fbpx
top

UNE og UDI stanser returer til Afghanistan fram til 31. januar 2022

Stans i retur betyr at politiet ikke vil tvangsreturnere personer til Afghanistan, og at personer med endelig avslag på oppholdstillatelse ikke har plikt til å returnere dit så lenge returstansen varer.

Saken ble oppdatert 09.09.2021

Bakgrunnen for returstansen er usikkerheten om den videre politiske og sikkerhetsmessige utviklingen i Afghanistan.

Returstansen omfatter personer som:

  • har fått avslag på søknad om beskyttelse
  • har blitt utvist fra Norge
  • har fått oppholdstillatelsen tilbakekalt
  • oppholder seg i Norge, og har fått avslag på søknad om oppholdstillatelse

Suspensjonen av utreiseplikten varer fram til 31. januar 2022. UNE og UDI vil innen 31. januar 2022. september vurdere retursituasjonen på nytt, og om suspensjonen bør forlenges eller oppheves.

Politiet er informert om at ingen personer skal tvangsutsendes fra Norge til Afghanistan.

Suspensjonen gjelder ikke for afghanere som har fått vedtak om å returnere til et annet land enn Afghanistan, for eksempel et annet europeisk land som deltar i Dublin III-forordningen.

Returstans betyr ikke at personer fra Afghanistan nødvendigvis vil få en oppholdstillatelse i Norge. Søknader om beskyttelse vil fortsatt vurderes individuelt. NOAS mener at utlendingsforvaltningen må se på sakene til alle afghanere med utreiseplikt på nytt igjen. Vi engasjerer oss derfor i aktuelle saker.

NOAS berømmet UDI og UNE for beslutningen om returstans tidligere i år. NOAS styreleder og tidligere FNs spesialutsending til Afghanistan, Kai Eide, har vært en pådriver og uttalte tidligere i juli til Vårt Land:

– Vi vil at norske myndigheter skal ta innover seg hvor alvorlig situasjonen er. Vi ønsker at myndighetene skal ta konsekvensene av dette, og at både behandlingen av asylsøknader der det er tvil, og av spørsmål knyttet til retur, stilles i bero.

NOAS og Afghanistankomiteen sendte i slutten av juni brev til Justis- og beredskapsdepartementet hvor vi anmodet om berostillelse av saker og suspensjon av utreiseplikten.

 

Les mer:

UNE stopper returer til Afghanistan – UNE

UDI utsetter utreiseplikten til Afghanistan