fbpx
top

Informasjon til afghanere i Norge uten tillatelse

Afghanere kan søke om å få asylsøknaden sin behandlet på nytt. Du kan samtidig søke om å få bli i Norge mens søknaden behandles.

این را به زبان دری بخوانید

Informasjonen i denne saken gjelder deg som er afghaner i Norge og:

  • har fått avslag på asylsøknaden.
  • har fått vedtak om utvisning fra Norge.
  • har fått oppholdstillatelsen tilbakekalt.
  • har fått avslag på omgjøringsanmodningen din, men har barn, samboer eller ektefelle med oppholdstillatelse i Norge.

UNE gjenopptar behandlingen av asylsøknader fra Afghanistan. Stansen i utreiseplikten for afghanere med avslag i Norge oppheves fra 1. mars.


Be UNE behandle saken din på nytt

Du kan be UNE om å behandle saken din på nytt ved å sende inn en omgjøringsanmodning. I dette skrivet må du forklare hvilke nye hendelser eller opplysninger som gjør at UNE burde endre sin beslutning og gi deg oppholdstillatelse i Norge. Slike nye hendelser kan være Talibans maktovertakelse.

Hvis du ikke allerede har en omgjøringsanmodning liggende inne hos UNE til behandling, må du sende den inn nå. Du kan enkelt gjøre det via dette skjemaet som du finner på UNEs nettsider.


Søk om å bli Norge mens du venter på svar

Samtidig som du ber UNE om å se på saken din på nytt, kan du be om utsatt iverksettelse. Det betyr at du kan be UNE om å få lov til å bli i Norge mens du venter på at de behandler søknaden din.


Få hjelp fra NOAS

NOAS kan vurdere om vi skal skrive noe mer i saken din etter at du selv har sendt en omgjøringsbegjæring til UNE.

Ta kontakt med oss på sikker e-post eller telefon 22 36 56 60 om du ønsker slik vurdering. Vi får mange henvendelser. Det kan derfor ta noe tid før du får svar.


Du kan ha rett på familiegjenforening
Dersom du har barn, samboer eller ektefelle med oppholdstillatelse i Norge, kan det være aktuelt å søke om familiegjenforening.

Ønsker du veiledning om dette, ta kontakt med NOAS.


Les mer:

NOAS kommentar til at suspensjonen oppheves.

UNE gjenopptar saksbehandlingen.

NOAS’ nettsak om returstans.