fbpx
top

Nyttige lenker

Regelverk:
Lovdata
UDI regelverk
Refworld

Norske myndigheters asylpraksis:
Utlendingsdirektoratets (UDIs) praksisnotater for ulike land.
Utlendingsnemdas (UNEs) praksisbase.
UNEs praksisnotater om temaer.
Saker behandlet i stornemd i UNE.
UNEs praksisrapporter.
Landinfos notater, rapporter og responser.

Andre kilder til landinformasjon:
ECOI.net

Statistikk:
UDIs statistikk.
Politiets Utlendingsenhets (PUs) statistikk.
Tall og fakta om verdens flyktninger på flyktninghjelpen.no.
European Asylum Support Office (EASOs) kvartalsrapporter og statistikk på asyltall

Informasjon om situasjonen i Europa:
Fundamental Rights Agency (FRAs) rapporter om migrasjon, grensekontroll og grunnleggende rettigheter.
Aida database med rapporter om situasjonen i mange europeiske land.  Man kan også velge tre land og sammenlikne praksis, rettigheter e.l. på forskjellige tema, f.eks. tilgang til mottaksplass eller rett til helsehjelp.

Annet:
European Council for Refugees and Exiles (ECRE), paraplyen for aktører som arbeider med beskyttelsesspørsmål i andre europeiske land, gir informasjon om aktørene i ECRE og informasjon om ulike asylpolitiske tema: www.ecre.org
European Migration Network (EMNs) nettsider. Se spesielt såkalte «ad-hoc-queries» og online «ordbok» for asyl/migrasjonsrelaterte ord og uttrykk.