Nyhetsarkiv

3 april 2019

Styrket rettssikkerhet med veiledning etter avslag

Forståelse for hva som har vært vurdert i egen asylsak er viktig for å sikre grunnleggende rettssikkerhet i asylprosessen. For mange er slik forståelse en forutsetning for informerte valg om fremtiden.

21 mars 2019

NOAS’ rettshjelpsarbeid virker

De tre siste årene har til sammen 275 personer fått opphold i Norge etter rettshjelp fra NOAS. Det er nesten halvparten (46%) av personene som fikk svar fra utlendingsmyndighetene, etter at NOAS var engasjert i saken.

18 mars 2019

Rikets tilstand på asylfeltet 2018

Velkommen til lansering av NOAS’ årlige statusrapport om Rikets tilstand på asylfeltet (www.riketstilstand.noas.no), 26. mars kl. 9-10 på Kulturhuset i Oslo.

7 mars 2019

Annette Thommessens hederspris

Hvem fortjener Annette Thommessens Hederspris for 2019?

26 februar 2019

Storskog endret asylpolitikken

To ferske rapporter fra Den norske Helsingforskomité og NOAS viser at norske myndigheters svar på asylankomster over Storskog er et regelverk og praksis i strid med internasjonale konvensjoner.

18 februar 2019

Kommunikasjonsrådgiver i NOAS

NOAS søker dyktig kommunikasjonsrådgiver. Søknadsfrist 8. mars.

14 februar 2019

Norge henviser statsløse til et liv i limbo

Norge utsetter hundrevis av statsløse personer for risiko for en rekke menneskerettighetsbrudd. Sivilsamfunnsgrupper advarer i dag om konsekvensene av at Norge fortsatt ikke har på plass et system for å identifisere og beskytte mennesker uten anerkjent nasjonal identitet.

14 februar 2019

EU-Tyrkia avtalen undergraver flyktningers rettigheter

Formålet med EU-Tyrkia avtalen er å hindre mennesker på flukt tilgang til Europa. Som resultat strander mange tusen barn og voksne i umenneskelige forhold i leirer på greske øyer.

18 januar 2019

Strengt – men lover styrket rettssikkerhet

De fleste tiltakene på asylfeltet i Granavolden-plattformen er en videreføring av Jeløya-plattformen fra januar 2018. Nye tiltak vil både stramme inn, liberalisere og bedre rettssikkerheten til mennesker på flukt.