Ansatte i NOAS

NOAS har to avdelinger. På sekretariatet arbeider vi hovedsakelig med rettshjelp til asylsøkere og politisk påvirkning. Informasjons- og veiledningsprogrammet tilbyr informasjon og veiledning til asylsøkere som nylig har kommet til Norge. Informasjonsprogrammet har kontorer på ankomstsenter på Råde og ankomsttransitt for enslige mindreårige asylsøkere på Mysebu i Østfold.

Sekretariatet

Ann-Magrit Austenå

generalsekretær
Telefon: 95926448

Hovedansvarsområde: Faglig og administrativ ledelse.

Ragnhild Lerø

organisasjonsrådgiver
Telefon: 92223719

Hovedansvarsområde: Økonomi og administrasjon, medlemsutvikling og prosjektutvikling.

Mari Seilskjær

politisk rådgiver
Telefon: 91334364

Hovedansvarsområde: Politisk påvirkning, utredning, kommunikasjon.

Florentina Grama

rådgiver

Hovedarbeidsområde: Administrativt ansvar for saksbehandling. Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Saksbehandlerkompetanse: Eritrea, Sudan.

Andreas Furuseth

juridisk seniorrådgiver

Hovedansvarsområde: Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Saksbehandlerkompetanse: Afghanistan, Somalia.

Jon Ole Martinsen

seniorrådgiver
Telefon: 40493689

Hovedansvarsområde: Kommunikasjon, policy- utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Saksbehandlerkompetanse: Etiopia, Iran, LHBT, konvertitter.

André Møkkelgjerd

juridisk seniorrådgiver

Hovedansvarsområde: Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Saksbehandlerkompetanse: Irak, Pakistan, Somalia, statsløse, Syria.

Mona Reigstad Dabour

rådgiver

Hovedarbeidsområde: Policy- og utredningsarbeid med særlig fokus på enslige mindreårige asylsøkere. Saksbehandlerkompetanse: Afghanistan, enslige mindreårige.

Marek Linha

rådgiver

Hovedansvarsområde: Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Saksbehandlerkompetanse: Irak, Pakistan, Somalia, statsløse, Syria.

Siril Berglund

rådgiver

Hovedansvarsområde: Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Saksbehandlerkompetanse: lengeværende barn.

Elin Berstad Mortensen

rådgiver

Hovedansvarsområde: Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Saksbehandlerkompetanse: lengeværende barn.

Eirin Hindenes

rådgiver

Hovedansvarsområde: Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Saksbehandlerkompetanse: Afghanistan, enslige mindreårige.

Cecilia Sognnæs

rådgiver

Hovedansvarsområde: Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Saksbehandlerkompetanse: Afghanistan, Storskog.

Paula Tolonen

spesialrådgiver (frivillig)

Razita Kaimova

ansvarlig for førstelinjen

Hovedansvarsområde: Ledelse i førstelinjen.

Abdulwahab Said

rådgiver i førstelinjen

Hovedansvarsområde: Besvare henvendelser til NOAS, klientmottak og forberedelse for saksbehandling. 

Kristin Øvrelid Slette

rådgiver i førstelinjen (frivillig)

Hovedansvarsområde: Besvare henvendelser til NOAS, klientmottak og forberedelse for saksbehandling. 

Informasjons-og veiledningsprogrammet

Camilla Risan

avdelingsleder

Hovedansvarsområde: Ledelse av Informasjons- og veiledningsprogrammet.

Karwan Aref

nestleder

Hovedansvarsområde: Informasjon og veiledning til nyankomne asylsøkere.

Solvei Skogstad

fagrådgiver

Hovedarbeidsområde: Fagutvikling i informasjons- og veiledningsarbeidet.

Aziz Ghanizadeh

rådgiver

Hovedansvarsområde: Informasjon og veiledning til nyankomne asylsøkere.

Mohammed Fitwi

rådgiver

Hovedansvarsområde: Informasjon og veiledning til nyankomne asylsøkere.

Basra Bulhan

rådgiver

Hovedansvarsområde: Informasjon og veiledning til nyankomne asylsøkere.

Edris Omer

rådgiver

Hovedansvarsområde: Informasjon og veiledning til nyankomne asylsøkere.