fbpx
top

Asylprosessen i Norge

(Illustrasjon: NOAS/UDI)

En asylsøknad registreres først hos politiet. Senere blir asylsøkeren intervjuet av Utlendingsdirektoratet (UDI), som så fatter vedtak i saken. Hvis UDI avslår, får asylsøkeren tildelt en advokat som skriver klage. Utlendingsnemnda (UNE) vurderer klagen og fatter endelig vedtak.

Asylsøkere med endelig avslag har ikke mulighet til å klage flere ganger. De har heller ikke krav på mer rettshjelp. Asylsøkere kan likevel skrive omgjøringsbegjæring og be UNE om å se på saken på nytt og vurdere nye opplysninger. Slike omgjøringsbegjæringer står ikke i veien for å sende asylsøkere ut av landet. Det er altså ikke mulig å hindre utsending ved å sende inn ny informasjon i saken.