Nyhetsarkiv

13 mai 2020
Veiledning etter avslag

Veiledning etter avslag

NOAS tilbyr veiledning til asylsøkere som har avslag på sin asylsøknad. Veiledningstjenesten varer frem til 31.12.2020.

8 mai 2020
ID-løse barn

Webinar: ID-løse barn – UTSATT

Er det greit at 301 barn med oppholdstillatelse i Norge er utestengt fra samfunnsdeltakelse på ubestemt tid?

7 mai 2020
Med livet på vent

ID-løse barn stenges ute fra samfunnsdeltakelse

301 barn lever i dag som identitetsløse, på siden av det norske samfunnet. Nå slår NOAS, Redd Barna og Norsk Folkehjelp alarm.

30 april 2020
Opphør av flyktningstatus

Opphør av flyktningstatus

Nå henlegges opphør-sakene til flere hundre somaliske flyktninger. Samtidig forsøker Regjeringen å snikinnføre økt botidskrav for permanent opphold i opphør-saker.

29 april 2020
Moria-leiren

Rikets tilstand på asylfeltet 2019

NOAS lanserer i dag vår årlige statusrapport: Rikets tilstand på asylfeltet (riketstilstand.noas.no)

28 april 2020
Rettshjelp

NOAS’ rettshjelpsarbeid virker

De fire siste årene har til sammen 391 personer fått opphold i Norge etter rettshjelp fra NOAS. Det er nesten halvparten (46%) av personene som fikk svar fra utlendingsmyndighetene, etter at NOAS var engasjert i saken.

24 april 2020
Engangsløsning ureturnerbare asylsøkere

Engangsløsning for lengeværende asylsøkere

I desember 2019 kom regjeringen frem til en engangsløsning for utlendinger med mer enn 16 års opphold i Norge. Hva kommer endringene i utlendingsforskriften til å bety for lengeværende asylsøkere?

7 april 2020
Helsesenteret for papirløse

Helsesenteret har drop-in

Helsesenteret for papirløse har stengt store deler av tilbudet men opprettholder et lite tilbud under drop-in dagene med sykepleier i bakgården.

2 april 2020

Kan ta lengre tid å få svar

På grunn av koronakrisen vil det kunne ta lengre tid enn vanlig å få svar fra NOAS.