Nyhetsarkiv

8 oktober 2018

Statsbudsjettet: Ja til rettssikkerhet og nei til matsikkerhet

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 er gode nyheter for asylsøkeres rettssikkerhet, og det er svært positivt at det foreslås en økning i antall kvoteflyktninger. Men stønadene til beboere på asylmottak vil fortsatt være uforsvarlig lave, og budsjettet mangler styrking av informasjon og veiledning som et virkemiddel i asylpolitikken.

13 september 2018

Ap-utvalg vil ha A- og B-lag blant flyktninger

Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg vil betale flere land for å holde flyktninger tilbake fra asylprosess og flyktningstatus. I Norge vil de innføre A- og B-lag blant flyktninger som har rett til beskyttelse.

31 august 2018

Konvertittkonferansen 2018

Onsdag 19. september kl. 9-15: «Tro, håp og forfølgelse II» – ett år etter. Har kristne konvertitter fra Iran behov for beskyttelse?

29 august 2018

Opphør av flyktningstatus bryter flyktningkonvensjonen og menneskerettigheter

Regjeringens instruks om opphør av flyktningstatus er mangelfullt utredet og i strid med FNs flyktningkonvensjon og menneskerettighetene. Opphør er et symbolpolitisk tiltak, som har påført tusenvis av flyktninger i Norge stor usikkerhet og vært til hinder for integrering.

18 juli 2018

Aursnes’ misforståtte syn på Farida-saken

Utlendingsnemndas (UNE) direktør, Ingunn-Sofie Aursnes, har skrevet kronikk om Farida-saken i Oppland Arbeiderblad, 28. juni 2018. Dersom UNE-nemndlederen som avgjorde Farida-saken har sett på saken med samme «oppmerksomhet» som UNE-direktøren, er det i strid med utlendingsloven. Aursnes kronikk bekrefter at UNE har misforstått jussen i saken, og at UNE bør omgjøre vedtaket og spare seg […]

22 juni 2018

Status for oktoberbarna

Søknadsfristen må oppheves, praksisen med begrensede tillatelser er for streng, og ungdommene må bosettes.

1 juni 2018

Kai Eide er ny styreleder i NOAS

Kai Eide ble valgt som ny styreleder i NOAS på generalforsamling 31. mai. Stine Renate Håheim ble valgt som nytt styremedlem.

31 mai 2018

Ståle Solbakken får hederspris

Fotballtrener Ståle Solbakken er i dag tildelt Annette A. Thommessens hederspris 2018.

30 mai 2018

Utdeling av Annette Thommessens Hederspris 2018

Stiftelsen Annette A. Thommessens Minnefond og NOAS har gleden av å invitere til utdeling av Annette Thommessens Hederspris 2018 torsdag 31. mai.