Nyhetsarkiv

18 november 2019

Utvisning på barns bekostning

Forvaltningen legger for liten vekt på hensynet til barnets beste i utvisningssaker etter brudd på utlendingsloven. Stortinget bør, som i sakene til lengeværende barn og enslige mindreårige, korrigere praksis.

18 november 2019

Flyktningers rett til familiegjenforening

Velkommen til seminar på Kulturhuset 27. november kl. 0815! NOAS og UNHCR lanserer en rapport om skandinavisk praksis i familiegjenforening.

15 november 2019
Kai Eide, styreleder i NOAS

God integrering må starte tidlig

Regjeringens forslag til ny integreringslov inneholder mange gode tiltak, men mangler satsing i ankomstfasen.

11 november 2019

– Ta medansvar for flyktningsituasjonen i Middelhavet og på greske øyer

29 sivilsamfunnsorganisasjoner i Norden og Baltikum står sammen bak oppfordringen til egne regjeringer og parlament.

8 november 2019
Klassekampen 7. november 2019

Når rettsstaten svikter

Staten vil gjøre bot i NAV-saken, men da flyktninger ble feilaktig dømt i 2014, måtte de klare seg selv.

7 oktober 2019

Statsbudsjettet: regjeringen gir og tar

Regjeringen kutter i gebyret for familiegjenforening, men øker gebyrene i andre utlendingssaker og sparer millioner på færre trygderettigheter til flyktninger.

2 oktober 2019

Kronikk om familiegjenforening

Norge legger så mange hindringer i veien for at familier skal få være sammen, at FN mener det bryter med menneskerettighetene.

2 oktober 2019

Norge svikter statsløse

FN mener Norge må gjøre mer for å sikre statsløses rettigheter. Det framkom i et seminar om statsløshet arrangert av NOAS, UNHCR og UNICEF 1. oktober.

24 september 2019

Statsløshet i Norge – et liv uten rettigheter

Velkommen til frokostseminar om statsløshet 1. oktober kl. 0830 – 1100.