Nyhetsarkiv

11 mars 2020

Frp’s politiske narrespill

Frp bruker det storpolitiske spillet mellom Tyrkia og EU til å fiske velgere.

10 mars 2020

Lansering av Rikets tilstand 2019

Hvor mange asylsøkere kommer til Norge og hvem får bli? Får asylsøkere sin grunnleggende rettssikkerhet ivaretatt? NOAS’ årlige statusrapport om Rikets tilstand på asylfeltet lanseres i løpet av våren.

4 mars 2020

Rapport om barnets beste i utvisningssaker

NOAS og Redd Barna lanserer rapporten Barnets beste i utvisningssaker, som viser grove mangler i UDIs vurderinger av barnets beste.

3 mars 2020

ALTERNATIV REGJERINGSUTTALELSE

(SLETTET…)utfordringene løses ikke i Hellas alene. Slik ville regjeringsuttalelsen sett ut dersom NOAS var blitt bedt om å gi innspill.

24 februar 2020

Rettssikker innvandringspolitikk, sa du?

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland skrev i Dagbladet 5. februar at «en restriktiv, rettssikker og ansvarlig innvandringspolitikk ligger fast». Mye mangler dessverre hva gjelder rettssikkerhet. Men det hjelper om Mæland følger opp regjeringens egne løfter i Granavolden-plattformen.

14 februar 2020

Rapportlansering: Barnets beste i utvisningssaker

Utlendingsdirektoratets (UDIs) vurderinger av barnets beste i utvisningssaker har grove mangler viser rapport som NOAS og Redd Barna lanserer 4. mars.

10 februar 2020

Forslag til Annette Thommessens hederspris

Nå kan du nominere den eller de du mener fortjener Annette Thommessens hederspris i 2020!

17 januar 2020

– Regjeringen svikter flyktninger

Flere systemsvikter utgjør en alvorlig trussel mot flyktningers rettssikkerhet. Til tross for regjeringens gjentatte løfter om bedre ordninger, blir ingenting gjort.

16 januar 2020

Et grunnprinsipp

– Jeg vil ikke illustrere loven eller rettsvesenet som ideal, men heller forsøke å aktivere rettssystemet for å belyse det fra innsiden, sier Marianne Heier.