Nyhetsarkiv

24 april 2020
Engangsløsning ureturnerbare asylsøkere

Engangsløsning for lengeværende asylsøkere

I desember 2019 kom regjeringen frem til en engangsløsning for utlendinger med mer enn 16 års opphold i Norge. Hva kommer endringene i utlendingsforskriften til å bety for lengeværende asylsøkere?

7 april 2020
Helsesenteret for papirløse

Helsesenteret har drop-in

Helsesenteret for papirløse har stengt store deler av tilbudet men opprettholder et lite tilbud under drop-in dagene med sykepleier i bakgården.

2 april 2020

Kan ta lengre tid å få svar

På grunn av koronakrisen vil det kunne ta lengre tid enn vanlig å få svar fra NOAS.

1 april 2020

FN oppfordrer til å evakuere flyktningebarn fra Hellas

FNs høykommissær for flyktninger oppfordrer den norske regjeringen om å evakuere barn fra flyktningeleire i Hellas.

26 mars 2020

UNE dømt for brudd på menneskerettighetene

Mandag 23. mars ble staten ved UNE i Borgarting lagmannsrett dømt for brudd på den internasjonale menneskerettighetskonvensjonen (EMK) artikkel 3. NOAS har tidligere vært engasjert i Leila Mirgaloubayats sak og vitnet i rettssaken.

25 mars 2020

Åpent brev om flyktninger under pandemien

I dag sendte NOAS og 120 organisasjoner et åpent brev om situasjonen for flyktninger under pandemien til makthavere i Hellas og Europa.

20 mars 2020

Kritisk til ny koronalov

NOAS er kritisk til forslaget til ny koronalov som vil gi regjeringen vidtrekkende fullmakter og tilsidesette normale høringsprosedyrer og demokratisk stortingsbehandling.

18 mars 2020
Korona

Om korona på flere språk

Her finner du brosjyre og video med generell informasjon om koronaviruset på flere språk, samt en kort tekst om å holde deg oppdatert på 24 språk.

12 mars 2020

NOAS jobber hjemmefra

På grunn av korona-viruset jobber vi hjemmefra og holder vi kontoret stengt for oppmøte på ubestemt tid. Telefonen er åpen fra 9.30-11.30 og 12.30-15.30 mandager, tirsdager og torsdager. Vi kommer med oppdateringer.