Nyhetsarkiv

12 mars 2020

Kontoret stengt for oppmøte

På grunn av nye smittevernregler må vi holde kontoret stengt for oppmøte. Telefonlinjen er åpen 09.30-1130 og 12.30-15.30 mandag, tirsdag og torsdag.

19 november 2020

Samstemte om statsløshet

Innlederne på dagens seminar om statsløshet var samstemte: Norge bør innføre en definisjon av statsløshet i regelverket, en statsløshetsprosedyre og oppholdstillatelse for statsløse.

19 november 2020

Statsløses rettigheter på stedet hvil

Siden FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) kartla statsløses situasjon i Norge i 2015, har ingen forbedringer skjedd for statsløse som kommer til Norge, ifølge NOAS-rapporten «Statsløse i norsk rettspraksis».

12 november 2020
Statsløshet

Rapportlansering: «Statsløse i norsk rettspraksis»

NOAS lanserer rapporten «Statsløse i norsk rettspraksis» – En analyse av statsløses stilling i Norge fem år etter FNs høykommissær for flyktningers kartlegging. Velkommen til digital lansering 19. november!

11 november 2020
Asylkonferansen

Asylkonferansen 2020

Oppfyller Norge våre menneskerettslige forpliktelser overfor mennesker på flukt? På hvilke områder risikerer vi å være på kant med disse forpliktelsene, og hvilke tiltak trengs for å forsikre oss om at vi overholder dem? Velkommen til Asylkonferansen 12. november!

5 november 2020

Opptak av webinaret «ID-løse barn»

Her finner du opptak av webinaret «ID-løse barn» 4. november på Kulturhuset og presentasjonene av rapportene «Barn uten pass», «Hvert år må jeg søke på nytt» og «Med livet på vent».

3 november 2020
Spør NOAS

Spør NOAS

Facebook-siden Spør NOAS er et lavterskeltilbud til asylsøkere, flyktninger og øvrige innvandrere. Vi veileder deg på utlendingsfeltet i Norge.

23 oktober 2020

Panelsamtale: familiegjenforening og partiprogram

Hva skal til for å få familien til Norge? Er familiegjenforening enklere eller vanskeligere i Norge sammenlignet med Sverige og Danmark? Velkommen til panelsamtale med fageksperter og ungdomspartier 12. november!

22 oktober 2020

Tegne til UNHCR-utstillingen «Min familie»

Nå kan dine barn være med på kunstutstillingen «Min familie – Betydningen av familien sett gjennom barns øyne» – i regi av UNHCR. Frist for å sende inn er 6. november.

15 oktober 2020

Webinar – ID-løse barn

Er det greit at 300 barn med oppholdstillatelse i Norge er utestengt fra samfunnsdeltakelse på ubestemt tid? NOAS, Norsk Folkehjelp og Redd Barna inviterer til seminar 4. november.