Ansatte i NOAS

NOAS har to avdelinger. På sekretariatet arbeider vi hovedsakelig med rettshjelp til asylsøkere og politisk påvirkning. Informasjons- og veiledningsprogrammet tilbyr informasjon og veiledning til asylsøkere som nylig har kommet til Norge. Informasjonsprogrammet har kontorer på ankomstsenter på Råde og ankomsttransitt for enslige mindreårige asylsøkere på Mysebu i Østfold.

Sekretariatet

Ann-Magrit Austenå

generalsekretær
Telefon: 95926448

Ansvarsområde: Faglig og administrativ ledelse.

Ragnhild Lerø

organisasjonsrådgiver
Telefon: 92223719

Ansvarsområde: Økonomi og administrasjon, medlemsutvikling og prosjektutvikling.

Mona Reigstad Dabour

fungerende politisk rådgiver
Telefon: 48022166

Ansvarsområde: Politisk påvirkning, utredning, kommunikasjon.

Jon Ole Martinsen

seniorrådgiver
Telefon: 40493689

Ansvarsområde: Pressekontakt, policy- utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Fagansvar: Etiopia, Iran, LHBT, konvertitter.

Florentina Grama

juridisk rådgiver

Ansvarsområde: Administrativt ansvar for saksbehandling. Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Fagansvar: Eritrea, Sudan.

Andreas Furuseth

juridisk seniorrådgiver

Ansvarsområde: Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Fagansvar: Afghanistan, Somalia.

André Møkkelgjerd

juridisk seniorrådgiver

Ansvarsområde: Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Fagansvar: Irak, Pakistan, Somalia, statsløse, Syria.

Marek Linha

juridisk rådgiver

Ansvarsområde: Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Fagansvar: Irak, Pakistan, Somalia, statsløse, Syria.

Cecilia Sognnæs

juridisk rådgiver

Ansvarsområde: Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Fagansvar: Afghanistan, Storskog.

Siril Berglund

rådgiver

Ansvarsområde: Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Fagansvar: lengeværende barn.

Elin Berstad Mortensen

rådgiver

Ansvarsområde: Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Fagansvar: lengeværende barn, Irak.

Usman Khan

rådgiver

Ansvarsområde: Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Fagansvar: Afghanistan, enslige mindreårige asylsøkere.

Paula Tolonen

spesialrådgiver (frivillig)

Eirin Hindenes

rådgiver i veiledningstjenesten

Ansvarsområde: Saks- og situasjonsavklaring til asylsøkere med avslag. Språkkompetanse: norsk, engelsk, italiensk.

Edris Omer

rådgiver i veiledningstjenesten

Ansvarsområde: Saks- og situasjonsavklaring til asylsøkere med avslag. Språkkompetanse: arabisk, tigrinja, tigre, engelsk, norsk.

Jila Hassanpour

rådgiver i veiledningstjenesten

Ansvarsområde: Saks- og situasjonsavklaring til asylsøkere med avslag. Språkkompetanse: farsi, kurdisk, engelsk, norsk.

Haidari Abed

rådgiver i veiledningstjenesten

Ansvarsområde: Saks- og situasjonsavklaring til asylsøkere med avslag. Språkkompetanse: dari, pashto, norsk.

Celina Bright-Taylor

rådgiver i veiledningstjenesten

Ansvarsområde: Saks- og situasjonsavklaring til asylsøkere med avslag. Språkkompetanse: norsk, engelsk, italiensk, fransk, spansk.

Razita Kaimova

ansvarlig for førstelinjen

Ansvarsområde: Ledelse i førstelinjen.  Språkkompetanse: tsjetsjensk, russisk, norsk, engelsk.

Abdulwahab Said

rådgiver i førstelinjen

Ansvarsområde: Besvare henvendelser til NOAS, klientmottak og forberedelse for saksbehandling. Språkkompetanse: norsk, somalisk, engelsk.

Kristin Øvrelid Slette

medarbeider i førstelinjen (frivillig)

Ansvarsområde: Besvare henvendelser til NOAS, klientmottak og forberedelse for saksbehandling. Språkkompetanse: norsk, engelsk.

Informasjons-og veiledningsprogrammet

Camilla Risan

avdelingsleder

Ansvarsområde: Ledelse av Informasjons- og veiledningsprogrammet. Språkkompetanse: engelsk, fransk.

Karwan Aref

nestleder

Ansvarsområde: Informasjon og veiledning til nyankomne asylsøkere. Språkkompetanse: arabisk, kurdisk, farsi, engelsk.

Solvei Skogstad

fagrådgiver

Ansvarsområde: Fagutvikling i informasjons- og veiledningsarbeidet. Språkkompetanse: engelsk, spansk.

Aziz Ghanizadeh

rådgiver

Ansvarsområde: Informasjon og veiledning til nyankomne asylsøkere. Språkkompetanse: dari, farsi, russisk.

Mohammed Fitwi

rådgiver

Ansvarsområde: Informasjon og veiledning til nyankomne asylsøkere. Språkkompetanse: arabisk, tigrinja, amharisk, engelsk.