Nyhetsarkiv

28 juni 2019

Dette bør du vite om opphør

Justis- og beredskapsdepartementet ga 16.5.2019 ut en oppdatert instruks om bruken av opphør av flyktningstatus i saker hvor sikkerhetssituasjonen i hjemlandet er forbedret. Instruksen erstatter den forrige instruksen fra september 2016, men inneholder få endringer.

27 juni 2019

Norge bryter EUs returdirektiv

Norge fører ikke et uavhengig tilsyn med tvangsreturer, selv om EUs returdirektiv krever det.

24 juni 2019

Risikerer tvangsretur som følge av opphør

Regjeringens praksis med opphør av flyktningstatus bryter med FNs flyktningkonvensjon, er dårlig bruk av skattebetalernes penger og til stor skade for integreringen.

24 juni 2019

Norge bryter barns rettigheter

NOAS krever at tvangsreturer overvåkes, rimelighetsvilkåret innføres, og at opphør av flyktningstatus stoppes.

28 mai 2019

Hederspris for journalistikk om mennesker på flukt

Annette Thommessens hederspris 2019 går i dag til tre journalister: Anders Sømme Hammer, Maren Sæbø og Nilas Johnsen.

9 mai 2019
Annette Thommessen

Utdeling av Annette Thommessens hederspris 2019

28.mai deles Annette Thommessens hederspris ut. Vi gleder oss over årets prisvinner(e) og håper du vil være med oss på prisoverrekkelsen!

3 april 2019

Styrket rettssikkerhet med veiledning etter avslag

Forståelse for hva som har vært vurdert i egen asylsak er viktig for å sikre grunnleggende rettssikkerhet i asylprosessen. For mange er slik forståelse en forutsetning for informerte valg om fremtiden.

21 mars 2019

NOAS’ rettshjelpsarbeid virker

De tre siste årene har til sammen 275 personer fått opphold i Norge etter rettshjelp fra NOAS. Det er nesten halvparten (46%) av personene som fikk svar fra utlendingsmyndighetene, etter at NOAS var engasjert i saken.

18 mars 2019

Rikets tilstand på asylfeltet 2018

Velkommen til lansering av NOAS’ årlige statusrapport om Rikets tilstand på asylfeltet (www.riketstilstand.noas.no), 26. mars kl. 9-10 på Kulturhuset i Oslo.