fbpx
top

Rettshjelp i saker om engangsløsning for lengeværende asylsøkere

NOAS tilbyr veiledning og rettshjelp i saker om engangsløsning.

NOAS er allerede engasjert i flere saker om engangsløsningen. Har du allerede en sak hos oss, trenger du ikke ta kontakt med oss. Vi kontakter deg. 

Hvilke saker NOAS kan vurdere

NOAS gir veiledning og rettshjelp til personer som har søkt asyl og har fått avslag og har bodd i Norge mer enn 16 år. Ordningen trådte i kraft 1. juni 2021. Siste frist for å søke er 1. desember 2021. Henvendelsen sendes til det organet som traff sist avgjørelse. For mer info trykk her

Send saken din til NOAS

Hvis du vil at NOAS skal se på saken din, må du sende oss en skriftlig fullmakt, og kopi av dokumentene i saken din.

Dokumenter du må sende til oss hvis du ønsker at NOAS skal vurdere å skrive en begjæring om utsatt iverksettelse og foreløpig anmodning om omgjøring:

 • Fullmakt med signatur
 • Vedtak som viser når du først kom til Norge og alderen som er lagt til grunn (første vedtak fra UNE)
 • Siste beslutning i saken fra UNE
 • Opplysninger om du har vært i Norge hele tiden:
  • hvis du har bodd på mottak eller registrert adresse
  • hvis du har vært i utlandet, så trenger vi oversikt over hvor og hvor lenge
 • Om du er ilagt en strafferettslig reaksjon, bot eller fengsel

Hvis du har annen dokumentasjon og/eller informasjon som du mener er viktig for saken, kan du sende det til oss. LAST NED FULLMAKTSKJEMA Vi ber deg om å printe ut skjemaet, fylle ut begge sider og sende det til oss sammen med dokumentene i asylsaken din.

Hvis du ønsker å søke selv må du skrive brev til UNE og be om utsatt iverksettelse og anføre at du kom til Norge før 01.10.2005 og at du alderen din i 1.10.2021 og botiden i Norge utgjør tilsammen 65 år.

Du kan sende dokumentene til oss enten kryptert e-post ,
per faks: 22 36 56 61 eller post:
Postadresse: NOAS, Torggata 22, 0183 Oslo

Saksbehandlingstid

Vi ser på saken din så snart vi kan. NOAS vil alltid forsøke å prioritere saker som haster. Det er derimot ingen garanti for at vi velger å engasjere oss i saken.

NOAS` vurdering av saken din

NOAS vurderer om du går innunder denne ordningen og om man skal søke utsatt iverksettelse . Vi vurderer alle saker vi får tilsendt. Vi prioriterer å engasjere oss i saker hvor vi tror det er reelle muligheter for å endre resultatet.

I vår vurdering legger vi blant annet vekt på:

 • Om den nye ordningen vil gjelde deg
 • Om det er ny og viktig informasjon i saken din som UNE ikke allerede har vurdert og som kan gi et annet resultat i saken.

Hvis vi ikke tror at vi kan få omgjort avslaget i saken din, gir vi deg beskjed om det og forklarer hvorfor.

For forslag til regjeringen trykk her og NOAS`s høringsuttalelse om engangsløsning trykk her.

Dersom du ønsker en veiledningssamtale om assistert retur kan du ta kontakt med NOAS’ veiledningstjeneste på veiledning@noas.org. 

Har du allerede en sak hos oss?

Engasjerte NOAS seg i saken din før ordningen trådte i kraft 1. juni 2021, sender NOAS av eget initiativ nytt brev til UNE eller UDI. Du vil få kopi av det vi sender.