fbpx
top

Rapporter

Seeking Asylum in Norway: Access to Territory, Safe Third Country and Non-Penalization

An examination of Norway’s asylum law and practice related to access to territory, the application of the concept of safe third country and adherence to the principle of non-penalization of asylum seekers for their illegal entry or presence.
2022

Statsløse i norsk rettspraksis

En analyse av statsløses stilling i Norge fem år etter FNs høykommissær for flyktningers kartlegging
2020

Det barn ikke vet, har de ikke vondt av?

Når barnefamilier får avslag om beskyttelse
2020

Hvert år må jeg søke på nytt

Enslige mindreårige som får begrenset oppholdstillatelse fordi de ikke kan legge frem pass som dokumentasjon på identitet
2020

Med livet på vent

Erfaringer fra lengeværende barnefamilier med begrensede oppholdstillatelser
2020

Barn uten pass

En juridisk gjennomgang av regelverk og praksis overfor barn som innvilges opphold på humanitært grunnlag etter utlendingsloven § 38, men hvor tillatelsen er begrenset på grunn av manglende identitetsdokumenter/tvil om identitet.
2020

Barnets beste i utvisningssaker

Rapporten viser grove mangler i UDIs vurderinger av barnets beste i utvisningssaker
2020

Realizing Refugees’ Right to Family Unity

The challenges to family reunification in Norway, Sweden and Denmark
2019

Norway’s Asylum Freeze

A report on Norway’s response to increased asylum arrivals at the Storskog border crossing with Russia in 2015 and subsequent legal developments
2019

Seeking Asylum in Turkey

A critical review of Turkey’s asylum laws and practices December 2018 Update
2018

Et liv i usikkerhet

Norges bruk av opphør av flyktningstatus
2018

Strengest i klassen?

En kartlegging av Afghanistan-praksis i vesteuropeiske land (PDF)
2018

Who's the strictest?

A mapping of the Afghanistan-policies in Western European countries
2018

En gjennomgang av midlertidig opphold til enslige mindreårige asylsøkere

(PDF)
2017

Tro, håp og forfølgelse II

Har kristne konvertitter fra Iran behov for beskyttelse? (PDF)
2017

Jeg har ikke gjort noe galt.

Barn og foreldres opplevelse av tvangsretur. (PDF)
2017

Har du en sak?

Marginal domstolsprøving av landfaglig informasjon. (PDF)
2017

Seeking asylum in Turkey

A critical review of Turkey's asylum laws and practices. (PDF)
2016

Over eller under 18

Aldersvurderinger av enslige mindreårige asylsøkere. (PDF)
2016

Frihet først

En rapport om alternativer til internering. (PDF)
2014

Enslige mindreårige asylsøkere

Anbefalinger til norske myndigheter. (PDF)
2014

Detention of asylum seekers

Analysis of Norway’s international obligations, domestic law and practice. (PDF)
2014

Tro, håp og forfølgelse

Rapport om kristne konvertitter fra Iran. (PDF)
2014

Persecution and Protection in Somalia

A Fact-Finding Report. (PDF)
2014

13 months of sunshine?

Rapport fra NOAS’ faktasøkende reise til Etiopia. (PDF)
2014

Monitorering av tvangsretur

Anbefalinger for en tilsynsordning som oppfyller returdirektivets krav. (PDF)
2012

På utkikk etter eldre rapporter fra NOAS? Finn dem her.