fbpx
top

Stilling ledig

NOAS søker frivillige som snakker ukrainsk og norsk til praksisplass i NOAS’ Førstelinje

Snakker du ukrainsk og norsk, og ønsker å være frivillig og ha praksis i NOAS’ førstelinje, kan du henvende deg til post@noas.org med kortfattet søknad og CV. I søknaden ber vi deg om å opplyse oss om når du kan begynne og hvor lenge du ønsker å være hos oss. Du må også oppgi hvor ofte du har anledning til å komme.

Vi tar i hovedsak imot personer som kan forplikte seg til å være hos oss fire-fem dager i uken over en periode på fem-seks måneder. Arbeid i NOAS’ førstelinje krever mye opplæring, oppfølging og oppdatering, derfor må vi sikre oss at de som får opplæring i størst mulig grad kan jobbe selvstendig, derfor er det viktig at du kan norsk på minimumsnivå B2-C1 i tillegg til at personen er egnet å jobbe med følgende oppgaver.

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver for førstelinje:

  • Ta imot og besvare henvendelser til NOAS førstelinje
  • Innhente, registrere og klargjøre saksdokumenter for saksbehandling
  • Kommunikasjon med klienter (innhente/formidle opplysninger) på vegne av og i samarbeid med saksbehandlere.
  • Ansvar for- og deltakelse i løpende oppgavedeling i NOAS’ førstelinje
  • Sjekke jevnlig og besvare NOAS’ e-post
  • Praktisk bistand i forbindelse med kontordrift og arrangering av møter

Stillingen er ulønnet.

Søknadsfrist: løpende