fbpx
top

Rettshjelp i saker om permanent oppholdstillatelse

Hvilke saker NOAS kan vurdere

NOAS gir bare veiledning og rettshjelp til personer som er overføringsflyktning eller har søkt asyl i Norge og på bakgrunn av søknad om asyl har fått innvilget oppholdstillatelse i Norge.

Send saken din til NOAS

Hvis du vil at NOAS skal se på saken din, må du sende oss en skriftlig fullmakt, og kopi av dokumentene i saken din.

Dokumenter du må sende hvis du ønsker at NOAS skal se på saken din:

  • Fullmakt med signatur
  • Vedtak om opphold (beskyttelse eller opphold på humanitært grunnlag)
  • Evt. avslag på søknad om permanent oppholdstillatelse.

Hvis du har annen dokumentasjon og/eller informasjon som du mener er viktig for saken, kan du sende det til oss.

 

Du kan sende dokumentene til oss enten per post:
Postadresse: NOAS, Torggata 22, 0183 Oslo

eller per sikker e-post:
https://securemail.noas.org/index.cgi?recipient=post@noas.org

Saksbehandlingstid

Vi ser på saken din så snart vi kan. På grunn av begrenset kapasitet, vil det ofte ta flere måneder før vi gjennomgår din sak. NOAS vil alltid forsøke å prioritere saker som haster. Det er derimot ingen garanti for at vi velger å engasjere oss i saken.

NOAS` vurdering av saken din

NOAS vurderer alle saker vi får tilsendt. Vi prioriterer å engasjere oss i saker hvor vi tror det er reelle muligheter for å endre resultatet.

I vår vurdering legger vi blant annet vekt på:

  • Hvor god hjelp du har fått fra andre aktører.
  • Om det er ny og viktig informasjon i saken din som UDI/UNE ikke allerede har vurdert og som kan gi et annet resultat i saken.

Hvis vi ikke tror at vi kan få omgjort avslaget i saken din, gir vi deg beskjed om det og forklarer hvorfor.