fbpx
top

Rettshjelp fra NOAS

NOAS bistår i asylsaker. Hvis du ønsker hjelp i forbindelse med familiegjenforening, utvisning, visum eller statsborgerskap, kan du kontakte Juss-Buss.

Hva gjør vi
NOAS kan gi generell informasjon om blant annet asylprosedyren og kriterier for asyl. For generelle spørsmål, ring 22 36 56 60. Telefontiden er mandag, tirsdag og torsdag 09.30-12.00 og 13.00-15.30.

NOAS kan også gi gratis rettshjelp i asylsaker. Det vil si at vi ser på sakene til asylsøkere som har fått avslag fra Utlendingsdirektoratet (UDI) eller Utlendingsnemda (UNE). Vi gjennomgår alle sakene vi får tilsendt. I de sakene hvor vi tror det kan være mulig å endre saken og få et positivt vedtak, skriver vi til myndighetene på vegne av asylsøkerne, på samme måte som en advokat. Vi vurderer også om NOAS kan bidra til at saken prøves for en domstol. Rettshjelpen NOAS tilbyr er gratis.

I hvilke saker kan NOAS gi rettshjelp
NOAS gjennomgår alle henvendelser for å vurdere om det er noe vi kan hjelpe med. NOAS mottar mange saker, og vi må derfor prioritere saker hvor vår involvering kan ha reell betydning. Vi vil spesielt legge vekt på følgende forhold:

  • Hvor god hjelp du har fått fra din advokat. Dersom din advokat har gjort alt som bør gjøres, er det normalt ikke aktuelt for NOAS å hjelpe.
  • Om vi tror det er en realistisk mulighet for å få utlendingsmyndighetene til å endre sitt avslag i din sak. Et avslag fra UNE er i utgangspunktet endelig, og innebærer at myndighetene mener at du ikke har behov for beskyttelse eller annet grunnlag for opphold i Norge. Det er veldig vanskelig å endre et endelig avslag.
  • Om det er ny og viktig informasjon i saken din som myndighetene ikke allerede har vurdert og som kan tilsi et annet resultat i saken.

Hvordan kontakte oss for å be om rettshjelp?
Hvis du ønsker at NOAS skal se på asylsaken din, må du sende oss kopi av dokumentene i asylsaken din. Hvis det er noen dokumenter du ikke har kan du skaffe kopi fra din advokat. Hvis dette ikke er mulig kan du kontakte oss for hjelp til å hente inn dokumenter.

Vi trenger disse dokumentene for å vurdere din asylsak:

  • Politiregistrering
  • Asylintervju
  • UDI-vedtak
  • Advokatens klage
  • evt. UNE-vedtak
  • evt. omgjøringsbegjæring(er)
  • evt. UNE-beslutning(er)

Hvis du har andre opplysninger som du mener er viktig for asylsøknaden, kan du sende dem til oss. 

Du må også sende oss et fullmaktsskjema og dine kontaktopplysninger:

Vi ber deg om å printe ut fullmakten, fylle den ut og returnere den til oss.

Du kan sende dokumentene til oss enten per post eller per faks:
Postadresse: NOAS, Torggata 22, 0183 Oslo
Faks: 22 36 56 61

Vi går igjennom saken din så snart vi kan. NOAS får svært mange saker og har begrenset kapasitet. Derfor vil det ofte ta flere måneder før vi er i stand til å se på din sak. Vi vil alltid forsøke å prioritere saker som haster. Når vi har sett på saken din, vil vi kontakte deg og gi deg beskjed om det er noe vi kan gjøre for å hjelpe deg eller ikke.