fbpx
top

Webinar: Rettssikkerhet i Utlendingsnemnda (UNE)

Hva skal til for å bedre rettssikkerheten i Utlendingsnemnda (UNE)? Velkommen til webinar 25. mai!

Tid: 25. mai kl. 13-14

Online: Facebook live

UNE, klageinstansen i utlendingssaker, har i mange år blitt kritisert for sviktende rettssikkerhet. To særlige svakheter er mangel på kontradiksjon og mangel på muntlighet.

Kontradiksjon er et grunnleggende rettssikkerhetsprinsipp, og innebærer at asylsøkeren skal gis mulighet til å imøtegå UNEs argumenter og fremstilling av saken. Muntlig forklaring er viktig for å opplyse saken og styrke den enkeltes rettssikkerhet, og vil bidra til at det fattes riktige vedtak. Men i 2020 fikk kun 6 prosent av asylsøkerne mulighet til å forklare seg muntlig for UNE.

Helt siden 2014 har Erna Solberg og hennes regjering lovet en bedre klageordning for utlendingssaker. Endelig har regjeringen sendt forslag til endringer i UNE på høring. Men er det nok?

Program

• Velkommen v/Kai Eide, styreleder i NOAS
• Innledninger fra:
o Hilde Barstad, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet
o Andreas Furuseth, juridisk seniorrådgiver i NOAS
o Ketil Larsen, juridisk fagdirektør i Utlendingsnemnda
o Cecilie Schjatvet, advokat
o Hilde Midthjell, næringslivsleder engasjert i utlendingssaker
• Replikker/debatt
Pål Nesse, generalsekretær i NOAS, leder programmet.

Les mer