fbpx
top

Ansatte i NOAS

Sekretariatet

Mads H. Almaas

generalsekretær
Telefon: 41206270

Ansvarsområde: Faglig og administrativ ledelse

Linda Våge

økonomi- og administrasjonssjef

Ansvarsområde: Økonomi og administrasjon, medlemsutvikling og prosjektutvikling.

Hannah Tørres (i permisjon)

rettspolitisk seniorrådgiver

Ansvarsområde: samfunnskontakt, påvirkningsarbeid, policy- og utredningsarbeid.

Sara Krugerud Berntzen

rettspolitisk rådgiver
Telefon: 94141049

Ansvarsområder: Myndighetskontakt og kommunikasjon

Rettshjelp- og veiledning

Sanja Adjulovic

avdelingsleder rettshjelp- og veiledning
Telefon: 95873543

Ansvarsområde: Faglig og administrativ ledelse i avdelingen.

Andreas Furuseth

juridisk seniorrådgiver

Ansvarsområde: Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Fagansvar: Afghanistan, Somalia.

Jon Ole Martinsen

seniorrådgiver/talsperson
Telefon: 40493689

Ansvarsområde: Pressekontakt, policy- utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Fagansvar: Etiopia, Iran, LHBT, konvertitter.

Florentina Grama

juridisk seniorrådgiver

Ansvarsområde: Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp. Fagansvar: Eritrea, Sudan.

Elin Berstad Mortensen

seniorrådgiver

Ansvarsområde: Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Fagansvar: Barnefaglig ansvar, enslige mindreårige, Afghanistan, Somalia.

Marek Linha

juridisk seniorrådgiver

Ansvarsområde: Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Fagansvar: Irak, statsløse, Syria, Pakistan, Ukraina, Balkan, Øvrige Asia, saker som nektes realitetsbehandlet (første asylland, trygt tredjeland og Dublin) og saker i 48-timers prosedyre

Henrik Svartås

juridisk seniorrådgiver

Ansvarsområde: Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Fagansvar: Iran, Etiopia, Eritrea, Sudan, Sør-Sudan, Amerika, konvertittsaker og LHBTIQ+-saker.

Valentina Soto

seniorrådgiver

Ansvarsområde: Policy- og utredningsarbeid, og rettshjelp til asylsøkere. Fagansvar: Irak, statsløse, Syria, Amerika, Ukraina, Balkan, Pakistan, Øvrige Asia, Dublin-saker og saker som behandles i 48 timers prosedyre.

Sveinung Liland Hartveit

juridisk rådgiver

Ansvarsområde: Besvare henvendelser til NOAS, klientmottak, forberedelse til saksbehandling, innledende saksbehandling og juridisk rådgivning og rettshjelp. Policy- og utredningsarbeid. Fagansvar: Afghanistan, Somalia, m.m.

Rama Zaid

rådgiver i Innledende saksstøtte

Ansvarsområde: Besvare henvendelser til NOAS, klientmottak, forberedelse til saksbehandling, innledende saksbehandling og juridisk rådgivning og rettshjelp.

Jila Hassanpour

rådgiver

Ansvarsområde: Saks- og situasjonsavklaring til asylsøkere med avslag. Språkkompetanse: Kurdisk, farsi, norsk, engelsk.

Edris Omer

rådgiver

Ansvarsområde: Saks- og situasjonsavklaring til asylsøkere med avslag.
Språkkompetanse: arabisk, tigrinja, tigre, engelsk, norsk.

Olga Kutsevych

juridisk rådgiver

Ansvarsområde: Informasjon og juridisk veiledning til nyankomne asylsøkere, prosjektutvikling og sosiale medier. Språkkompetanse: ukrainsk, russisk og engelsk.

Paula Tolonen

spesialrådgiver (frivillig)