Nyhetsarkiv

29 august 2018

Opphør av flyktningstatus bryter flyktningkonvensjonen og menneskerettigheter

Regjeringens instruks om opphør av flyktningstatus er mangelfullt utredet og i strid med FNs flyktningkonvensjon og menneskerettighetene. Opphør er et symbolpolitisk tiltak, som har påført tusenvis av flyktninger i Norge stor usikkerhet og vært til hinder for integrering.

18 juli 2018

Aursnes’ misforståtte syn på Farida-saken

Utlendingsnemndas (UNE) direktør, Ingunn-Sofie Aursnes, har skrevet kronikk om Farida-saken i Oppland Arbeiderblad, 28. juni 2018. Dersom UNE-nemndlederen som avgjorde Farida-saken har sett på saken med samme «oppmerksomhet» som UNE-direktøren, er det i strid med utlendingsloven. Aursnes kronikk bekrefter at UNE har misforstått jussen i saken, og at UNE bør omgjøre vedtaket og spare seg […]

22 juni 2018

Status for oktoberbarna

Søknadsfristen må oppheves, praksisen med begrensede tillatelser er for streng, og ungdommene må bosettes.

1 juni 2018

Kai Eide er ny styreleder i NOAS

Kai Eide ble valgt som ny styreleder i NOAS på generalforsamling 31. mai. Stine Renate Håheim ble valgt som nytt styremedlem.

31 mai 2018

Ståle Solbakken får hederspris

Fotballtrener Ståle Solbakken er i dag tildelt Annette A. Thommessens hederspris 2018.

30 mai 2018

Utdeling av Annette Thommessens Hederspris 2018

Stiftelsen Annette A. Thommessens Minnefond og NOAS har gleden av å invitere til utdeling av Annette Thommessens Hederspris 2018 torsdag 31. mai.

15 mai 2018

Sparer 400 millioner i Norge – øker med 10 millioner til flyktninger «der de er»

Regjeringen anslår i revidert nasjonalbudsjett at de vil spare snaut 400 millioner kroner på reduserte kostnader knyttet til asylsøkere og flyktninger i Norge. Men bistand til flyktninger «der de er» økes kun med 10 millioner kroner.

20 april 2018

NOAS inngår samarbeid med Nordic Choice Hotels

NOAS har inngått et samarbeid med Nordic Choice Hotels om rådgivning og bistand til hotellenes ledelse og medarbeidere. Samarbeidet har fått navnet Ali-hjelpen og er oppkalt etter en medarbeider på Clarion Hotel Wisby, Ali Popal.

13 april 2018

Mange får opphold etter rettshjelp fra NOAS

I 2017 fikk 101 personer opphold i Norge etter rettshjelp fra NOAS. Dette er halvparten av personene som fikk svar fra utlendingsmyndighetene, etter at NOAS var engasjert i saken.