fbpx
top

Kristina Quintano får Annette Thommessens hederspris

Kristina Quintano tildeles Annette Thommessens hederspris 2022 for hennes ekstraordinære engasjement og innsats for mennesker på flukt.

Quintano har i 20 år dokumentert historiene til barn og voksne på flukt.

– Med hennes vitneutsagn tvinges vi til å se det vi helst vil fortrenge. Hun er en kritisk røst som avslører handlingslammede myndigheter, sa styreleder i Annette Thommessens minnefond Brynjulf Risnes under prisdelingen.

I begrunnelsen for tildelingen fremhever minnefondet at Quintano har fortalt omverdenen om grove menneskerettighetsbrudd og menneskeliv som går tapt i Middelhavet.

Gjennom Facebook-bloggen Budbringeren fra helvete, bøker og media har hun dokumentert at mennesker blir presset tilbake i strid med menneskerettighetene – såkalte pushbacks. Hun informerer om vold mot flyktninger langs fluktruten, og situasjonen i helsefarlige leirer på greske øyer.

Med denne prisen vil minnefondet hedre Quintanos ekstraordinære engasjement og innsats, og samtidig påpeke Norges og andre lands ansvar for å sikre rettighetene til flyktninger som søker beskyttelse hos oss i Europa.

– Det er enormt stort for meg å motta denne prisen. Jeg håper det kan bidra til mer fokus på ulovlige pushbacks og det at vi systematisk fratar mennesker retten og muligheten til å søke asyl, sa prisvinner Kristina Quintano i takketalen sin.

Annette Thommessen (1932 -1994) stiftet Norsk organisasjon for asylsøkere i 1984, og ledet organisasjonen helt frem til sin bortgang. Hedersprisen skal bidra til økt rettssikkerhet for asylsøkere og flyktninger og forståelse for deres situasjon.