fbpx
top

NOAS på Arendalsuka

Vi inviterer deg til å følge fire arrangementer med NOAS på Arendalsuka. Velkommen i salen eller digitalt!

Stortingsvalg står for døren. Er du nysgjerrig på hva partiene og ungdomspartiene står for i asyl- og flyktningpolitikken, anbefaler vi deg å følge med på NOAS og Flyktninghjelpens debatt «Human? Streng? Bærekraftig? Hva mener partiene og ungdomspolitikerne om flyktningpolitikken?» tirsdag 17. august kl. 11-12. NOAS lanserer velgerguiden om flyktningpolitikk 2021.

NOAS har vært en pådriver for endring i Utlendingsnemnda (UNE), klageinstansen for utlendingssaker. Sammen med Advokatforeningen retter vi nok en gang søkelyset mot UNE i arrangementet «Rettssikkerhet, men ikke for flyktninger?» tirsdag 17. august kl. 14 – 15.

Begge arrangementene finner sted i Bystyresalen i Arendal og kan følges i salen eller live via vår facebookside.

NOAS deltar også på «Er det trygt å endre tro?» og «For en human flyktningpolitikk – amnesti for papirløse flyktninger».

 

«Human? Streng? Bærekraftig? Hva mener partiene og ungdomspolitikerne om flyktningpolitikken?», tirsdag 17.8 kl. 11-12 i Bystyresalen

NOAS og Flyktninghjelpen utfordrer ungdomspartiene på problemstillinger vi ser i asyl- og flyktningpolitikken i dag. Vi er heldige å ha med oss følgende deltakere:

 • Ayat Majbel Saeid, nestleder, Rød Ungdom
 • Caroline Hoff, sentralstyremedlem, Unge Høyre
 • Gaute Børstad Skjervø, nestleder, AUF
 • Hadle Rasmus Bjuland, 1. nestleder, Kristelig Folkepartis Ungdom
 • Ibrahim Ali, sentralstyremedlem, Senterungdommen
 • Martin Jonsterhaug, 1. nestformann, Fremskrittspartiets Ungdom
 • Randi Rostvåg Leer-Salvesen, styremedlem Agder, Grønn Ungdom
 • Sondre Hansmark, leder, Unge Venstre
 • Synnøve Kronen Snyen, leder, Sosialistisk Ungdom

NOAS lanserer vår velgerguide om flyktningpolitikk 2021. Vi har vurdert hvorvidt de politiske partiene fører en politikk som ivaretar asylsøkere og flyktningers grunnleggende rettigheter. Vi har sett på partiprogrammene, stemmegivning og forslag fremmet i Stortinget den siste stortingsperioden og i den offentlige debatten. Terningkast deles ut.

Flyktninghjelpen og NOAS er arrangører. Velkommen i Bystyresalen eller digitalt!

For mer informasjon, se her: https://www.facebook.com/events/822228865323786

 

«Rettssikkerhet, men ikke for flyktninger?»

Sammen med Advokatforeningen, retter NOAS søkelyset mot klageinstansen for utlendingssaker, Utlendingsnemnda (UNE). UNE har i mange år blitt kritisert for sviktende rettssikkerhet.

Siden 2014 har nåværende regjering lovet en bedre klageordning. 7 år senere er forslag til endringer i reglene om saksbehandlingen i Utlendingsnemnda sendt på høring. Forslagene bedrer knapt rettssikkerheten. Vi utfordrer panelet vårt bestående av:

 • Solveig Schytz, stortingsrepresentant, Venstre
 • Andreas Sjalg Unneland, 3. stortingskandidat Oslo, SV
 • Sindre Lysø, generalsekretær, AUF
 • Geir Lippestad, leder, Sentrum

I tillegg, stiller svært kompetente eksperter på feltet:

 • Felix Lous, nemndleder i UNE
 • Merethe Smith, generalsekretær i Advokatforeningen
 • Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver i NOAS

NOAS styreleder, Kai Eide, innleder. Generalsekretær i NOAS, Pål Nesse, leder oss gjennom arrangementet.

Velkommen i Bystyresalen eller digitalt.

For mer informasjon, se her: https://www.facebook.com/events/247251986850562

 

«Er det trygt å endre tro?»

Seniorrådgiver i NOAS, Jon Ole Martinsen, deltar i samtale om hvordan norske utlendingsmyndigheter og den norske politiske virkeligheten møter mennesker som hevder å ha konvertert og som derfor kan risikere livet om de sendes tilbake til sitt opprinnelsesland.

Arrangementet finner sted tirsdag 17. august kl. 16.30 – 17.15 på Kirkeskipet og strømmes her.

Arrangører er Den norske kirke, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, RIA – Rettferdighet i asylpolitikken og Norges Kristne Råd.

 

 «For en human flyktningpolitikk – amnesti for papirløse flyktninger»

Generalsekretær i NOAS, Pål Nesse, deltar på arrangementet som finner sted fredag 20. august kl. 10.30 – 11.30 på Frivillighetsscenen.

Første juni i år trådte engangsløsningen for utlendinger med mer enn 16 års opphold i Norge i kraft. Innen utgangen av året kan en liten gruppe lengeværende dermed søke om rett til opphold i Norge. Arrangørene utfordrer politikere og andre organisasjoner til å komme utfordringene papirløse møter i møte.

Arrangører er WILPF Norge, Rettferdighet i asylpolitikken (RIA) og Norges Kristne Råd.

 

Vel møtt!