fbpx
top

FN’s Høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi, på besøk hos NOAS 

I dag hadde NOAS gleden av å være vertskap for FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi. Under sitt besøk møtte han tre flyktninger som har kommet til Norge fra forskjellige deler av verden. Gjennom samtalene ble Grandi kjent med deres personlige opplevelser av å søke asyl og deres liv i Norge. 

Filippo Grandi spurte blant annet våre klienter om hvilke muligheter flyktninger har for å arbeide når de kommer til Norge, og hvilke utfordringer man har knyttet til arbeidslivet. Grandi var også interessert i å høre hvordan den norske befolkningen generelt hadde tatt dem imot.   

-NOAS er svært stolte over at Grandi valgte å besøke oss under sitt besøk i Norge. Hans stemme og prinsippfasthet tjener til fortsatt inspirasjon i vårt daglige arbeid for å trygge asylsøkere og flyktningers rettssikkerhet i Norge, og dermed også vår felles rettssikkerhet, sier vår generalsekretær, Mads H. Almaas i forbindelse med besøket.   

Grandi’s besøk kom dagen etter at det reviderte nasjonalbudsjettet ble lagt frem, hvor en styrket støtte til rettshjelpsorganisasjoner dessverre var fraværende. Dette besøket skjer også i en tid hvor den globale solidariteten for mennesker på flukt fra undertrykkelse og krig er under press.  

Grandi uttrykte sin bekymring for bruk av tredjeland for asylbehandling, slik Storbritannia har planlagt med Rwanda. Han påpekte at slike tiltak, som også vurderes i Norge, er på tvers av internasjonale forpliktelser og ineffektive. Mads H. Almaas legger til at erfaringene fra de siste tiår viser at jo høyere murer man forsøker å bygge, desto mer ekstreme metoder er folk villige til å benytte for å finne en trygg havn. 

Filippo Grandi`s besøk og hans klare budskap om solidaritet og rettssikkerhet for flyktninger er en påminnelse om viktigheten av å fortsette NOAS’ arbeid.

Grandi i samtale med noen av våre klienter