Generalsekretær

Ann-Magrit
Ann-Magrit Austenå
Austenå tiltrådte som generalsekretær i NOAS i november 2010. Hun har bakgrunn som journalist i Vårt Land og Dagbladet. Ble valgt som nestleder i Norsk Journalistlag fra 1999 og leder i årene 2003-07. I perioden 2007-09 var hun assisterende generalsekretær i Norges Røde Kors. Hun innehar en rekke verv og er styreleder i Kopinor, rådsmedlem i Oslo Fredssenter, styremedlem i Internasjonal Media Support og styremedlem i Norske PEN. Austenå er utdannet innen statsvitenskap, sosiologi og massekommunikasjon. Hun utga våren 2011 boken «Arven etter sataniske vers – Den politiske kampen om religion og ytringsfrihet».

Hovedansvarsområde: Faglig og administrativ ledelse.
Mediekontakt, mobilnummer: +47 95 92 64 48
E-post:annmagrit.austena(a)noas.org

NOAS sekretariat:

Besøksadresse: Torggata 22, 2. etg. 0028 Oslo. NOAS sekretariat består av generalsekretæren, fagrådgivere, kontormedarbeidere og frivillige. Her arbeides det hovedsakelig med informasjon, juridisk veiledning og rettshjelp til asylsøkere. Det jobbes i tillegg med asyl- og flyktningepolitiske spørsmål.

JonOle
Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver og pressekontakt
Martinsen begynte i NOAS januar 2012. Han har fra tidligere mange års erfaring med arbeid for asylsøkere fra organisasjonen Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger (SEIF), der han begynte i 1997.

Hovedansvarsområde: Kommunikasjon, policy- utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere.
Mediekontakt mobilnummer: +47 40 49 36 89
E-post: jon.ole.martinsen(a)noas.org

Ragnhild
Ragnhild Lerø, organisasjonsrådgiver
Lerø har jobbet i NOAS siden januar 2011. Hun er utdannet sosiolog og har tidligere jobbet som koordinator i Changemaker, Kirkens Nødhjelps ungdomsbevegelse. Hun har også jobbet i Norsk Folkehjelp og har hatt ulike verv i Norges KFUK/KFUM.

Hovedansvarsområde: Økonomi og administrasjon, medlemsutvikling og prosjektutvikling.
Telefon: +47 92 22 37 19
E-post: ragnhild.lero(a)noas.org

Mari
Mari Seilskjær, politisk rådgiver
Seilskjær begynte i NOAS i september 2009. Hun har en mastergrad i juss fra Universitet i Oslo, og en bachelorgrad i historie fra Universitetet i Bergen. Hun har tidligere arbeidet i Jussbuss og Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe, og har hatt frivillige verv i blant annet Amnesty International og Foreningen Grunnloven § 112.

Hovedansvarsområde: Politisk påvirkning, utredning, kommunikasjon.
Mediekontakt mobilnummer: +47 913 34 364
E-post: mari.seilskjaer(a)noas.org

Florentina
Florentina Grama, rådgiver
Grama begynte i NOAS i januar 2010. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Craiova i Romania, og har mastergrad i folkerett (L.L.M.) fra Universitetet i Oslo. Grama har tidligere vært trainee i påtalemyndigheten i Craiova, Romania.

Hovedarbeidsområde: Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Ansvar for saksbehandling.
E-post: florentina.grama(a)noas.org

Andreas
Andreas Furuseth, juridisk seniorrådgiver
Furuseth har vært ansatt som juridisk rådgiver i NOAS siden mars 2004. Han er cand.jur fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet i Juss-Buss og UDI. Furuseth har sittet i rådet for Amnesty International Oslo og styret for Amnesty Internationals studentorganisasjon på det juridiske fakultet. Furuseth er medforfatter av «Lærebok i utlendingsrett» (2013).

Hovedansvarsområde: Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere.
E-post: andreas.furuseth(a)noas.org

Andre
André Møkkelgjerd, juridisk seniorrådgiver
Møkkelgjerd er jurist med mastergrad i folkerett (LL.M.). Han er i tillegg bedriftsøkonom fra BI og har tatt spesialfag i utlendingsrett og refugee and asylum law. Møkkelgjerd har tidligere blant annet arbeidet i asylavdelingen i UDI, Nordea Finans, og ved UNHCRs regionkontor for Nord-Europa med landansvar for Norge.

Hovedansvarsområde: Policy- utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere.
E-post: andre.mokkelgjerd(a)noas.org

Mona
Mona Reigstad Dabour, rådgiver
Dabour begynte i NOAS i april 2013. Hun har en bachelorgrad i sosialt arbeid fra Høgskolen i Oslo, mellomfag i psykologi fra Universitetet i Oslo og en mastergrad i internasjonale relasjoner fra London Metropolitan University. Hun har internasjonal flyktningrett i fagkretsen. Dabour har tidligere blant annet jobbet på asylmottak, i UDI og for UNHCR Syria. Hun har vært nemndmedlem i UNE, og har hatt frivillige verv i Amnesty International og Røde Kors.

Hovedarbeidsområde: Policy- og utredningsarbeid med særlig fokus på enslige mindreårige asylsøkere.
E-post: mona.reigstad.dabour(a)noas.org

Siril2
Siril Berglund, rådgiver
Berglund begynte i NOAS i januar 2014. Hun har en mastergrad i global migrasjon fra University College London (UCL) og bachelorgrad i politikk og utviklingsstudier fra School of Oriental and African Studies. Hun har utlendingsrett og barnerett fra Universitetet i Oslo. Hun har blant annet erfaring fra UNHCR Sudan som juridisk praktikant og som leder for studentorganisasjonen Student Action for Refugees ved UCL.

Hovedansvarsområde: Rapport om barns opplevelse av tvangsreturer, rettshjelp og veiledning til asylsøkere.
E-post: siril.berglund(a)noas.org

Marek
Marek Linha, rådgiver 
Linha har mastergrad i folkerett (LL.M.) og i teori og praksis av menneskerettigheter (M.Phil) fra Universitetet i Oslo. I tillegg har han en mastergrad i internasjonale relasjoner fra Universitetet i Nikosia på Kypros. Han har tidligere jobbet i NOAS som frivillig og  bidro senere som prosjektmedarbeider med utarbeidelse av NOAS’ interneringsrapport. For tiden fokuserer han på spørsmålet om statsløshet.

Hovedansvarsområde: Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere.
E-post: marek.linha(a)noas.org

Cecilia_web
Cecilia Sognnæs, rådgiver
Sognnæs begynte i NOAS i september 2014. Hun har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, med spesialfag i blant annet utlendingsrett og International Humanitarian Law. Sognnæs har arbeidet i NOAS både som frivillig og på engasjement. Hun har tidligere arbeidet som juridisk rådgiver i Statens helsetilsyn.

Hovedansvarsområde: Policy- utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere.
E-post: cecilia.sognnes(a)noas.org

Ingeborg
Ingeborg Myhre Hauge, rådgiver
Hauge begynte første gang i NOAS i 2015. Hun har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo med blant annet utlendingsrett og barnerett som spesialfag. Hauge har også bakgrunn som sykepleier.

Hovedansvarsområde: Policy- og utredningsarbeid, rettshjelp til asylsøkere.
E-post: ingeborg.hauge(a)noas.org

Elin
Elin Berstad Mortensen, rådgiver
Mortensen begynte i NOAS i april 2013. Hun er ansatt som informasjons- og førstelinjeansvarlig, men har fra januar 2017 et vikariat som rådgiver i NOAS. Hun har en mastergrad i global migrasjon fra University College London. Hun har tidligere jobbet som organisasjonssekretær i Norges Fredslag og forskningsassistent ved PRIO. Hun har hatt flere frivillig verv, blant annet som koordinator for CISV Norges lokalarbeid med asylbarn og -ungdom.

Hovedansvarsområde: Nettsider, sosiale medier, policy- og utredningsarbeid, rettshjelp til lengeværende barnefamilier.
E-post: elin.berstad.mortensen(a)noas.org

Eirin2
Eirin Hindenes, rådgiver 
Hindenes begynte først i NOAS juni 2012 og har arbeidet i organisasjonen i ulike omganger. Hun har vært prosjektansvarlig for et veiledningsprosjekt rettet mot asylsøkere med avslag. Hindenes har en mastergrad i Internasjonal Migrasjon og Etniske Relasjoner fra Høyskolen i Malmø. Hun har tatt spesialfag i utlendingsrett, diskriminerings- og likestillingsrett og internasjonal flyktningrett. Hun har tidligere arbeidet i utlendingsavsnittet i Politiet.

Hovedansvarsområde: Policy- og utredningsarbeid, rettshjelp til asylsøkere.
E-post: eirin.hindenes(a)noas.org

Paula
Paula Tolonen, spesialrådgiver (frivillig)
Tolonen begynte i NOAS i 2007. Hun har hatt flyktninger og asylsøkere som arbeidsområde helt siden 1981. Hun arbeidet først i Utlendingsdirektoratets (UDIs) forgjengere Flyktningsrådet, Statens flyktningssekretariat og Statens utlendingskontor, og hadde siden ulike lederstillinger i UDI fra 1988 til 2006. Tolonen er hum.kand. fra Universitetet i Helsinki og cand.mag. fra Universitetet i Oslo, med fagkretsen litteraturvitenskap, spansk, fransk og sosiologi. Tolonen ble pensjonist i januar 2011, men fortsetter å bidra med sine kunnskaper som frivillig.

Hovedansvarsområde: Faglig rådgivning
E-post: paula.tolonen(a)noas.org

Razita
Razita Kaimova, ansvarlig for NOAS’ førstelinje
Kaimova har arbeidet i NOAS’ informasjonsprogram siden august 2003. Hun er utdannet siviløkonom fra Det økonomiske universitetet i Gudermes i Tsjetsjenia,  ingeniør-teknolog fra Det statlige akademiet for Næringsmiddelproduksjon i Moskva og emne i Utlendingsrett fra Universitetet i Oslo. Kaimova har tidligere jobbet som økonom og regnskapsansvarlig i Tsjetsjenias nasjonalbank og tidligere innen organisering av messer i Expowestrans firma i Moskva. I Norge har hun arbeidet bl.a. som inkassomedarbeider, selger, tolk og oversetter, representant for enslige mindreårige barn.

Hovedansvarsområde: Ledelse i førstelinjen
E-post: razita.kaimova(a)noas.org

Viktoria
Viktoria Galai, rådgiver i NOAS’ førstelinje
Viktoria har statsvitenskaplig bakgrunn og en mastergrad i Europastudier fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU. Hun har hatt frivillige verv i Amnesty International og Røde Kors og opparbeidet seg spesiell kompetanse innen arbeid med enslige mindreårige asylsøkere som representant på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. I NOAS har hun jobbet som rådgiver på informasjonsprogrammet siden 2013 og har siden november 2015 hatt hovedansvar for logistikk. Hun er nå vikarierende rådgiver i NOAS’ førstelinje. 

Hovedansvarsområde: Ekspedering, registrering av saker, telefonhenvendelser, oppfølging av saker.
E-post: viktoria.galai(a)noas.org 

Kristin Øvrelid Slette, rådgiver i NOAS’ førstelinje (frivillig)
Slette begynte i NOAS i januar 2014. Hun er utdannet Cand.philol. og Cand.mag. fra Universitetet i Oslo, med hovedfag i Musikkvitenskap. Spesialfeltet er Musikkikonografi. I tillegg har hun engelsk og kunsthistorie i fagkretsen.Har tidligere undervist og drevet privat musikkskole.

Hovedansvarsområde: Ekspedering, registrering av saker, telefonhenvendelser, oppfølging av saker.
E-post: kristin.slette(a)noas.org 

Omar
Omar Ishak, rådgiver i NOAS’ førstelinje (permisjon)
Ishak begynte i NOAS i november 2011. Han er utdannet landbruksmekanisk ingeniør fra Sudan og har tatt saksbehandlingskurs i Norge etter at han var papirløs i over åtte år. For tiden jobber han med en bok om sine opplevelser som asylsøker og papirløs i Norge.

Hovedarbeidsområde: Ekspedering, registrering av saker, telefonhenvendelser, oppfølging av saker.
E-post: omar.ishak(a)noas.org

NOAS’ informasjons-og veiledningsprogram

v/ Råde transittmottak. NOAS driver et informasjons- og veiledningsprogram rettet mot nyankomne asylsøkere om asylprosessen, beskyttelseskriterier og øvrige rettigheter og plikter.

Camilla Risan, avdelingsleder NOAS Informasjons- og veiledningsprogram
Risan er avdelingsleder fra 1.12.16. Hun startet som rådgiver i NOAS Informasjons- og veiledningsprogram i juni 2008. Hun var senere nestleder og avdelingsleder i programmet. Fra 2010 og fram til 1.12.2016 jobbet hun ved sekretariatet med rettshjelp, policy- og utredningsarbeid. Risan har en mastergrad i EU-rett og bachelor i Internasjonale Relasjonerfra Universitetet i Genève. Hun har tidligere arbeidet i privat og offentlig sektor i Norge og har erfaring fra EFTA og FN.

Hovedansvarsområde: Ledelse av Informasjon-og veiledningsprogram
E-post: car(a)noas.org
M
obilnummer: 920 13 836

Karwan

Karwan Arif, nestleder
Arif begynte i NOAS i 2003. Han er utdannet ved Buskerud høyskole innen menneskerettigheter, konflikthåndtering og kulturforståelse . Arif har vært koordinator og prosjektleder i organisasjonen KOMAK, som jobber for å utvikle utdanningssystemet i Nord-Irak (Kurdistan), fra 2002-2011.

Hovedansvarsområde: Informasjon og veiledning til nyankomne asylsøkere.
E-post: karwan.arif(a)noas.org

Solvei

Solvei Skogstad, fagrådgiver
Skogstad har bakgrunn i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, der hun fullfører sin mastergrad med fordypning i Midtøsten og Nord-Afrikakunnskap våren 2014. Hun har siden 2008 jobbet i ulike prosjekter og vikariat i NOAS, blant annet på informasjonsprogrammet på Refstad og som prosjektleder for NOAS’ besøksprogram (2011-2013).

Hovedarbeidsområde: Fagutvikling i NOAS’ informasjons- og veiledningsarbeid
E-post: solvei.skogstad(a)noas.org

Abdulwahab

Abdulwahab Said, rådgiver 
Said har vært ansatt i NOAS siden januar 2005. Han har hovedfag fra Norges Landbrukshøgskole, og har tidligere arbeidet blant annet som minoritetsrådgiver for Oslo kommune og som sekretær ved UiOs botaniske hage i Tøyen. Said har flere frivillige verv, bl.a. som leder for International Somali Aid Service (ISAS).

Hovedansvarsområde: Informasjon og veiledning til nyankomne asylsøkere.
E-post: said.abdulwahab(a)noas.org

Aziz

Aziz Ghanizadeh, rådgiver
Ghanizadeh har jobbet i NOAS siden informasjonsprogrammets start i 2003. Han har hovedfag i russisk fra Det pedagogiske Universitetet i Voronesj i Russland. Han har tidligere arbeidet bl. a. som lærer på en grunnskole i byen Ivanova i Russland, og som elevassistent og tolk i Oslo.

Hovedansvarsområde: Informasjon og veiledning til nyankomne.
E-post: aziz.ghanizadeh(a)noas.org

Mohammed2

Mohammed Fitwi, rådgiver
Fitwi begynte i NOAS i juni 2008. Han har en bachelorgrad fra universitetet i Asmara og en mastergrad i samfunnsgeografi fra Universitetet i Oslo. Han har tidligere arbeidet frivillig i UNHCR i Kassala i Sudan, og har også vært lærer på ungdomsskolen i Etiopia, Eritrea og Sudan. I Norge har han bl.a. jobbet som tolk. Fitwi har vært styreleder for Den eritreiske kulturforeningen i Norge.

Hovedansvarsområde: Informasjon og veiledning til nyankomne asylsøkere.
E-post: mohammed.fitwi(a)noas.org

Basra
Basra Bulhan, rådgiver
Bulhan begynte i NOAS i 2012.  Hun har en bachelor i samfunnshelse og har jobbet i flere humanitære organisasjoner i Sudan, blant annent FN og Verdens helseorganisasjon. Hun har erfaring med å øke kunnskap om HIV/AIDS, særlig blant kvinner.  Bulhan har tidligere jobbet som forskningsassistent for det tyske internationale konsulentselskapet Lahmyer som jobber for å bedre vanntilførselen i utviklingsland. Hun behersker norsk, engelsk, arabisk og somalisk.

Hovedansvarsområde: Informasjon og veiledning til nyankomne asylsøkere.
E-post: basra.bulhan(a)noas.org 

Edris

Edris Omer, rådgiver 
Omer har en har bachelorgrad i historie fra Asmara Universitet i Eritrea. Han har jobbet som forskningsassistent og med arkiv og presseklipp i Forskning og dokumentasjonssentret (RDC) i Asmara. I Norge har han jobbet ved voksenopplæringen i Øvre Eiker kommune før han begynte i NOAS. 

Hovedansvarsområde: Informasjon og veiledning til nyankomne asylsøkere.
E-post: edris.omer(a)noas.org