fbpx
top

Stilling ledig

NOAS søker dyktige rådgivere/seniorrådgivere

NOAS har tre ledige faste stillinger som (juridiske) rådgivere/seniorrådgivere.

Tiltredelse så snart som mulig.

Oppgaver/ansvarsområde:

 • Juridisk rådgivning og rettshjelp i enkeltsaker
 • Innledende saksbehandling
 • Forberedelse og deltakelse i nemndmøter i UNE
 • Forberedelse av saker for rettslig prøving i NOAS’ Domstolsprosjekt
 • Deltagelse i policy, informasjons- og rapporteringsarbeid
 • Kontakt med aktuelle samarbeidspartnere, forvaltning og organisasjoner
 • Oppfølging av frivillige saksbehandlere/praktikanter
 • Rådgiver/seniorrådgiver inngår i landfaglig ansvarsgruppe i NOAS’ saksbehandling

Rådgiver/seniorrådgiver rapporterer til avdelingsleder – rettshjelp og veiledning.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap eller annen relevant utdanning
 • Kunnskap om folkerettslig metode, flyktningrett og internasjonale menneskerettigheter
 • Kunnskap om utlendingsloven og norsk utlendingsforvaltning
 • Saksbehandlererfaring
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper. Andre språk er et pluss.
 • Selvstendighet og høy arbeidskapasitet
 • Faglig nysgjerrighet
 • Samarbeidsevner og fleksibilitet
 • Engasjement og godt humør

For en av stillingene er det ønskelig med barnefaglig kompetanse.

Vi tilbyr:

 • Meningsfylte og spennende arbeidsoppgaver
 • Faglig sterke og engasjerte kollegaer i en mangfoldig organisasjon
 • Fleksibel arbeidstid 

Lønn etter avtale.

Spørsmål om stillingen og søknad/CV kan rettes til: · Avdelingsleder – rettshjelp og veiledning Sanja Adjulovic: sanja.adjulovic@noas.org / 958 73 543

Søknadsfrist: mandag 25. april 2022.

 

NOAS utlyser midlertidige stillinger på Østlandet

Snakker du ukrainsk og/eller russisk? NOAS utlyser midlertidige stillinger til Informasjons- og veiledningsprogrammet for nyankomne asylsøkere på Østlandet.

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) er en uavhengig, ideell organisasjon som blant annet bistår asylsøkere med informasjon, rådgivning og juridisk bistand. Vi driver et informasjons- og veiledningsprogram rettet mot nyankomne asylsøkere.

Nå utlyser vi midlertidige stillinger for minimum fire måneder med mulighet for forlengelse.

Hovedoppgaver:

 • Gjennomføre informasjonsmøter med nylig ankomne asylsøkere og individuell oppfølging ved behov
 • Registrere oppmøte og forberede daglige tilbakemeldinger til UDI.

Krav til søker:

 • Gode ferdigheter i ukrainsk og/eller russisk
 • Gode norskkunnskaper
 • Personlig egnethet

Høyere utdanning og relevant erfaring vil bli vektlagt. Sertifikat for bil er en fordel.

Arbeidssted: NOAS gir informasjon i Nasjonalt Ankomstsenter, transitt- og akuttmottak. For øyeblikket er arbeidsstedene Råde i Viken, ulike steder i Oslo og Mysebu i Mysen. Dette kan endres og utvides til andre steder på Østlandet. Konkrete arbeidssteder og oppgaver avtales nærmere. Aktuelle kandidater vil bli forespurt om å fremlegge begrenset politiattest.

For mer informasjon om NOAS´ Informasjons- og veiledningsprogram se her.

Lønn er i henhold til NOAS’ lønnssystem.

Tiltredelse: snarest

Aktuelle søkere vil bli innkalt til samtale med avdelingsleder Solvei Skogstad.

Søknad med CV sendes på e-post til: solvei.skogstad@noas.org
Spørsmål kan rettes til Solvei på tlf. 97749713  

Søknadsfrist: 12. april

 

NOAS søker en frivillig som snakker ukrainsk og norsk til praksisplass i NOAS’ Førstelinje

Snakker du ukrainsk og norsk, og ønsker å være frivillig og ha praksis i NOAS’ førstelinje, kan du henvende deg til noas@noas.org med kortfattet søknad og CV. I søknaden ber vi deg om å opplyse oss om når du kan begynne og hvor lenge du ønsker å være hos oss. Du må også oppgi hvor ofte du har anledning til å komme.

Vi tar i hovedsak imot personer som kan forplikte seg til å være hos oss fire-fem dager i uken over en periode på fem-seks måneder. Arbeid i NOAS’ førstelinje krever mye opplæring, oppfølging og oppdatering, derfor må vi sikre oss at de som får opplæring i størst mulig grad kan jobbe selvstendig, derfor er det viktig at du kan norsk på minimumsnivå B2-C1 i tillegg til at personen er egnet å jobbe med følgende oppgaver.

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver for førstelinje:

 • Ta imot og besvare henvendelser til NOAS førstelinje
 • Innhente, registrere og klargjøre saksdokumenter for saksbehandling
 • Kommunikasjon med klienter (innhente/formidle opplysninger) på vegne av og i samarbeid med saksbehandlere.
 • Ansvar for- og deltakelse i løpende oppgavedeling i NOAS’ førstelinje
 • Sjekke jevnlig og besvare NOAS’ e-post
 • Praktisk bistand i forbindelse med kontordrift og arrangering av møter

Stillingen er ulønnet.

Søknadsfrist: løpende