fbpx
top

NOAS’ rettshjelp virker!

I 2023 fikk 61 % av personene NOAS bistod positivt svar etter at vi engasjerte oss i saken.

NOAS gjennomgikk sakene til 831 personer i 2023

NOAS gir gratis rettshjelp i saker om asyl, familieinnvandring, permanent opphold, statsborgerskap, m.v. Les mer om de ulike sakstypene her. Vi gjennomgår alle sakene vi mottar, men går bare videre med saker der vi mener en søknad bør innvilges og vi ser muligheter for å endre et negativt vedtak.

NOAS avviser mange av sakene vi mottar, fordi vi mener det ikke er realistisk å få endret resultatet. Selv om vi kan være uenige i at det er gitt avslag i en sak, vil det ofte være vanskelig å få vedtaket omgjort. Vi forklarer personer som får saken avvist hos oss, hvorfor vi ikke ser grunnlag for å gå videre med den.

Vi engasjerer oss i saker hvor det er gjort feil, hvor det foreligger ny informasjon av vesentlig betydning for saken, eller hvor det er prinsipielt viktig å utfordre utlendingsmyndighetenes praksis. Vi skriver da til Utlendingsdirektoratet (UDI) eller til Utlendingsnemnda (UNE) på vegne av personen saken gjelder.

125 personer fikk positivt svar etter bistand fra NOAS

I 2023 fikk NOAS svar fra myndighetene i sakene til 203 personer. For de aller fleste gjaldt saken oppholdstillatelse i Norge etter søknad om asyl eller familieinnvandring. For resten omhandlet saken andre forhold enn oppholdstillatelse som for eksempel permanent oppholdstillatelse, statsborgerskap, utvisning og reisebevis. 61 prosent av personene NOAS bistod, fikk positivt svar etter at vi engasjerte oss i saken.

 

Over halvparten av sakene i NOAS’ Domstolsprosjekt vinner frem

Siden 2015 har 104 saker blitt henvist til rettslig prøvning gjennom NOAS’ Domstolsprosjekt. I 82 av sakene har det kommet endelig avgjørelse, hvor 46 saker har fått endret resultat i klientens favør. Siden oppstarten av prosjektet har vi altså vunnet frem i 56 prosent av sakene.