fbpx
top

NOAS کیست؟

سازمان پناهجویان نروژ (NOAS) یک سازمان عضویتی و مستقل است که برای حقوق پناهجویان در نروژ فعالیت می کند. فعالیت های اصلی ما اطلاعات ، راهنمایی و کمک حقوقی به پناهجویان وفعالیتهای تاثیری بالای مقامات نروژی است. هدف ما سیاست پناهندگی و عملکردی است که ریشه درانسان گرایی ، حاکمیت قانون و تعهدات بین المللی دارد.

اطلاعات برای پناهجویان جدید

NOAS برنامه اطلاع رسانی و راهنمایی را بالای پناهجویان جدید در نروژ اجرا می کند. در آنجا ما اطلاعات در مورد روند پناهندگی نروژ ، معیارهای دریافت پناهندگی/ حمایت و سایر حقوق و تعهدات ارائه می دهیم.

اطلاعات مربوط به این موضوعات را می توان در این جزوه یافت

معلومات برای پناهجویان در ناروی

کمک حقوقی برای پناهجویان

NOAS می تواند پرونده های پناهجویانی را که توسط اداره مهاجرت نروژ (UDI) یا هیئت تجدید نظر در امور مهاجرت (UNE) رد شده اند ، بررسی کند. ما تمام پرونده هایی را که دریافت می کنیم بررسی می کنیم. در مواردی که معتقدیم ممکن است پرونده را تغییر داده و تصمیم مثبتی بگیریم ، از طرف پناهجویان ، به همان شیوه وکیل ، برای مقامات نامه می نویسیم. کمک حقوقی رایگان است.

 

NOAS در موارد پناهندگی ، مهاجرت خانوادگی ، اجازه اقامت دائم ، تابعیت و جواب رد از درخواست بازگشت مساعدت می کند.

 

آیا در پرونده خود به کمک NOAS نیاز دارید؟

اسناد موجود در پرونده خود را ارائه دهید

اگر می خواهید NOAS به پرونده پناهندگی شما رسیدگی کند ، باید یک نسخه از مصاحبه پناهندگی ، تصمیم UDI / UNE ، شکایت وکیل و هرگونه درخواست بازسازی را برای ما ارسال کنید. اگر مدارکی ندارید ، می توانید یک نسخه از آن را از وکیل خود دریافت کنید. اگر این امکان وجود ندارد ، لطفاً برای دریافت مدارک با ما تماس بگیرید. اگر مدارکی غیر از اسناد ذکر شده در بالا، دارید که فکر می کنید برای درخواست پناهندگی مهم هستند ، باید آنها را نیز برای ما ارسال کنید.

 

همچنین باید فرم وکالت نامه و اطلاعات در مورد نحوه تماس با شما را برای ما ارسال کنید. ما از شما می خواهیم فرم زیر را پرینت یا چاپ کرده ، آن را پر کنید و همراه با مدارک پرونده پناهندگی خود برای ما بفرستید:

 

فرم وکالت – نروژی و انگلیسی 

ببینید درکدام موارد چه کاری باید انجام دهید: مهاجرت خانوادگی ، اجازه اقامت دائم ، تابعیت و جواب رد از درخواست بازگشت با کمک.

 

می توانید اسناد را از طریق ایمیل امن

یا آدرس پستی Torggata 22, 0183 Oslo NOAS, برای ما بفرستید.

 

NOAS با پرونده شما چه می کند؟

NOAS تمام درخواست ها را جهت ارزیابی امکانات کمک بررسی می کند. NOAS موارد زیادی را دریافت می کند ، بنابراین ما باید مواردی را اولویت بندی کنیم که معتقدیم درگیری ما می تواند بر نتیجه پرونده تأثیر بگذارد. به همین دلیل است که NOAS بیشتر مواردی را که دریافت می کنیم رد می کند.

 

هنگام بررسی یک مورد ، ما بر عوامل زیر تأکید ویژه خواهیم کرد:

  • چقدر از وكیل خود كمك گرفته اید. اگر وكیل شما تمام كارهایی را كه باید انجام شود انجام داده است ، معمولاً به كمك NOAS نیاز نیست.
  • اگر فکر می کنیم احتمال واقع بینانه ای وجود دارد که مقامات مهاجرت جواب رد در پرونده شما را تغییر دهند. جواب رد از UNE اساساً نهایی است و به این معنی است که مقامات معتقدند شما برای اقامت در نروژ نیازی به محافظت یا سایر زمینه ها ندارید. تغییر رد نهایی بسیار دشوار است.
  • اگر اطلاعات جدید و مهمی در پرونده شما وجود دارد که مقامات قبلاً آنها را ارزیابی نکرده اند و این ممکن است نتیجه دیگری را در پرونده نشان دهد.

 

پرونده شما را در اسرع وقت بررسی خواهیم کرد. NOAS موارد زیادی را دریافت می کند و ظرفیت محدودی دارد. بنابراین ، معمولاً 2 هفته تا 6 ماه طول می کشد تا بتوانیم پرونده شما را بررسی کنیم. ما همیشه سعی خواهیم کرد موارد ضروری را در اولویت قرار دهیم. وقتی پرونده شما را بررسی کردیم ، با شما تماس خواهیم گرفت و در صورت انجام کاری می توانیم به شما کمک کنیم یا نه ، به شما اطلاع خواهیم داد.