Nyhetsarkiv

12 mars 2020
NOAS har åpent

NOAS åpner kontoret

Vi åpner kontoret for fremmøte 09.30-1130 og 12.30-15.30 mandag, tirsdag og torsdag hver uke. Telefonen er åpen i samme tidsrom.

14 september 2020
Statsløshetsindeksen

Statsløshetsindeksen oppdatert

NOAS har på oppdrag fra European Network on Statelessness (ENS) utforsket og samlet sammenlignbare opplysninger om statsløshet i Norge.

12 september 2020

Hvor ble det av rettshjelpen?

I kampen for å beholde det norske statsborgerskapet står innvandrere maktesløse tilbake for den sterke staten. Stortinget har innført nye regler om tilbakekall av statsborgerskap. Til tross for klare intensjoner om styrket rettssikkerhet, vil mange stå igjen uten tilgang til fri rettshjelp.

9 september 2020

Moria: For lite, for sent

Regjeringen har sviktet barna i Moria-leiren i Hellas. Situasjonen i leiren har vært graverende over svært lang tid, og barn har ikke fått grunnleggende menneskerettigheter ivaretatt. Etter den katastrofale brannen i leiren, skal regjeringen endelig evakuere sårbare ut av den inhumane situasjonen. Men det burde vært langt flere enn 50.

1 september 2020

Regjeringen vil splitte familier

Med en ny beredskapshjemmel vil regjeringen aktivt splitte familier, i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonen og FNs barnekonvensjon. Forslaget strider også med regjeringens egen Granavolden-plattform.

26 august 2020

Etnisk profilering og kontroll av utlendinger

Hvordan kan politiet utføre kontroller av utlendinger på en god måte? Etnisk profilering og kontroll av utlendinger var tema da Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) besøkte PU torsdag 13. august.

21 august 2020

Ernas tomme løfter

I mer enn seks år har regjeringen lovet en bedre klageordning for utlendingssaker. Manglende oppfølging fra statsminister Erna Solberg og en stivnet praksis i Utlendingsnemnda (UNE), svekker asylsøkeres rettssikkerhet.

11 august 2020

Barn trenger forutsigbarhet

Når asylmottak legges ned, flyttes familier til nytt mottak og barna må begynne på ny skole. Barn i familier med begrenset opphold trenger et mer forutsigbart liv med trygge rammer for å integreres. De må bosettes raskere i kommuner.

10 august 2020
Likhet for loven

Rettshjelpsutvalgets forslag

Det regjeringsoppnevnte rettshjelpsutvalget la fram sin utredning 30. april. Utvalget peker på klare svakheter ved rettshjelpen i utlendingssaker.

27 juli 2020

Når Stortinget må gripe inn

UDI og UNE tolker regelverket ofte for strengt, i strid med lovgivers intensjon. Når praksisen rammer rettssikkerheten, bør Stortinget gripe inn.