fbpx
top

Søke asyl

NOAS er en uavhengig organisasjon som jobber for å ivareta asylsøkeres rettigheter.  

Vi tilbyr veiledning og gratis rettshjelp til asylsøkere med avslag.

NOAS gir informasjon om asylprosessen, kriterier for å få beskyttelse i Norge og rettigheter og plikter for asylsøkere. 

Det er spesielt viktig at du som asylsøker blir forberedt til asylintervjuet. Asylintervjuet er den viktigste og kanskje eneste muligheten du får til å møte myndighetene som skal bestemme om du får beskyttelse eller ikke. Under intervjuet må du forklare deg sant, konkret og detaljert om grunnen til at du søker beskyttelse i Norge.

Vil du vite mer om asylprosessen?

Trenger du vår rettshjelp?

Trenger du veiledning etter avslag?

Please use this link to send a secure (encrypted) e-mail to NOAS.