fbpx
top

Nytt om familieinnvandring fra Gaza

UDIs nye ordning gjør at et familiemedlem i Norge kan søke om familieinnvandring på vegne av et familiemedlem som er i Gaza. Ordningen endrer ikke hvem som kan søke.

Her er noen hovedpunkt i den nye ordningen. Du kan lese hele retningslinjen her: UDI retningslinje – Gaza

Familiemedlemmet i Norge kan levere søknaden

Vanligvis må personen som vil komme til Norge på familiegjenforening være den som leverer søknaden ved et lokalt VFS kontor. På grunn av sikkerhetssituasjonen og den humanitære situasjonen i Gaza er ikke det mulig. Den nye ordningen åpner for at referansepersonen i Norge kan fremme søknaden om familieinnvandring. Referansepersonen er personen i Norge som familiemedlemmet i Gaza søker familieinnvandring med.

Ingen endring i hvem som kan søke

Det har ikke kommet endringer i reglene for hvem som kan komme på familieinnvandring. Den nye ordningen gjelder kun søknadsprosessen, ID-kontroll, utstedelse av innreisevisum og hva som må gjøres når man kommer til Norge. Ordningen gjelder kun for statsløse palestinere som oppholder seg i Gaza.

De generelle reglene for hvem som kan komme på familieinnvandring og hva som skal til, kan du lese mer om her: Familieinnvandring – UDI

Original dokumentasjon kan legges frem senere

Det er ikke gjort endringer i hvilke dokumenter som må legges frem ved søknaden, men det er ikke krav om at originale dokumenter må legges frem når man søker. Kopier av dokumentene må legges ved. Ordningen sier også at UDI kan be om at originale dokumenter vises frem senere i saksbehandlingen.

Videre kan UDI kreve at søker møter opp ved en norsk utenriksstasjon/ søknadssenter senere i prosessen for intervju og/eller DNA-test. Om søkeren får innvilget tillatelse må søkeren møte opp ved en norsk utenriksstasjon/ søknadssenter for å få utstedt innreisevisum. Søknadssentrene befinner seg i Gaza, Beirut, Amman, Ramallah, Kairo, Tel Aviv og Alger.

Norske myndigheter hjelper ikke med utreise fra Gaza

Departementet har en egen instruks for assistert utreise for norske borgere og deres familiemedlemmer i Israel, Palestina og Libanon: Instruks GI-19/2023

UDI skriver at en søker som får innvilget en tillatelse ikke kan regne med å få bistand til assistert utreise fra norske myndigheter. Dette innebærer at søkeren selv må komme seg ut av Gaza for å møte opp ved en norsk utenriksstasjon/ søknadssenter i forbindelse med behandling av søknaden og/eller for å få innreisevisum.

Nye søknader fra Gaza blir ikke prioritert

UDI har blitt bedt om å prioritere søknader om oppholdstillatelse fra personer som er i Palestina eller Israel som allerede var fremmet. Når det gjelder nye søknader om familieinnvandring skriver UDI at en må søke om å få sin sak prioritert og at det vil gjøres en individuell vurdering. På UDIs nettsider står det imidlertid at sikkerhetssituasjonen i hjemlandet til søkeren ikke gjør at søknaden kan gå foran i køen.

 

For flere spørsmål kan du kontakte NOAS på tlf (+47) 22 36 56 60 eller epost post@noas.org. Du kan også komme innom oss i Torggata 22 – se våre åpningstider.