fbpx
top

Søke asyl

NOAS er en uavhengig organisasjon som jobber for å ivareta asylsøkeres rettigheter. Du som søker asyl i Norge har rett til informasjon og veiledning om asylprosessen fra NOAS. Du får tilbud om å snakke med NOAS på ditt eget språk eller annet språk du forstår godt, kort etter at du har søkt asyl i Norge.

Vi tilbyr også veiledning og gratis rettshjelp til asylsøkere med avslag.

Informasjonsprogrammet er en egen avdeling i NOAS, og har kontorer i Nasjonalt ankomstsenter i Råde og ankomsttransitt for enslige mindreårige asylsøkere på Mysebu i Østfold.

NOAS’ informasjonsprogram gir informasjon om asylprosessen, kriterier for å få beskyttelse i Norge og rettigheter og plikter for asylsøkere. Informasjonsprogrammet gir veiledning som forbereder asylsøkere til asylintervjuet hos UDI og anledning til å stille spørsmål om asylprosessen.

Det er spesielt viktig at du som asylsøker blir forberedt til asylintervjuet. Asylintervjuet er den viktigste og kanskje eneste muligheten du får til å møte myndighetene som skal bestemme om du får beskyttelse eller ikke. Under intervjuet må du forklare deg sant, konkret og detaljert om grunnen til at du søker beskyttelse i Norge.

Vil du vite mer om asylprosessen?

Trenger du vår rettshjelp?

Trenger du veiledning etter avslag?

Besøks- og telefontider:

Mandag: 09:30-12:00 og 12:30-15:30
Tirsdag: 09:30-12:00 og 12:30-15:30
Onsdag: hastelinje 12:30-15:30
Torsdag: 09:30-12:00 og 12:30-15:30
Fredag:   09:30-12:00 og 12:30-15:30

Denne linken kan brukes for å sende sikker (kryptert) e-post til NOAS.

Opening hours:

Monday: 09:30-12:00 and 12:30-15:30
Tuesday: 09:30-12:00 and 12:30-15:30
Wednesday: urgency 12:30-15:30
Thursday: 09:30-12:00 and 12:30-15:30
Friday:   09:30-12:00 and 12:30-15:30

Please use this link to send a secure (encrypted) e-mail to NOAS.