi skal kunne vurdere en klage på UDIs avslag om assistert retur, er det viktig at du sender dokumentene til NOAS så snart du mottar vedtaket fra UDI. Klagefristen på UDIs vedtak er tre uker. NOAS vil alltid forsøke å prioritere saker som haster. Det er derimot ingen garanti for at vi velger å engasjere oss i saken.

NOAS` vurdering av saken din

NOAS vurderer alle saker vi får tilsendt. Vi prioriterer å engasjere oss i saker hvor vi tror det er reelle muligheter for å endre resultatet.

I vår vurdering legger vi blant annet vekt på:

  • Hvor god hjelp du har fått fra andre aktører.
  • Om det er ny og viktig informasjon i saken din som UDI ikke allerede har vurdert og som kan gi et annet resultat i saken.

Hvis vi ikke tror at vi kan få omgjort avslaget i saken din, gir vi deg beskjed om det og forklarer hvorfor.

Dersom du ønsker en veiledningssamtale om assistert retur kan du ta kontakt med NOAS’ veiledningstjeneste på veiledning@noas.org eller ring oss på telefon 489 55 698.