fbpx
top

Vrøvl fra Russlandsforsker

I Aftenposten 7. april foreslår Bjørn Nistad fra UiO at asylintervjuene til tsjetsjenske flyktninger ”stilles til disposisjon for russiske sikkerhetstjenester.” Det er lett å forstå at Nistad er opprørt over terroren i Moskva. Men å bryte konfidensialitetsprinsippet i asylprosessen, ville uthule rettssikkerheten og være i strid med Norges menneskerettslige forpliktelser. (…) Nistads rørende tro på at sikkerhetstjenestene kan løse Russlands problemer er et ekko av statsminister Vladimir Putins kongstanke. En bedre idé er å styrke den russiske rettsstaten ved å implementere dommene fra EMD.


I Aftenposten 7. april foreslår Bjørn Nistad fra UiO at asylintervjuene til tsjetsjenske flyktninger ”stilles til disposisjon for russiske sikkerhetstjenester.” Det er lett å forstå at Nistad er opprørt over terroren i Moskva. Men å bryte konfidensialitetsprinsippet i asylprosessen, ville uthule rettssikkerheten og være i strid med Norges menneskerettslige forpliktelser.


I ti år har russiske sikkerhetstjenester hatt fritt spillerom i Tsjetsjenia. Følgene er systematisk rettsløshet og korrupsjon. Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) har dømt Russland for drap, forsvinninger og tortur i stor skala. Resultatet er forutsigbart og tragisk: Det væpnete opprøret sprer seg i Nord-Kaukasus, terrorister opererer igjen i Moskvas gater.


Nistads rørende tro på at sikkerhetstjenestene kan løse Russlands problemer er et ekko av statsminister Vladimir Putins kongstanke. En bedre idé er å styrke den russiske rettsstaten ved å implementere dommene fra EMD. Blant annet bør russiske myndigheter etterforske offiserene som er navngitt av EMD i forbindelse med drap på tsjetsjenske sivile.


Aage Borchgrevink, Den norske Helsingforskomité

Sylo Taraku, NOAS

 

(Innlegget sto på trykk i Aftenposten, lørdag 10. april 2010)