Brosjyren ‘Informasjon til asylsøkere i Norge’ forklarer hvem som har rett til asyl/beskyttelse, går gjennom saksgangen i asylsaker, og rettigheter og plikter som asylsøkere har i Norge. Brosjyren finnes på følgende 23 språk: