Nyhetsarkiv

24 juni 2019

Norge bryter barns rettigheter

NOAS krever at tvangsreturer overvåkes, rimelighetsvilkåret innføres, og at opphør av flyktningstatus stoppes.

28 mai 2019

Hederspris for journalistikk om mennesker på flukt

Annette Thommessens hederspris 2019 går i dag til tre journalister: Anders Sømme Hammer, Maren Sæbø og Nilas Johnsen.

9 mai 2019

Utdeling av Annette Thommessens hederspris 2019

28.mai deles Annette Thommessens hederspris ut. Vi gleder oss over årets prisvinner(e) og håper du vil være med oss på prisoverrekkelsen!

3 april 2019

Styrket rettssikkerhet med veiledning etter avslag

Forståelse for hva som har vært vurdert i egen asylsak er viktig for å sikre grunnleggende rettssikkerhet i asylprosessen. For mange er slik forståelse en forutsetning for informerte valg om fremtiden.

21 mars 2019

NOAS’ rettshjelpsarbeid virker

De tre siste årene har til sammen 275 personer fått opphold i Norge etter rettshjelp fra NOAS. Det er nesten halvparten (46%) av personene som fikk svar fra utlendingsmyndighetene, etter at NOAS var engasjert i saken.

18 mars 2019

Rikets tilstand på asylfeltet 2018

Velkommen til lansering av NOAS’ årlige statusrapport om Rikets tilstand på asylfeltet (www.riketstilstand.noas.no), 26. mars kl. 9-10 på Kulturhuset i Oslo.

7 mars 2019

Annette Thommessens hederspris

Hvem fortjener Annette Thommessens Hederspris for 2019?

26 februar 2019

Storskog endret asylpolitikken

To ferske rapporter fra Den norske Helsingforskomité og NOAS viser at norske myndigheters svar på asylankomster over Storskog er et regelverk og praksis i strid med internasjonale konvensjoner.

18 februar 2019

Kommunikasjonsrådgiver i NOAS

NOAS søker dyktig kommunikasjonsrådgiver. Søknadsfrist 8. mars.