Støtt oss

Ved å støtte NOAS bidrar du direkte til å styrke NOAS’ rettshjelpsarbeid for asylsøkere.

Støtt oss med en gave

Gjennom å støtte NOAS, bidrar du til:

  • at asylsøkere med beskyttelsesbehov får opphold i Norge (NOAS får gjennomslag i nær 50 prosent av sakene vi involverer oss i)
  • at NOAS kan løfte frem asylsøkeres stemme og bidra til å styrke deres rettigheter

Bli medlem

Ønsker du å gi din støtte gjennom å bli medlem i NOAS?

Skattefradrag

Gaver til humanitære organisasjoner som NOAS kan trekkes fra på inntekten slik at skatten reduseres. Minstebeløpet for skattefradrag på en gave er kr. 500,- i løpet av samme inntektsår. Maksimumsfradrag er kr. 12.000. Vi trenger ditt personnummer for å gi deg skattefradrag. Dette registrerer du når du gir gaven eller du må sende oss det innen 15. januar året etter du har gitt gaven.