Nyhetsarkiv

1 april 2020

FN oppfordrer til å evakuere flyktningebarn fra Hellas

FNs høykommissær for flyktninger oppfordrer den norske regjeringen om å evakuere barn fra flyktningeleire i Hellas.

26 mars 2020

UNE dømt for brudd på menneskerettighetene

Mandag 23. mars ble staten ved UNE i Borgarting lagmannsrett dømt for brudd på den internasjonale menneskerettighetskonvensjonen (EMK) artikkel 3. NOAS har tidligere vært engasjert i Leila Mirgaloubayats sak og vitnet i rettssaken.

25 mars 2020

Åpent brev om flyktninger under pandemien

I dag sendte NOAS og 120 organisasjoner et åpent brev om situasjonen for flyktninger under pandemien til makthavere i Hellas og Europa.

20 mars 2020

Kritisk til ny koronalov

NOAS er kritisk til forslaget til ny koronalov som vil gi regjeringen vidtrekkende fullmakter og tilsidesette normale høringsprosedyrer og demokratisk stortingsbehandling.

18 mars 2020
Korona

Om korona på flere språk

Her finner du brosjyre og video med generell informasjon om koronaviruset på flere språk, samt en kort tekst om å holde deg oppdatert på 24 språk.

12 mars 2020
NOAS har åpent

NOAS åpner kontoret

Vi åpner kontoret for fremmøte 09.30-1130 og 12.30-15.30 mandag, tirsdag og torsdag hver uke. Telefonen er åpen i samme tidsrom.

11 mars 2020

Frp’s politiske narrespill

Frp bruker det storpolitiske spillet mellom Tyrkia og EU til å fiske velgere.

10 mars 2020

Lansering av Rikets tilstand 2019

Hvor mange asylsøkere kommer til Norge og hvem får bli? Får asylsøkere sin grunnleggende rettssikkerhet ivaretatt? NOAS’ årlige statusrapport om Rikets tilstand på asylfeltet lanseres i løpet av våren.

4 mars 2020

Rapport om barnets beste i utvisningssaker

NOAS og Redd Barna lanserer rapporten Barnets beste i utvisningssaker, som viser grove mangler i UDIs vurderinger av barnets beste.