Nyhetsarkiv

27 november 2019

Familier må få beskyttelse sammen

De skandinaviske landene har de siste årene strammet inn regelverk og praksis for familiegjenforening. Det fører til at familier ikke får beskyttelse sammen.

26 november 2019

Klassejustis i fri rettshjelp

Stykkprisforskriften gir ikke advokatene nok tid til å hjelpe – debattinnlegg i Dagbladet.

24 november 2019

Familier må få beskyttelse sammen

Vil du at familier skal få beskyttelse sammen? Støtt NOAS’ arbeid og spre filmen!

22 november 2019

Nå kan du kjøpe en familievennlig julegave!

Den fineste julehilsen – til støtte for dem som har mistet mye – og bare ønsker å få leve sammen med sine nærmeste – i trygghet.

20 november 2019

Barnekonvensjonen – ikke for alle barn i Norge

FNs barnekonvensjon fyller 30 år i dag. Konvensjonen har bidratt til å forbedre livet til millioner av barn verden over. Men i Norge brytes fortsatt barns rettigheter på utlendingsfeltet.

18 november 2019

Utvisning på barns bekostning

Forvaltningen legger for liten vekt på hensynet til barnets beste i utvisningssaker etter brudd på utlendingsloven. Stortinget bør, som i sakene til lengeværende barn og enslige mindreårige, korrigere praksis.

18 november 2019

Flyktningers rett til familiegjenforening

Velkommen til seminar på Kulturhuset 27. november kl. 0815! NOAS og UNHCR lanserer en rapport om skandinavisk praksis i familiegjenforening.

15 november 2019
Kai Eide, styreleder i NOAS

God integrering må starte tidlig

Regjeringens forslag til ny integreringslov inneholder mange gode tiltak, men mangler satsing i ankomstfasen.

11 november 2019

– Ta medansvar for flyktningsituasjonen i Middelhavet og på greske øyer

29 sivilsamfunnsorganisasjoner i Norden og Baltikum står sammen bak oppfordringen til egne regjeringer og parlament.