fbpx
top

UNE og UDI stanser returer til Afghanistan fram til 15. september

Stans i retur betyr at politiet ikke vil tvangsreturnere personer til Afghanistan, og at personer med endelig avslag på oppholdstillatelse ikke har plikt til å returnere dit så lenge returstansen varer.

Bakgrunnen for returstansen er usikkerheten om den videre politiske og sikkerhetsmessige utviklingen i Afghanistan. Den siste tiden har det vært en eskalering av konflikten mellom Taliban og afghanske myndigheter, og situasjonen er svært uforutsigbar.

Returstansen omfatter personer som:

  • har fått avslag på søknad om beskyttelse
  • har blitt utvist fra Norge
  • har fått oppholdstillatelsen tilbakekalt
  • oppholder seg i Norge, og har fått avslag på søknad om oppholdstillatelse

Suspensjonen av utreiseplikten varer fram til 15. september. UNE og UDI vil innen 15. september vurdere retursituasjonen på nytt, og om suspensjonen bør forlenges eller oppheves. Alle utenlandske styrker skal ha trukket seg ut av Afghanistan innen utgangen av august.

Politiet er informert om at ingen personer skal tvangsutsendes fra Norge til Afghanistan.

Suspensjonen gjelder ikke for afghanere som har fått vedtak om å returnere til et annet land enn Afghanistan, for eksempel et annet europeisk land som deltar i Dublin III-forordningen.

Returstans betyr ikke at personer fra Afghanistan nødvendigvis vil få en oppholdstillatelse i Norge. Søknader om beskyttelse vil fortsatt vurderes individuelt. Har du spørsmål, kan du kontakte NOAS.

NOAS berømmer UDI og UNE for beslutningen. NOAS styreleder og tidligere FNs spesialutsending til Afghanistan, Kai Eide, har vært en pådriver og uttalte tidligere i juli til Vårt Land:

– Vi vil at norske myndigheter skal ta innover seg hvor alvorlig situasjonen er. Vi ønsker at myndighetene skal ta konsekvensene av dette, og at både behandlingen av asylsøknader der det er tvil, og av spørsmål knyttet til retur, stilles i bero.

NOAS og Afghanistankomiteen sendte i slutten av juni brev til Justis- og beredskapsdepartementet hvor vi anmodet om berostillelse av saker og suspensjon av utreiseplikten.

 

Les mer:

UNE stopper returer til Afghanistan – UNE

UDI utsetter utreiseplikten til Afghanistan