Ønsker du å bli fastgiver?

Vi er takknemlige for alle bidrag! 
Som fastgiver bidrar du direkte til å styrke NOAS’ rettshjelpsarbeid for asylsøkere. Vi er den eneste organisasjonen i Norge som gir rettshjelp til asylsøkere med avslag. I tillegg til rettshjelp jobber vi politisk for å sikre asylsøkeres rettssikkerhet.

Selv om en stor andel av asylsøkere får beskyttelse, er norske myndigheters asylvurderinger strenge. En del asylsøkere får avslag som er i strid med FNs anbefalinger. NOAS ser mange eksempler på personer som vi mener burde få beskyttelse, som likevel får avslag. NOAS gjennomgår over 1300 asylsaker i året, og får gjennomslag i nærmere halvparten av de sakene vi engasjerer oss i. Dette er personer og familier som har fått endelig avslag og som skulle vært sendt ut av landet, men hvor en ny gjennomgang av saken viser at de likevel har grunnlag for oppholdstillatelse. 

Hvert år får over 200 personer oppholdstillatelse i Norge takket være NOAS’ tilbud. NOAS’ arbeid er en viktig rettssikkerhetsgaranti.

Slik blir du fastgiver

  • Send sms ‘BIDRA START’ til 2160 og gi 40 kroner i måneden
  • Sett over fast beløp i nettbanken din.

NOAS har ikke avtalegiro-ordning, men du kan selv opprette en fast betalingsavtale i nettbanken. Du kan sette et fast beløp over til konto: 6011 05 44 092.

Du kan få skattefradrag

NOAS er godkjent som organisasjon man kan få skattefradrag for å støtte. Støttebeløp på 500 kr eller mer hvert år gir skattefradrag. Vi vil prøve å kontakte deg for å få personnummer, men du kan også sende det uoppfordret til organisasjonsrådgiver Ragnhild Lerø, [email protected], eller på SMS til: 92 22 37 19. Vi ber deg også om å oppgi gjennom hvilke kanaler du har støttet oss på (SMS, nettbank eller betalingskort).

darwish-2

NOAS hjalp den syrisk-kurdiske familien Darwish til gjenforening i Norge i november 2016. De kom bort fra hverandre under flukten videre fra Tyrkia mot Norge i september 2015. Familien bosettes i Trondheim.

darwish-1

Familien bosettes i Trondheim.