fbpx
top

Webinar: ID-løse barn – UTSATT

Er det greit at 301 barn med oppholdstillatelse i Norge er utestengt fra samfunnsdeltakelse på ubestemt tid?

Tid: 27. mai, kl. 1300 – 1415
Sted: Et sted med PC eller telefon

NB! Vi beklager å måtte utsette arrangementet. Flere innledere hadde ikke anledning til å kommentere på rapportene i morgen, men de vil gjerne delta på et senere tidspunkt. Følg med til høsten!

Barna har begrensede oppholdstillatelser. En type humanitære oppholdstillatelser som gis både enslige barn og barn i familier som ikke har dokumentert egen identitet med godkjente ID-papirer. Tillatelsen må fornyes årlig og gir ikke rett til permanent oppholdstillatelse eller familiegjenforening.

NOAS, Redd Barna og Norsk Folkehjelp inviterer til en gjennomgang av de tre rapportene «Hvert år må jeg søke på nytt», «Med livet på vent» og «Barn uten pass».

Andelen begrensede tillatelser til barn øker, i strid med lovgivers intensjon. I 2019 utgjorde barn med begrensede tillatelser 25 % av vedtak om opphold på humanitært grunnlag. Det er en tredobling fra 2012 da andelen var 8 %.

Barn med begrensede tillatelser skal bli i landet, men gis ingen trygghet for egen fremtid. ID er en forutsetning for banktjenester, førerkort, fritidsaktiviteter og skoleturer. Barna uten ID hindres i å leve et liv på samme måte som norske barn.

På webinaret presenterer vi funn og anbefalinger i rapportene, og myndighetene/politikere kommenterer. Fullt program og informasjon om webinar-plattform følger.