fbpx
top

Rettshjelp etter avslag

Der vi tror det kan være mulig å få endret resultatet i saken og få et positivt vedtak, skriver vi til Utlendingsnemnda på vegne av deg som søkerasyl, på samme måte som en advokat. Hvis vi ikke tror vi kan får omgjort avslaget, gir vi deg beskjed om det og forklarer hvorfor

Send saken din til NOAS

Hvis du vil at NOAS skal se på asylsaken din, må du sende oss en skriftlig fullmakt, og du må sende oss kopi av dokumentene i saken din.

Dokumenter du bør sende hvis du ønsker at NOAS skal se på saken din:

 • Fullmakt (skjema fra NOAS – se under)
 • Politiregistrering
 • Asylintervju
 • UDI-vedtak (1. negativ)
 • Advokatens klage
 • Evt. UNE-vedtak (2. negativ)
 • Evt. omgjøringsbegjæring(er)
 • Evt. UNE-beslutninger
 • Evt. nye opplysninger som ikke har kommet fram tidligere

Hvis du mangler noen dokumenter, kan du skaffe kopi fra din advokat. Hvis du har annen informasjon som du mener er viktig for asylsaken din, kan du sende den til oss.

Du kan sende dokumentene til oss enten per post
Postadresse: NOAS, Torggata 22, 0183 Oslo

eller sikker e-post

Saksbehandlingstid

Vi ser på saken din så snart vi kan. NOAS får veldig mange saker og har begrenset kapasitet. Derfor vil det ofte ta flere måneder før vi gjennomgår din sak. Vi vil alltid forsøke å prioritere saker som haster. Når vi har sett på saken din, vil du få beskjed om det er noe vi kan gjøre for å hjelpe deg eller ikke.

NOAS’ vurdering av saken din

NOAS vurderer alle asylsaker vi får tilsendt. Vi mottar mange saker, og må prioritere saker hvor vi tror det er reelle muligheter for å endre resultatet.

Dette er det vi legger vekt på:

 • Hvor god hjelp du har fått fra advokaten din. Hvis advokaten har gjort alt som bør gjøres, er det normalt ikke aktuelt for NOAS å hjelpe.
 • Hvis du har avslag fra UNE, vurderer vi om vi tror det er realistisk å få UNE til å endre sitt avslag. Et avslag fra UNE er i utgangspunktet endelig. Det betyr at myndighetene ikke mener at du har behov for beskyttelse eller annen grunn for opphold i Norge. Det er veldig vanskelig å endre et endelig avslag.
 • Om det er ny og viktig informasjon i saken din som UDI/UNE ikke allerede har vurdert og som kan gi et annet resultat i saken.

Hvis vi ikke tror at vi kan få omgjort avslaget i saken din, gir vi deg beskjed om det og forklarer hvorfor.