Nyhetsarkiv

30 november 2017

Asylkonferansen 2017: Rettssikkerhet, humanitet og verdighet nå.

NOAS og en rekke andre organisasjoner inviterer til konferanse om asylsøkerens rettsikkerhet på Røde Kors Konferansesenter i Oslo, tirsdag 5. desember klokken 09:15 til 16:00. Konferansen er gratis og det er ingen påmelding. Velkommen!

23 november 2017

FrP latterliggjør rettssikkerhet

Et budsjettforlik mellom regjeringspartiene, Venstre og KrF går inn for videreføring av statlig tilskudd til NOAS’ gratis rettshjelpstilbud til asylsøkere på samme nivå som tidligere. Det trengs siden behovet for rettshjelp ikke blir mindre enn før, og NOAS’ innsamlingsaksjon til rettshjelp møtes med mistenkeliggjøring av regjeringspartiet Frp.

19 november 2017

Gratulerer med dagen

Mandag 13. november samlet mange sterke stemmer seg til 18-års-feiring i regi av NOAS.

17 november 2017

Myter og fakta om enslige mindreårige asylsøkere

NOAS knekker myter om barn på flukt.

14 november 2017

Stortingets vedtak om enslige mindreårige asylsøkere hindrer ikke brudd på Flyktningkonvensjonen

Stortinget har i dag vedtatt returstopp for noen av de enslige mindreårige asylsøkerne, og at sakene deres skal behandles på nytt. Det er usikkert hvilke konsekvenser dette vil få. Stortinget må nå gjeninnføre rimelighetsvilkåret for å sikre behandling av barn på flukt i tråd med Flyktningkonvensjonen. Aldri før har behovet for rettshjelp til enslige mindreårige vært større.

14 november 2017

Økt behov for midler til asylsøkeres rettssikkerhet

I statsbudsjettet 2018 foreslår Regjeringen å kutte tilskuddet til NOAS med 1,1 millioner kroner. Kuttene vil være svært kritiske for asylsøkeres rettssikkerhet i Norge – en rettighet som er viktigere å ivareta enn noen gang.

8 november 2017

Innsamlingsaksjonen 2016 – dette har pengene gått til

Sammen med Kristoffer Joner gikk vi i november 2016 ut med en innsamlingsaksjon som fikk mye oppmerksomhet. Totalt kom det inn over fire millioner kroner – penger som har gått til å styrke asylsøkeres rettssikkerhet i Norge.

2 november 2017

Afghanistandebatt på feil premisser

I Dagsnytt 18 i går fremstiller Høyres representant, Mari Holm Lønseth, norsk asylpolitikk om Afghanistan feilaktig.

26 oktober 2017

Barn på flukt vurderes strengere enn voksne

Barn som flykter alene og får midlertidig opphold frem til 18-årsdagen blir behandlet strengere enn voksne.