fbpx
top

UNE stopper behandlingen av Etiopia-saker

På bakgrunn av den senere tids hendelser i Etiopia, og behovet for mer informasjon om den usikre situasjonen i landet, har Utlendingsnemnda (UNE) midlertidig stoppet behandlingen av sine saker som gjelder etiopiere.

På bakgrunn av den senere tids hendelser i Etiopia, og behovet for mer informasjon om den usikre situasjonen i landet, har Utlendingsnemnda (UNE) midlertidig stoppet behandlingen av sine saker som gjelder etiopiere.
Beslutningen innebærer at UNE den nærmeste tida ikke vil fatte vedtak i asyl- eller andre utlendingssaker som innebærer plikt til å returnere til Etiopia. Unntaket er at UNE fortsatt vil behandle Etiopia-saker som omfattes av Dublin-forordningen eller første asylland-regelen.

Når det gjelder etiopiere som tidligere har fått avslag i UNE, er plikten til å forlate Norge midlertidig suspendert (med samme unntak). Dette innebærer at disse inntil videre ikke plikter å rette seg etter det avslaget de tidligere har fått.

Kontaktperson i UNE: Direktør Terje Sjeggestad, tlf. 900 55 384