fbpx
top

Vår reaksjon på gjenopptagelse av Afghanistan-saker

NOAS mener det er positivt at UNE vil se på saker på nytt, men at suspensjonen av utreiseplikten bør forlenges ytterligere.

Juridisk seniorrådgiver Andreas Furuseth

Utlendingsnemnda (UNE) har besluttet å gjenoppta behandlingen av Afghanistan-saker. Den midlertidige suspensjonen av utreiseplikten oppheves fra 1. mars.

– Vi mener det er positivt at behandlingen av saker gjenopptas. For de som nå får oppholdstillatelse er det en klar fordel at de slipper å leve med usikkerheten hengende over seg, sier juridisk seniorrådgiver Andreas Furuseth i NOAS.

NOAS mener likevel at suspensjonen av utreiseplikt burde forlenges ytterligere til en har en enda bedre forståelse for utviklingen i Afghanistan, hvordan Taliban styrer landet og hvilke menneskerettighetsbrudd som skjer i landet under det nye styret.

– Når suspensjon av utreiseplikten avsluttes kan det skape store bekymringer for afghanere uten lovlig opphold, sier Furuseth.

Med bakgrunn i den brutalitet, mangel på rettssikkerhet og uforutsigbarhet som erfart fra Taliban tidligere, og som det er grunn til å forvente også i tiden fremover, må det utvises en særdeles stor forsiktighet med å returnere personer til Afghanistan nå.

– Det er viktig med god kommuniasjon mellom Politiets utlendingsenhet og UNE slik at alle dette gjelder er kjent med muligheten til å be om å få saken sin vurdert på nytt, sier den juridiske seniorrådgiveren i NOAS.

NOAS har bedt om omgjøring i overkant av 35 saker fra Afghanistan. Vi har også om lag 10 saker hvor vi vil be om omgjøring i løpet av kort tid.