fbpx
top

Hvordan snakke med barn om familiens avslag?

I dag finnes det ingen aktør med ansvar for å veilede foreldre om hvordan de kan snakke med barna sine om familiens situasjon etter avslag.

Ofte når foreldre har fått vite at de har fått avslag på asylsøknaden, synes de det er vanskelig å vite hvordan de skal fortelle barna om familiens situasjon. De er redde for at barna skal ta skade av sannheten.

Barn skjønner som regel at noe ikke er som det skal, men de forstår ikke hvorfor.

NOAS har derfor utviklet en egen samtaleveileder med formål i å bistå foreldre med hvordan de kan snakke med barna om avslaget.

Veilederen inneholder konkrete forslag til samtaler med barn om avslaget, samt veiledning til forvaltningen, rettshjelpere, mottaksansatte, helsepersonell og andre relevante aktører om hvordan de kan snakke med foreldrene om familiens situasjon og veien videre.

Samtaleveilederen ble lansert i dag med påfølgende rundebord, med representanter fra PU, UDI og UNE.

 

Barn vet mer enn foreldrene tror
Erfaring fra rettshjelpsarbeidet til NOAS viser at de fleste foreldre ikke informerer barna om avslaget.

Hovedgrunnen til dette er at de ønsker å skjerme barna. Ofte handler det også om at de selv mangler informasjon og forståelse
for hvorfor de fikk avslag.

De fleste barn får derfor først vite om avslaget etter å ha spurt foreldrene. Mange har da skjønt at noe er galt – uten å vite hva eller hvorfor.

Fordi barna også ofte ønsker å skåne foreldrene, spør de som regel heller ikke og går bærende på bekymringer uten at foreldrene vet det.

 

Hvorfor foreldreveiledning er viktig
De fleste foreldrene vi møter i vårt rettshjelpsarbeid gir klart uttrykk for et behov og ønske om å motta veiledning. Barna på sin side har også behov for informasjon, og de ønsker å få dette fra foreldrene.

Men for at foreldrene skal ta valget å fortelle om avslaget, trenger de informasjon og hjelp til hvordan de skal snakke med barna.

Foreldreveiledning er en grunnleggende forutsetning for barns rett til informasjon og til å bli hørt, men per dags dato har ingen aktører ansvaret for å veilede foreldre om hvordan de kan snakke med sine barn om familiens situasjon etter avslag.

NOAS mener staten må ta ansvar og opprette et veiledningstilbud til foreldre som søker beskyttelse i Norge og familier som rammes av utvisningsvedtak.

For eksempel har helsepersonell en lovpålagt plikt til å ivareta informasjonsbehovet til barn som er pårørende. Noe lignende foreligger ikke etter utlendingsloven. Det bør derfor utredes hvor ansvaret for en slik foreldreveiledning bør ligge.

Last ned Samtaleveileder her

 

Utarbeidelse av samtaleveilederen

  • I 2021 til 2022 gjennomførte NOAS prosjektet «Veiledning til barnefamilier med avslag». Prosjektet var finansiert av Stiftelsen Dam og innebar å gi veiledning til 15 familier om hvordan de kan snakke med barna om avslag på asylsøknaden og veien videre.
  • Basert på disse erfaringene utarbeidet NOAS samtaleveilederen i samarbeid med dr. polit Åse Langballe, psykolog og spesialrådgiver Jessica Harnischfeger i RVTS Øst og pedagog og spesialrådgiver Ida Svantorp i RBUP Øst og Sør. NOAS har også samarbeidet med UDI.
  • Veiledningsarbeidet var en oppfølging av rapporten Det barn ikke vet, har de ikke vondt av? (2020) fra NOAS, Redd Barna og Norsk folkehjelp. Den viste at foreldre trenger mer informasjon for å forstå avslaget (juridisk saks- og situasjonsavklaring), og har behov for veiledning om hvordan de kan forklare familiens situasjon til barna sine.