Nyhetsarkiv

4 januar 2019

NOAS utvider rettshjelpen

Fra 2019 har NOAS utvidet rettshjelpen vår fra rettshjelp i asylsaker til rettshjelp i familieinnvandringssaker, saker om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskapssaker.

20 november 2019

Barnekonvensjonen – ikke for alle barn i Norge

FNs barnekonvensjon fyller 30 år i dag. Konvensjonen har bidratt til å forbedre livet til millioner av barn verden over. Men i Norge brytes fortsatt barns rettigheter på utlendingsfeltet.

15 november 2019
Kai Eide, styreleder i NOAS

God integrering må starte tidlig

Regjeringens forslag til ny integreringslov inneholder mange gode tiltak, men mangler satsing i ankomstfasen.

11 november 2019

– Ta medansvar for flyktningsituasjonen i Middelhavet og på greske øyer

29 sivilsamfunnsorganisasjoner i Norden og Baltikum står sammen bak oppfordringen til egne regjeringer og parlament.

8 november 2019
Klassekampen 7. november 2019

Når rettsstaten svikter

Staten vil gjøre bot i NAV-saken, men da flyktninger ble feilaktig dømt i 2014, måtte de klare seg selv.

7 oktober 2019

Statsbudsjettet: regjeringen gir og tar

Regjeringen kutter i gebyret for familiegjenforening, men øker gebyrene i andre utlendingssaker og sparer millioner på færre trygderettigheter til flyktninger.

2 oktober 2019

Kronikk om familiegjenforening

Norge legger så mange hindringer i veien for at familier skal få være sammen, at FN mener det bryter med menneskerettighetene.

2 oktober 2019

Norge svikter statsløse

FN mener Norge må gjøre mer for å sikre statsløses rettigheter. Det framkom i et seminar om statsløshet arrangert av NOAS, UNHCR og UNICEF 1. oktober.

24 september 2019

Statsløshet i Norge – et liv uten rettigheter

Velkommen til frokostseminar om statsløshet 1. oktober kl. 0830 – 1100.

11 august 2019

UNE feilinformerer

UNE feilinformerer domstolen, Justisdepartementet og offentligheten. Det er alvorlig. Vi er bekymret for deres opptreden.