Nyhetsarkiv

14 februar 2019

Norge henviser statsløse til et liv i limbo

Norge utsetter hundrevis av statsløse personer for risiko for en rekke menneskerettighetsbrudd. Sivilsamfunnsgrupper advarer i dag om konsekvensene av at Norge fortsatt ikke har på plass et system for å identifisere og beskytte mennesker uten anerkjent nasjonal identitet.

14 februar 2019

EU-Tyrkia avtalen undergraver flyktningers rettigheter

Formålet med EU-Tyrkia avtalen er å hindre mennesker på flukt tilgang til Europa. Som resultat strander mange tusen barn og voksne i umenneskelige forhold i leirer på greske øyer.

18 januar 2019

Strengt – men lover styrket rettssikkerhet

De fleste tiltakene på asylfeltet i Granavolden-plattformen er en videreføring av Jeløya-plattformen fra januar 2018. Nye tiltak vil både stramme inn, liberalisere og bedre rettssikkerheten til mennesker på flukt.

4 januar 2019

NOAS utvider rettshjelpen

Fra 2019 har NOAS utvidet rettshjelpen vår fra rettshjelp i asylsaker til rettshjelp i familieinnvandringssaker, saker om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskapssaker.

22 desember 2018

NOAS mottar prispenger fra Lise Klaveness

Magasinet KK har kåret Lise Klaveness til «Årets banebryter», og Klaveness donerer pengepremien til NOAS’ rettssikkerhetsarbeid.

23 november 2018

En solidarisk asylpolitikk? Tredjelandsavtaler og midlertidighet

Seminar om asylpolitikk på Litteraturhuset 29. november.

21 november 2018

Manglende informasjon til enslige mindreårige asylsøkere

Ny rapport fra NTNU viser at enslige mindreårige asylsøkere, og særlig barna med midlertidig opphold eller avslag, trenger informasjon og veiledning fra en uavhengig aktør.

13 november 2018

Tredjelandsavtaler og midlertidighet

NOAS har sammenstilt nyere informasjon om tredjelandsavtaler og bruk av midlertidige oppholdstillatelser uten rett til familiegjenforening.

29 oktober 2018

NOAS’ integreringspolicy

Seks tiltak for bedre integrering i tidlig fase.