Nyhetsarkiv

7 juli 2020

Høyres kollisjonskurs

I New York taler Norges stats- og utenriksminister varmt om FN, folkeretten og internasjonalt samarbeid. Nå skyter Høyres programkomité dem i foten ved å ville skrinlegge de samme prinsippene i asylpolitikken i nytt partiprogram.

2 juli 2020

Topplederstilling med et viktig samfunnsoppdrag

Vår generalsekretær gjennom ti år slutter, og vi søker hennes etterfølger. Vi søker etter en tydelig toppleder som har et sterkt engasjement for asylsøkere og menneskerettigheter.

1 juli 2020

Austenå slutter i NOAS

Etter ti år som generalsekretær slutter Ann-Magrit Austenå i NOAS (Norsk organisasjon for asylsøkere).

30 juni 2020
Flyktninger

Høyre tyner menneskerettighetene

Høyre vil med sitt innvandringsforslag presse grunnleggende menneskerettigheter som rett til familieliv til det ytterste.

16 juni 2020

Barn vil vite om familiens avslag

Mange asylsøkende foreldre vet ikke hvordan de skal snakke med barna sine om at familien har fått avslag på søknad om beskyttelse. Men barna vil vite, og merker uansett at noe er galt.

8 juni 2020
Retur utvisning Politiets Utlendingsenhet

Følger ikke opp stortingsvedtak om utvisning

Alternativer til utvisning ønskes velkommen, men slik Justis- og beredskapsdepartementets høringsforslag er formulert vil det ha betydning for få.

3 juni 2020

Korona-undersøkelse på fem språk

Universitetet i Bergen (UiB) inviterer alle som snakker arabisk, polsk, somalisk, spansk og tamil til å svare på en undersøkelse om korona-pandemien.

2 juni 2020
Rikets tilstand på asylfeltet Rettshjelp

Webinar – Rikets tilstand på asylfeltet: rettshjelp

Hva er status på rettshjelp i utlendingssaker, og hva bør endres? NOAS inviterer til webinar 11. juni kl. 11-12.

27 mai 2020
Knut Vollebæk

Knut Vollebæk inn i NOAS’ styre

Diplomat og KrF-politiker Knut Vollebæk er valgt til styret i NOAS. Som tidligere utenriksminister og formann i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), tar Vollebæk med seg bred og internasjonal erfaring inn i NOAS.