fbpx
top

Velkommen til seminar om statsløshet!

Billedkunstner Marianne Heier, NOAS og Det juridiske fakultet i Oslo har gleden av å invitere til seminar om statsløshet tirsdag 25. april 2023.

Vi setter fokus på FNs statsløskonvensjon og Norges forpliktelser.

Sted: Universitetet i Oslo, Det juridisk fakultets Gamle Festsal – Domus Academica – på Universitetsplassen.
Tid: 25. april 2023, kl. 09.00-16:00

 

Meld deg på her

 

 

PROGRAM

09.00 – 09:45 Introduksjon og velkommen:

 • Billedkunstner Marianne Heier og Professor Mads Andenæs ved Det juridiske fakultet, UiO


09:45 – 10:15 Del 1: Om FNs Statsløskonvensjonen – hvorfor er den fortsatt viktig og aktuell?

 • NOAS v/ seniorrådgiver Jon Ole Martinsen og juridisk seniorrådgiver Marek Linha


10:15 – 10:45 Kaffe


10:45 – 12:15 Del 1 forts

 • FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) v/ Gisela Thater, juridisk seniorrådgiver for de nordiske og baltiske landene
 • European Network on Statelessness (ENS) v/ Patrícia Cabral, Legal Policy Coordinator
 • Spørsmål og kommentarer fra salen


12:15 – 13:00 Lunsj


13:00 – 14:15 Del 2: Norges etterlevelse av konvensjonen og domstolsprøvning av sakene

Innlegg fra:

 • Sherzad og Behzad Salimi, statsløse
 • André Møkkelgjerd, advokat og partner i Advokatfirmaet Sulland og medvirkende i NOAS’ Domstolsprosjekt


13:00 – 14:00 Del 2: Norges etterlevelse av konvensjonen og domstolsprøvning av sakene

Innlegg fra:

 • Sherzad og Behzad Salimi, statsløse
 • André Møkkelgjerd, advokat og partner i Advokatfirmaet Sulland og medvirkende i NOAS’ Domstolsprosjekt
 • Spørsmål og kommentarer fra salen


14:00 – 14:30 Kaffe


14:30 – 15:15 Del 2: forts

Innlegg fra:

 • Utlendingsnemnda (UNE) v/ seniorrådgiver Øyvind Øyen
 • Spørsmål og kommentarer fra salen


15:15 – 15:30 Kunstinnslag ved Shwan Dler Qaradaki

15:30 – 15:45 Kunstinnslag ved Victor Lind
15:45 – 16:00 Avslutning v/ Marianne Heier og Mads Andenæs


Konferansier: Pål Nesse, generalsekretær i NOAS

 

Gamle festsal UiO

Seminaret finner sted i Gamle Festsal på juridisk fakultet (Domus Academica). Fra venstre: generalsekretær Pål Nesse (NOAS), professor Mads Andenæs (UiO), billedkunstner Marianne Heier og seniorrådgiver Jon Ole Martinsen (NOAS).