fbpx
top

ኖኣስ (NOAS) ማለት ምንድ ነው?

ኖኣስ ማለት በኖርወይ ውስጥ ጥገኝነትን ለሚጠይቁት ግለሰቦች መብታቸው እንዲከበር የሚሰራ ገለልተኛ የሆነ ማለት ከመንግስት ተጽእኖ ነጻ የሆነ ድርጅት ነው፡ ፡

የኖኣስ ዋናው እንቅስቃሴ ለጥገኝነት ጠያቂዎቹ ኣስፈላጊውን ምክርና መረጃ በመስጠት፤ እንዲሁም በተጨማሪ ጥገኝነት ጠያቂዎቹ በጉዳያቸው ላይ ኣሉታዊ ውሳኔ ካገኙ ለእነዚህ ስደተኞች የህግ ድጋፍ በመስጠት ነው፡ ፡

የኖኣስ ዋና ዓላማ ወይም እቅድ የጥገኝነት ጠያቒዎችን ጉዳይ በተመለከት በኖርወይ መንግስት የሚደረገው የፖለቲካ ውሳአኔና ኣተገባበሩ በሰብኣዊነትና በፍትህ የተመረኮስ እንዲሁም የዓለም ኣቀፍ ግዴታን የተከተለ እንዲሆን ማስገንዘብና እንዲሁም ክትትል ማድረግ ነው፡ ፡

ላኣዲሶቹ የጥገኝነት ጠያቂዎች መረጃና ምክር መስጠት፤

ኖኣስ በኖርወይ ጥገኝነትን ለሚጠይቁ ስደትኞች መርጃና ምክር በመስጠት ይንቀሳቀሳል፡ ፡ የሚሰጠው መረጃም በኖርወይ ውስጥ ስለ ኣጠቃላይ የጥገኝነት ኣጠያይቅ ሂደትና እንዲሁም ጥገኝነትን የሚያሰጡ መመዘኛዎች ወይም መለኪያዎች እንዲሁም ስለ የጥገኝነት ጠያቂው መብትና ግዴታን በተመለከተ ይሆናል፡ ፡ ይህንን መረጃ በተመለከተ በመጽሄት መልክ ተዘጋጅቶ ስለሚገኝ ማንበብ ይቻላል፤ እሱም ከዚህ ስር እንደተመለከተው ተጽፎ ይገኛል፡ ፡
Informasjon til asylsøkere I Norge (PDF).

ለጥገኝነት ጠያቂዎች የህግ እርዳታን መስጠት

ባቀረብከው የጥገኝነት ጥያቄ ላይ ከ UDI/UNE ኣሉታዊ ምላሽ ካገኘህ የዝህን ውሳኔ ጽሁፍ ለኖኣስ ከላክሀው ኖኣስም ይህንን ውሳኔ በደምብ ማየትና መገምገም ይችላል፡ ፡ ኖኣስ ውሳኔውን ገምግሞ ኣሉታዊ ውሳኔውን ወደ ጥሩ ውሳኔ ለመለወጥ ይቻላል ብሎ ከገመተ ስለዚህ ጉዳይ ለመንግስት ባለስልጣኞቹ ማለት ለይግባይ ሰሚ ድርጅት UNE እንደገና ኣሉታዊ ውሳኔውን ደግመው እንዲመለከቱት ጽሁፍ ይልካል፡ ፡ ማለት ኖኣስ ለጉዳይህ እንደጠበቃ በነጻ ይጣበቅልሃል፡ ፡ ይህም ማለት ኖኣስ የህግ ድጋፍ ይሰጣል፡ ፡

ኖኣስ ቀጥለው ለሚመለክቱት የተለያዩ ጉዳዮች የህግ ድጋፍ ይሰጣል፤

  • የቤተሰብ ፍልሰት /በስደት ላይ የቤተሰብ መሰባሰብ ጉዳይ
  • ቁዋሚ የመኖርያ ፍቃድ ጥያቄን በሚመለከት ጉዳይ
  • የኖርወይ ዜግነትን የማግኘት ጥያቄ ጉዳይ
  • ወደ ኣገሩ ለመመለስ የገንዘብ እርዳታ ጠይቆ ኣሉታዊ መልስ ላገኘ ግለሰብ

በጉዳይህ ላይ ኖኣስ እንዲረዳህ ትፈልጋለህ?  

ጉዳይህን የሚመለከቱ ዶኮሜን ለኖኣስ መላክ ትችላለህ

ኖኣስ ጉዳይህን እንድያይልህ ከፈለግህ ቀጥለው የሚመለከቱትን ዶኮሜንቶች ቅጂ ለኖኣስ መላክ ይኖርብሃል፡ ፡ እነዝህም የUDI ቃለመጠይቅ ፤ የUDI/UNE ውሳኔ፤ በኣሉታዊ ውሳኔ ላይ ይግባኝ ስትል ጠበቃህ ጽፎ የላከው የጽሁፍ ቅጂና እንዲሁም ከUNE የተሰጠህ የመጨረሻ ውሳኔ ይሆናል፡ ፡ ከእነዝህ የተጠቀሱት ዶኮሜንቶች ለማግኘት የማትችለው ጹሁፍ ካለ ጠበቃህን ጠይቀህ ከሱ ማግኘት ትችላለህ ፡ ፡ ካልሆነም ችግርህን ለኖኣስ ከገለጽክ በኖኣስ እርዳታ እነዝህን ዶኮሜንቶች ማግኘት ይቻላል፡ ፡ ከላይ ከተጠቀሱት ዶኮሜንትች ውጭ ሌላ ለጉዳይህ የሚረዳ ጠቃሚ የሆነ ዶኮሜንት ካለህም ይህንን እንደተጨማሪ ለኖኣስ መላክ ይኖርብሃል፡ ፡

ጉዳይህን በህግ መሰረት ለማየት እንድንችል ያንተን ፊርማ ያለበት የውክልና ጽሁፍና እንዲሁም ኣድራሻህን በሚመልከት ወይንም የቴለፎን ቁጥርህን ለኖኣስ መላክ ይኖርብሃል፡ ፡ የውክልና ወረቀቱን ቅጽ ጽሁፍ በኖኣስ ወብሳይት ታገኘዋለህ፤ ይህንን ቅጽ ከሞላህ በሁዋላ ከጉዳይህ ዶኮሜንቶች ጋር ኣብረህ በማያያዝ ወደ ኖኣስ መላክ ይኖርብሃል፡ ፡

የውክልና ጽሁፍን ቅጽ በኖኣስ ወብሳይት እንደሚከተለው ተጽፎ ታገኘዋለህ፤

Fullmakt (PDF)

Power of Attorney (PDF)

ይህንን የውክልና ቅጽ ስትሞላ የጉዳይህንም ኣርእስት በዛው መጠቀስ ኣለበት፤ ማለትም ጥያቄህ ስለቤተስብ መሰባሰብ ነው ወይስ ስለ ቁዋሚ የመኖርያ ፍቃድ ጥያቄ ፤ ወይስ ስለ የኖርወይ የዜግነት ጥያቄወይስ ወደ ኣገር ለመመለስ የገንዘብ እርዳታ ጥያቄ መሆኑን ግልጽ ማድረግ ኣለብህ፡

እነዚህ ጉዳይህን የሚመለከቱ ዶኮሜንቶች በተለያየ መንገድ ወደ ኖኣስ መላክ ትችላለህ፤ ይህም ዋስትና ባለው መንገድ በኢ- ሜይል ወይንም ቀጥሎ በተመለከተው የኖኣስ ኣድራሻ መላክ ትችላለህ፡ ፡

  • NOAS, Torggata 22, 0183 Oslo

ኖኣስ በጉዳይህ ላይ ምንድነው የሚያደርገው?

ኖኣስ ከባለጉዳዮች የሚላኩለትን ጉዳዮች ሁሉ ኣንድባንድ ይመለከታል፡ ፡ ይህም ማለት ከእነዚያ ጉዳዮች ውስጥ ኖኣስ እርዳታ ሊሰጥበት ይቻላል ብሎ የሚገምተውን ለይቶ ለማወቅ ነው፡ ፡ ኖኣስ በጣም ብዙ ጉዳዮች ነው የሚደርሰው፤ ይሁን እንጂ ከእነዝያ ጉዳዮች ውስጥ ቢሰራበት የውሳኔ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል ብሎ ለሚያምንበት ጉዳይ ቅድሚያ ይሰጣል፡ ፡ በመሆኑም ኖኣስ ጉዳዮችን ኣንድባንድ ሲገመግም ብዙዎቹ ለውጥ ለማምጣት ተስፋ የሌላቸው ሆኖ ስለሚያገኘው ለባለጉዳዮቹ ተሎ ምላሽ ይሰጣል፡ ፡

ኖኣስ ኣንድን ጉዳይ ሲገመግም የሚከተሉትን ነገሮች ግምት ውስጥ ያስገባል፤

  • በጉዳይህ ላይ ከጠበቃህ ምን ያህል እርዳታ እንዳገኘህ ይገመግማል፡ ፡ ጠበቃህ መደረግ የሚገባውን ሁሉ ኣስፈላጊ እርዳታ ኣድርጎልህ መሆኑን ካረጋገጠ ኖኣስ ምንም እርዳታ ሊያደርግልህ ኣይችልም፡ ፡
  • ውሳኔ ሰጪው የመንግስት ኣካል ያ የተሰጠህን ኣሉታዊ ውሳኔ ወደ ጥሩ ውሳኔ ሊለውጡት ይችላሉ የሚል እምነት ካለው ኖኣስ በዚህ ጉዳይ ላይ ሊረዳህ ይችላል፡ ፡ ይሁን እንጂ ያ የተሰጠህ ኣሉታዊ ውሳኔ ከይግባኝ ሰሚ ኮሚቴ ከUNE ከሆነ ፤ ይህ ውሳኔ የመጨረሻ ውሳኔ ስለሆነ ለመለወጥ ኣስቸጋሪ ነው ፡ ፡ ምክንያቱም ይህ የመጨረሻ ውሳኔ የሚያጠቃልለው ኣንተ በጥገኝነት መልክም ይሁን ከዚያ ውጭ በሌላ መልክ የመኖርያ ፍቃድ ሊሰጥህ እንደማይቻል የሚያመለክት ውሳኔ ስለሆነ፡ ፡
  • ከዚህ ውጭ እነዝያ የመንግስት ወሳኝ ኣካላት ፈጽመው ያላዩት ለጉዳይህ የሚረዳ ጠቃሚ የሆነ ዶኮሜንት ካለህ ለኖኣስ መላክ ትችላለህ፡ ፡ ኖኣስም ይህንን የምታቀርበው ኣዲስ ዶኮሜንት ተጠቅሞ ሊረዳህ ይሞክራል፡ ፡

እኛ ኖኣስ ጉዳይህን በተቻለን መንገድ በተሎ ለማየት እንሞክራለን፡ ፡ ይሁን እንጂ የሚደርሱን ጉዳዮች በጣም ብዙ ከመሆናቸው የተነሳና ባለን የሰው እጥረት ምክንያት የኣንድ ሰው ጉዳይ ኣይተን ለመጨረስ ኣብዛኛውን ግዜ ከ 2 ሳምንት እስከ 6 ወራት ሊወስድብን ይችላል፡ ፡ ጉዳይህን ካየን በሁዋላ እኛ እርዳታ ለመስጠት የምንችልና ወይም የማንችል መሆናችንን መልስ እንሰጣሃለን፡ ፡