fbpx
top

Informasjon om asylprosessen

NOAS’ informasjons- og veiledningsprogram tilbyr informasjon og veiledning til asylsøkere som nylig har kommet til Norge.

Informasjonsprogrammet er en egen avdeling i NOAS, og har kontorer på ankomstsenteret på Råde og ankomsttransitt for enslige mindreårige asylsøkere på Mysebu i Østfold.

NOAS’ informasjonsprogram gir informasjon om asylprosessen, kriterier for å få beskyttelse i Norge og rettigheter og plikter asylsøkere har. De ansatte i informasjonsprogrammet gir veiledning som forbereder asylsøkere til asylintervjuet hos UDI.

Det er spesielt viktig at du som asylsøker forstår hvor stor betydning asylintervjuet har. Normalt er det bare under asylintervjuet du får møte myndighetene som skal bestemme om du får beskyttelse eller ikke. Under intervjuet må du forklare deg sant, konkret og detaljert om grunnen til at du søker beskyttelse i Norge.

Her finner du informasjon om asylprosessen: