Nyhetsarkiv

3 mars 2020

ALTERNATIV REGJERINGSUTTALELSE

(SLETTET…)utfordringene løses ikke i Hellas alene. Slik ville regjeringsuttalelsen sett ut dersom NOAS var blitt bedt om å gi innspill.

24 februar 2020

Rettssikker innvandringspolitikk, sa du?

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland skrev i Dagbladet 5. februar at «en restriktiv, rettssikker og ansvarlig innvandringspolitikk ligger fast». Mye mangler dessverre hva gjelder rettssikkerhet. Men det hjelper om Mæland følger opp regjeringens egne løfter i Granavolden-plattformen.

14 februar 2020

Rapportlansering: Barnets beste i utvisningssaker

Utlendingsdirektoratets (UDIs) vurderinger av barnets beste i utvisningssaker har grove mangler viser rapport som NOAS og Redd Barna lanserer 4. mars.

10 februar 2020

Forslag til Annette Thommessens hederspris

Nå kan du nominere den eller de du mener fortjener Annette Thommessens hederspris i 2020!

17 januar 2020

– Regjeringen svikter flyktninger

Flere systemsvikter utgjør en alvorlig trussel mot flyktningers rettssikkerhet. Til tross for regjeringens gjentatte løfter om bedre ordninger, blir ingenting gjort.

16 januar 2020

Et grunnprinsipp

– Jeg vil ikke illustrere loven eller rettsvesenet som ideal, men heller forsøke å aktivere rettssystemet for å belyse det fra innsiden, sier Marianne Heier.

14 januar 2020

Er rettssikkerheten i fare?

De siste månedene er det kommet frem en rekke saker på utlendingsfeltet som viser hvordan norsk praksis, i en streben etter å være «streng», tar for lett på hensynet til rettssikkerhet.

17 desember 2019

Verdens første globale flyktningforum

I dag går den aller første Global Refugee Forum av stabelen i Genève i Sveits. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) er vert for konferansen.

5 desember 2019

Flyktningers trygderettigheter fjernes

I dag vedtar Stortinget etter all sannsynlighet å fjerne folketrygdens særskilte bestemmelser for flyktninger, og å heve folketrygdens botidskrav fra tre til fem år.