Nyhetsarkiv

1 september 2020

Regjeringen vil splitte familier

Med en ny beredskapshjemmel vil regjeringen aktivt splitte familier, i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonen og FNs barnekonvensjon. Forslaget strider også med regjeringens egen Granavolden-plattform.

26 august 2020

Etnisk profilering og kontroll av utlendinger

Hvordan kan politiet utføre kontroller av utlendinger på en god måte? Etnisk profilering og kontroll av utlendinger var tema da Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) besøkte PU torsdag 13. august.

21 august 2020

Ernas tomme løfter

I mer enn seks år har regjeringen lovet en bedre klageordning for utlendingssaker. Manglende oppfølging fra statsminister Erna Solberg og en stivnet praksis i Utlendingsnemnda (UNE), svekker asylsøkeres rettssikkerhet.

11 august 2020

Barn trenger forutsigbarhet

Når asylmottak legges ned, flyttes familier til nytt mottak og barna må begynne på ny skole. Barn i familier med begrenset opphold trenger et mer forutsigbart liv med trygge rammer for å integreres. De må bosettes raskere i kommuner.

10 august 2020
Likhet for loven

Rettshjelpsutvalgets forslag

Det regjeringsoppnevnte rettshjelpsutvalget la fram sin utredning 30. april. Utvalget peker på klare svakheter ved rettshjelpen i utlendingssaker.

27 juli 2020

Når Stortinget må gripe inn

UDI og UNE tolker regelverket ofte for strengt, i strid med lovgivers intensjon. Når praksisen rammer rettssikkerheten, bør Stortinget gripe inn.

7 juli 2020

Høyres kollisjonskurs

I New York taler Norges stats- og utenriksminister varmt om FN, folkeretten og internasjonalt samarbeid. Nå skyter Høyres programkomité dem i foten ved å ville skrinlegge de samme prinsippene i asylpolitikken i nytt partiprogram.

2 juli 2020

Topplederstilling med et viktig samfunnsoppdrag

Vår generalsekretær gjennom ti år slutter, og vi søker hennes etterfølger. Vi søker etter en tydelig toppleder som har et sterkt engasjement for asylsøkere og menneskerettigheter.

1 juli 2020

Austenå slutter i NOAS

Etter ti år som generalsekretær slutter Ann-Magrit Austenå i NOAS (Norsk organisasjon for asylsøkere).