fbpx
top

NOAS på Arendalsuka

Vi inviterer deg til å følge to arrangementer med NOAS på Arendalsuka. Velkommen i salen eller digitalt!

NOAS deltar på fire arrangementer på Arendalsuka. Arrangementene kan følges i salen eller live via vår Facebook-side:

 

SETTER UKRAINERE EN NY STANDARD FOR FLYKTNINGARBEID I NORGE?
2015 OG 2022: FORSKJELLER OG LIKHETER

Dag: Onsdag 18. august 2022
Tid: 12.00 – 13.00
Sted: Torvet 3

Møter vi ukrainske flyktninger på en annen måte enn vi gjorde for syriske flyktninger i 2015? Hva er forskjellig og hva er likt? Er standarden på norske asylmottak god nok? Er tilbudet de får godt nok? Får de nok penger? Går asylprosessen raskt nok? Har vi god nok beredskap i Norge? Disse og lignende spørsmål vil bli tatt opp på dette arrangementet, ledet av Arnfinn Nordbø.
Les mer om arrangementet her. 

 

STATSBORGERSKAP TIL SALGS
Dag: Onsdag 15. august 2022
Tid: 12.30 – 13.15
Sted: Kulturkammeret

De siste fem årene er det blitt mye vanskeligere å få permanent opphold og statsborgerskap i Norge. Alle innvandrere må oppfylle kravet om å være økonomisk selvforsørget. Det betyr at innvandrere som søker permanent opphold må vise at de har inntekt over omtrent 250 000 kroner. De som ikke tjener nok, blir gående på midlertidige tillatelser. I 2020 ble statsborgerloven endret, og permanent oppholdstillatelse kreves før man kan søke om statsborgerskap. Dermed vil de som ikke har tjent nok penger, heller ikke ha utsikter til å bli norske borgere. Samtidig har personer med høyere inntekt nå fått et kortere botidskrav og kan oppnå statsborgerskap raskere. Hva betyr det at vi i stadig større grad knytter rettigheter i Norge til hvor mye penger du tjener? Skal vi selge statsborgerskap?
Les mer om arrangementet her.

 

RIKETS TILSTAND PÅ ASYLFELTET
Dag: Onsdag 17. august 2022
Tid: 11.30 – 12.30
Sted: Bystyresalen

Hvor mange asylsøkere kommer til Norge og hvem får bli? Får asylsøkere og flyktninger sine grunnleggende rettigheter ivaretatt? Russlands invasjon av Ukraina har ført til økte asylankomster til Norge i 2022. Barn og voksne som har flyktet fra Ukraina får beskyttelse i Norge. Men hva skjer med rettssikkerheten til flyktninger fra andre land? Regjeringen ønsker ifølge Hurdalsplattformen en bedre behandling av barn som søker beskyttelse i Norge. Hvilke tiltak bør til? Velkommen til rapportlansering og debatt med ledere i ungdomspartiene!
Les mer om arrangementet her. 

 

BARN SOM FRATAS MOR ELLER FAR: BARNS RETTIGHETER I UTVISNINGSSAKER
Dag: Onsdag 17. august 2022
Tid: 09.30 – 10.30
Sted: Bystyresalen

Et relasjonsbrudd ved adskillelse fra en omsorgsperson kan være traumatiserende for barn. Små barn er særlig sårbare for de negative konsekvensene av relasjonsbrudd, på grunn av barnas fysiske avhengighet av og følelsesmessige tilknytning til mor og far. Ifølge FNs barnekonvensjon skal barnets beste være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører barn. Allikevel vektlegges innvandringsregulerende hensyn ofte mer enn hensynet til barnets beste i utvisningssaker, og barna gis sjeldent anledning til å bli hørt muntlig. Svikter vi barn i utvisningssaker? Hva skal til for å sikre barnas egne rettigheter? Velkommen til debatt!
Les mer om arrangementet her.