fbpx
top

Uopplyst Høyre-utspill

Kari Lise Holmberg, innvandringspolitisk talskvinne i Høyres stortingsgruppe, retter i Bergens Tidende 3. desember en anklage på totalt sviktende grunnlag mot Arbeiderpartiet for å ville innføre en «ny kategori asylsøkere», nemlig søkere «med stor sannsynlighet for å få oppholdstillatelse».

Kari Lise Holmberg, innvandringspolitisk talskvinne i Høyres stortingsgruppe, retter i Bergens Tidende 3. desember en anklage på totalt sviktende grunnlag mot Arbeiderpartiet for å ville innføre en «ny kategori asylsøkere», nemlig søkere «med stor sannsynlighet for å få oppholdstillatelse».
Aps forslag er at asylsøkere innen denne gruppen skal beholde norskopplæringen i mottak.

Holmberg er åpenbart ikke kjent med UDIs inndeling av asylsøkere i tre kategorier avhengig av hvilket land de kommer fra: antatt grunnløse søknader, antatt godt begrunnede søknader og ordinære saker. Det er på ingen måte slik at man her, som Holmberg skriver, må ha «en ekstra forhåndsvurdering i mottakene av hvem som har størst sjanse for å bli». Alle asylsøkere blir per i dag automatisk plassert i en av disse kategoriene.

Det er vår vurdering at dagens tilbud med norskopplæring til alle med unntak av antatt grunnløse søkere fortrinnsvis bør opprettholdes, på grunn av de store ulempene en reduksjon vil medføre både med tanke på forholdene på mottak, situasjonen for asylsøkere i ventetiden og hensynet til integrering. Uten norskopplæring reduseres mulighetene til å kommunisere både med de mottaksansatte og med folk fra andre språkgrupper, samt til å komme seg ut i jobb i ventetiden. Dette vil også innebære en betydelig utsettelse av det tidspunktet da de som faktisk får opphold blir selvhjulpne.

Vi har også lansert et alternativt forslag, som er helt i tråd med Aps – nemlig at det ikke skulle være noen grunn til å utsette integreringen for den kategorien av asylsøkere som etter all sannsynlighet vil få opphold i Norge. Under enhver omstendighet er dette et tilbud som det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å opprettholde. Man kan eksempelvis tenke på asylsøkere fra Somalia, som, i henhold til FNs retningslinjer og norsk praksis, gis opphold, og som allerede i dag er den gruppen som sliter mest med å vinne innpass i samfunnet. At dette skulle være «å bevilge midler uten mål og mening», slik Holmberg skriver, er i seg selv meningsløst.

Av Morten Tjessem, generalsekretær i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)