Rikets tilstand på asylfeltet Rettshjelp
Illustrasjonfoto: Utlendingsnemnda

Webinar – Rikets tilstand på asylfeltet: rettshjelp

Hva er status på rettshjelp i utlendingssaker, og hva bør endres? NOAS inviterer til webinar 11. juni kl. 11-12.

For å sikre mennesker som har flyktet til Norge grunnleggende rettssikkerhet, er rettshjelp nødvendig.

29. april lanserte NOAS den årlige statusrapporten Rikets tilstand på asylfeltet, som viser at rettssikkerheten til mennesker på flukt svikter og at rettshjelpen ikke er god nok. 30. april la rettshjelpsutvalget fram sin utredning, som peker på klare svakheter ved rettshjelpen i utlendingssaker og kommer med konkrete anbefalinger til forbedring.

NOAS inviterer til webinar, med følgende program (programmet oppdateres med flere innledere og Teams-lenke legges ut en time før arrangementet. Last ned appen om du skal delta via telefon)

• Velkommen v/Kai Eide, styreleder i NOAS
• Statistikk og status for rettshjelp i utlendingssaker v/Mona Reigstad Dabour, politisk seniorrådgiver i NOAS
• Erfaringene fra NOAS’ domstolsprosjekt v/Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver i NOAS
• Kommentarer fra Hilde Barstad, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet
• Rettshjelpsutvalgets anbefalinger v/Ingebjørg Tønnessen, tingrettsdommer og leder av rettshjelpsutvalget
• Kommentarer fra Terje Einarsen, professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Kai Eide, styreleder i NOAS, er ordstyrer.