Nyhetsarkiv

17 januar 2020

– Regjeringen svikter flyktninger

Flere systemsvikter utgjør en alvorlig trussel mot flyktningers rettssikkerhet. Til tross for regjeringens gjentatte løfter om bedre ordninger, blir ingenting gjort.

16 januar 2020

Et grunnprinsipp

– Jeg vil ikke illustrere loven eller rettsvesenet som ideal, men heller forsøke å aktivere rettssystemet for å belyse det fra innsiden, sier Marianne Heier.

14 januar 2020

Er rettssikkerheten i fare?

De siste månedene er det kommet frem en rekke saker på utlendingsfeltet som viser hvordan norsk praksis, i en streben etter å være «streng», tar for lett på hensynet til rettssikkerhet.

17 desember 2019

Verdens første globale flyktningforum

I dag går den aller første Global Refugee Forum av stabelen i Genève i Sveits. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) er vert for konferansen.

5 desember 2019

Flyktningers trygderettigheter fjernes

I dag vedtar Stortinget etter all sannsynlighet å fjerne folketrygdens særskilte bestemmelser for flyktninger, og å heve folketrygdens botidskrav fra tre til fem år.

4 desember 2019

Opprop for arbeid til ureturnerbare asylsøkere

Kirkens Bymisjon, Bispemøtet i Den norske kirke, Mennesker i Limbo, Antirasistisk Senter, Norsk Folkehjelp og NOAS går sammen om opprop for ureturnerbare asylsøkere.

27 november 2019

Familier må få beskyttelse sammen

De skandinaviske landene har de siste årene strammet inn regelverk og praksis for familiegjenforening. Det fører til at familier ikke får beskyttelse sammen.

26 november 2019

Klassejustis i fri rettshjelp

Stykkprisforskriften gir ikke advokatene nok tid til å hjelpe – debattinnlegg i Dagbladet.

24 november 2019

Familier må få beskyttelse sammen

Vil du at familier skal få beskyttelse sammen? Støtt NOAS’ arbeid og spre filmen!